Özel Bankada Çalışanlar da Tazminatlı Olarak İşten Ayrılabilir

Özel banka çalışanları da 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi bulunduklarından kıdem tazminatı alma bakımından diğer çalışanların haklarına sahipler. Dolayısıyla 15 yıl ve 3 bin 600 gün şartlarını sağlayarak işten onlar da ayrılıp kıdem tazminatı alabilirler.
Fakat özel bankaların kendi emeklilik sandıkları bulunduğundan ve bu kapsamdaki çalışanların prim dökümlerinde özel banka günleri gözükmeyeceğinden belgeleme problemi bulunuyor. Zira 15 yıl ve 3 bin 600 günle işten ayrılanlar bu durumlarını öncelikle SGK yazısıyla belgeliyorlar.
SANDIKTA GÖZÜKÜR
Özel banka sandıkları 5510 sayılı Yasada devredileceği öngörülse de henüz SGK’ya devredilmemiş bulunuyor. Bu konuda SGK ve banka sandıkları arasında anlaşma sağlanamadığından devir tarihi sürekli erteleniyor. Devredilse günler de gözükecek ancak devir olmadığı sürece SGK bu kapsamdakiler için hizmet yazısı veremiyor. Bu kapsamda çalışanların hizmetleri SGK kayıtlarında değil, özel banka sandığı kayıtlarında gözüküyor.
İşte bu durumda özel banka çalışanının yazıyı özel banka sandığından alması gerekiyor. Bir banka çalışanının bu konuda açtığı davada Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2011/2722 Esas sayılı kararında “506 Sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamında bir sandık olan davalı vakıf tarafından kıdem tazminatı alabilmesi için gerekli yazının verilmesi gerektiğinin tespitine karar verilmesini istemiştir. Davanın yasal dayanağını oluşturan 1475 Sayılı Kanun’un 14/5 Maddesinde 506 Sayılı Kanun’un 60. maddesinin 1. fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanun’un Geçici 81. maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle, kıdem tazminatına hak kazanılacağı düzenlenmiştir.
İşçinin kıdem tazminatını alabilmesi için, yaşlılık aylığı bağlanabilmesi bakımından yaş dışındaki diğer şartlara sahip olduğuna ilişkin belgenin düzenlenmesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na, somut olayda ise 506 Sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamında kurulu sandık olduğu anlaşılan Türkiye Halk Bankası A. Ş. Emekli Sandığı Vakfı’na ait olup…” hükmüyle bu hakkın altını çizerek 15 yıl ve 3 bin 600 günle kıdem tazminatı açısından yoksunluk yaşayan özel banka çalışanlarına ışık tutuyor.
3 BİN 600 GÜN ŞART

08.09.1999’dan önce SSK’lı, Bağ-Kurlu veya Emekli Sandığı iştirakçisi olarak olsun sigortalılığa bir şekilde başlamış olanlar 3 bin 600 gün ve daha fazla günleri varsa çalışmakta oldukları özel bankadan yaşı bekleme gerekçesiyle ayrılabilirler. Bu konuda bankalar genellikle SGK’nın taktiğini uyguluyor, yani davaya zorlayarak işi zorlaştırmayı seçiyor. Ama yılmazsanız dava ile hakkınızı alabilirsiniz.

*****

YEDEK SUBAYLIKTA FİİLİ HİZMET ZAMMI VAR

Ali Bey, 30 Kasım 2002’de başladığım sigortalılığımda toplam 4 bin 230 günüm var. 2003’te başladığım yedek subaylığımdan da 300 gün Emekli Sandığı sürem var. 4 bin 530 gün primim bulunuyor. 4 bin 500 günle emekli olarak şirketten kıdem tazminatımı alabilir miyim? (Bora Toraç)
Sayın okurum, 300 gün (10 ay) Emekli Sandığı iştirakçiliğiniz varsa kazandığınız fiili hizmet süresi zammı ile sigorta başlangıcınız 16.09.2002 olmuş demektir, Emekli Sandığı gün sayınız da 375 demektir. Ama tüm bunlar sizin 4 bin 500 günle tazminatlı olarak işten ayrılma hakkını vermiyor maalesef. Zira sigorta başlangıcınız 08.09.1999’dan sonra olduğundan sizin 3 bin 600 günle emeklilik hakkınız bulunmuyor. 4 bin 500 günle ve 25 yılla emeklilik hakkınız bulunuyor. 4 bin 500 gününüz olsa da 25 yılınız olmadığından SGK size isteyeceğiniz yazıyı vermez
Paylaş