Misyon ve Vizyon Bildirileri

Misyon ve vizyon kavramları, çalışanların ortak bir paydada buluşması açısından önem teşkil eden fakat oluşturulup çok fazla üzerinde durulmayan, çalışanlarla paydaşlarla paylaşılmayan kavramlardır. Birçok firmada da bu bildiriler oluşturulmuş, sadece firma girişlerine asılı tabelalarda kalmışlardır. Misyon; firmanın varoluş nedeni, varolma amacıdır. Firmanın ilerleme yönünü tayin eder. Bir nevi kurumun kendini bilmesi, kendini keşfidir aslında. Firmanın paydaşlarına ilgili çıkar gruplarına vaadidir. Vizyon ise gelecekte olmak istediği yerdir. Bir öngörüdür, ulaşmak istediği durumdur. Firmanın ileriki süreçlerde nasıl ve ne şekilde, nerede olmak istediğini ortaya koyar. Vizyon ve misyon ifadeleri yanında, firmanın temel değerleri; önem verdiği ana noktalarda belirlenebilir. Bu değerler firmanın gitmek istediği yolda ona yol gösteren tutum ve davranışlardır.

Misyon ve vizyon ifadeleri tüm çalışanlar tarafından kolay anlaşılabilen, insanlarda ortak bir duygu oluşturacak şekilde olmalıdır. Kurum bünyesinde yapılan faaliyetler, uygulamalar misyon ve vizyon doğrultusunda gerçekleşmelidir. Bu ifadelerin belirlenmesinde ve sahiplenilmesinde asıl sorumluluk üst yönetimdedir.

Vizyon ve misyon çalışmaları şirket yöneticilerinin katılımıyla alt grup ve ana grup konsolidaysonlarıyla gerçekleştirilecek bir çalışmadır. Eğer şirket aile şirketi ise aile üyelerinden bir grup yöneticilerden ayrı bir grup oluşturulabilir. Önce misyon daha sonrasında da vizyon üzerinden beyin fırtınası yapılarak alt grup çalışmaları gerçekleştirilir. Daha sonrasında da alt grup çalışmaları biraraya getirilerek ana grup konsolidasyonu gerçekleştirilir ve misyon vizyon kavramları oluşturulur. Fakat bu kavramlar oluşturulurken şirketin tüm çalışanlarının fikirleri alınmalı, görüşleri önemsenmelidir. Tüm çalışanlarda ortak bir yön duygusu oluşturmalıdır. Bunun içinde ilk başta gerçekleştirilen grup çalışması gerekli olmakla birlikte çeşitli kanallardan duyuru panoları, mailler vb kanallarla çalışanların görüşleri toplanmalıdır. Grup çalışmaları ile oluşturulan misyon vizyon kavramları taslak olarak algılanmalı; şirketin bütününden gelen yorumlar dahilinde gerekli revizyonlar yapılmalıdır. Toplanan bu görüşler gerçekleştirilen grup çalışması sonucunda ortaya çıkan sonuçlarla birleştirilmelidir. Bu şekilde misyon ve vizyon kavramları son şekline getirilmiş olur. Tüm çalışanlar da sürece dahil edilerek çalışanların hepsinin görüşünün önemsendiği aktarılmış olur.

Misyon ve vizyon kavramları oluşturulmasının akabinde asıl önemli olan bu kavramların oluşturulmasından ziyade firmaya benimsetilmesidir. Bu kavramlar hemen oluşturulup öylece kalan kavramlar olmamakla birlikte üzerinde devamlı çalışılacak olan kavramlardır. Bu noktada çalışanların katılımıyla hazırlanan oluşumlar daha çok önem kazanır. Bu ifadeler sürekli tekrarlanmalı, kurum bünyesinde tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi sağlanmalıdır. Sadece üst düzey yöneticiler tarafından sahiplenilmemeli, şirketin bütününe indirgenmelidir. Firmanın çeşitli yerlerine panolara bu kavramlar asılmalı, toplantılarda üzerinden geçilmeli, zaman zaman anımsatılmalıdır. Misyon bildirisine ve oluşturulan firma değerlerine ayrılı davranışları sergileyen kişiler tespit edilmelidir. Konu ile ilgili misyon gözden geçirme grupları oluşturulabilir. Bu gruplar dönem dönem bir araya gelerek bu kavramlar üzerinde değişik öneriler getirebilir, bu aykırı davranışları sergileyen kişileri tespit edebilirler.

Paylaş