OKURLARIMIZ DAN GELEN SORULARIN BİR KISMININ CEVAPLARIDIR.

SORU:1)5510 sayılı Kanun gereğince yapılan borçlanmalar ne şekilde değerlendirilecektir?

CEVAP:5510 sayılı Kanuna göre borçlanılan süreler uzun ve kısa vadeli sigortalar yönünden sigortalının borçlanmayı yaptığı tarihteki statüsüne göre belirlenecek; ancak personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri ile seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreler, Kanunun 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında değerlendirilecektir.

SORU:2)SGK’ dan dul aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde dul maaşım kesilir mi?
CEVAP:Dul eşlerin çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları ya da kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık almaları eşlerinden dolayı ölüm sigortasından aylık almalarına engel değildir.İsteğe bağlı sigortalı olmanız halinde dul aylığınız kesilmeyecektir.

SORU:3)BAĞ-KUR’luların hastalanmaları halinde, yol giderleri ödenecek mi?
CEVAP:5510 Sayılı Kanun’un 60. maddesi kapsamında genel sağlık sigortalısı kapsamında olanların yol gideri,gündelik ve refakatçi giderleri Kurumumuzca karşılanmaktadır.

SORU: 4)Sürekli görevle işverenim tarafından yurt dışına gönderildim. Sağlık giderlerim Kurumunuzca ödenir mi?
CEVAP:Sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere Kurumca finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri acil hal olup olmadığına bakılmaksızın hizmet bedelleri, yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularına tedavinin yapıldığı tarihte ödenen en yüksek tutarı aşmamak kaydıyla kurumca karşılanır. . NOT: Sürekli görevle gönderilen ülke ile Türkiye arasında sağlık yardımlarını kapsayan sosyal güvenlik sözleşmesi olması halinde, sağlık hizmetleri giderleri ile yol gideri ve refakatçi giderleri bu sözleşme hükümlerine göre ödenir

SORU:5) İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri hangileridir?
CEVAP:İlave ücret alınmayacak Sağlık Hizmetleri şunlardır; 1-Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, 2-Yoğun bakım hizmetleri, 3-Yanık tedavisi hizmetleri, 4-Kanser tedavisi(Radyoterapi, kemoterapi,radyo izotop tedavileri), 5-Yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, 6-Organ,doku ve kök hücre nakilleri, 7-Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri, 8-Diyaliz tedavileri, 9-Kardiyovasküler cerrahi işlemleri, için SUT’un Otelcilik hizmetlerinde ilave ücret uygulaması ile öğretim üyesi tarafından yatarak verilen sağlık hizmetleri dahil olmak üzere, herhangi bir ilave ücret alınamaz.

SORU:6)Birinci basamak sağlık kuruluşlarında muayene katılım payı alınacak mı?
CEVAP:Sağlık Bakanlığına bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2 TL muayene katılım payı alınacaktır. Ancak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile eczanelere müracaat etmemesi durumunda, birinci basamak sağlık kuruluşları muayenelerinde katılım payı alınmayacaktır. Aile hekimliği muayenelerinde muayene katılım payı alınmamaktadır.

SORU:7) Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ilave ücret alınabilir mi?
CEVAP:Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmetleri için genel sağlık sigortalılarından ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, otelcilik Yani konaklama masrafları hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınmaz.

SORU:8) İKİ yıldan az evli çiftler tüp bebek tedavisi alabilir mi?
CEVAP:Tüp bebek tedavilerinin tamamında 2 yıllık evlilik şartı aranmamaktadır. Ancak “açıklanamayan infertilite” vakalarında 2 yıllık evlilik şartı aranmaktadır. Uygulamada olan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğininin (SUT) “Yardımcı üreme yöntemi tedavileri” başlıklı maddesinde belirtilen şartların yerine getirilmesi halinde tüp bebek tedavisinden yararlanılabilmektedir

SORU:9)Evli çiftlerin her ikisi de genel sağlık sigortalısı ise tüp 
bebek tedavisi için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı hesabında hangisinin durumu dikkate alınır?
CEVAP:Evli çiftlerin her ikisinin de genel sağlık sigortalısı olduğu ve kadının en az 5 yıllık sigortalılığının ve 900 gün prim ödeme gün sayısının olmaması durumunda; kadının gerek kendisinden gerekse kocasından dolayı toplam en az beş yıldır genel sağlık sigortası veya bakmakla yükümlü olunan kişi olup, gerek kendisinden gerekse kocasından dolayı toplam en az 900 gün genel sağlık sigortası prim ödeme gün sayısının bulunması gerekmektedir.Esen Kalınız

 

Yasin Kanat

 

Sosyal Güvenlik U

zmanı.

Paylaş