Yönetmelik

Yönetmelik

# Tür Başlık Tarih
1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI ALTERNATİF GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ 12.05.2023
2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TAŞINMAZLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK SATIŞLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 15.04.2023
3 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İLAÇ GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ 25.08.2022
4 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ (SON HALİ) 11.04.2022
5 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMELERİNİNPROTOKOLLERİNİN HAZIRLANMASI VE AKDEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK ( SON HALİ) 30.03.2022
6 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NEZDİNDEKİ VERİLERİN KORUNMASINA VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 19.02.2022
7 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI ALTERNATİF GERİ ÖDEME YÖNETMELİĞİ- SON HALİ 22.01.2022
8 MALULİYET VE ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI TESPİTİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 28.09.2021
9 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK 24.09.2021
10 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUN 48A MADDESİNE GÖRE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 31.05.2018
11 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ FATURALARININ İNCELENMESİNE VE BEDELLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 08.03.2017
12 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK HİZMETİ SATIN ALIM SÖZLEŞMELERİNİN-PROTOKOLLERİNİN HAZIRLANMASI VE AKDEDİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 26.03.2016
13 GENEL SAĞLIK SİGORTASI TESCİL, PRİM VE MÜSTEHAKLIK İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 18.04.2014
14 GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ 18.04.2014
15 BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN BİLGİ VE BELGELERİN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 06.12.2013
16 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 12.05.2010
17 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 21.07.2009
18 2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDA AYLIK ALAN ÖZÜRLÜLERE SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ HASTANELERİN BELİRLENMESİ İLE SAĞLIK RAPORLARININ ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNET 03.07.2009
19 ASGARİ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ 25.04.2009
20 ÇALIŞMA GÜCÜ VE MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİT İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ 11.10.2008
21 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU,ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 29.09.2008
22 FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 27.09.2008
23 FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 27.09.2008
24 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 27.09.2008
25 SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNA GÖRE KULLANILACAK YETKİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK 27.09.2008
26 SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 27.09.2008
27 KAMU İDARELERİNİN DENETİM ELEMANLARINCA YAPILACAK TESPİTLER HAKKINDA YÖNETMELİK 27.09.2008