Özel İstihdam Büroları, Açma Başvurusu Nereye Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilecek, Faaliyet İzni


Özel İstihdam Büroları, Açma Başvurusu Nereye Yapılacak, Kimler Başvuru Yapabilecek, Faaliyet İzni ile Geçici İş İlişkisi Yetkisi İçin Gerekli Belge ve Koşullar Nelerdir?

 

Beklenen Yönetmelik 11.10.2016 günü Resmi Gazete’ de yayımlandı. Yeni bir iş sahası olacağı düşünülen Özel İstihdam Büroları için başvuru nereye yapılacak, kimler başvuru yapabilecek, faaliyet izni ile geçici iş ilişkisi yetkisi için gerekli belge ve koşulları istenmektedir. Ne kadar işsizlik sorununu çözeceğini hep beraber göreceğiz. Biz şimdi detayları anlatmaya başlayalım.

 

Gerçek kişiler ile tüzel kişilikler özel istihdam bürosu açabilir. Türk Ticaret Kanununa göre kurulan şirketlerin yanı sıra belediye, üniversite, dernek, vakıf gibi kuruluşlar da tüzel kişilik taşımaları nedeniyle özel istihdam bürosu açabilirler.

Özel İstihdam Büroları başvuruları, Türkiye İş Kurumu il / hizmet müdürlüklerine yapılacaktır. İl / hizmet müdürlüklerinin iletişim bilgilerine iskur.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Özel İstihdam bürosu faaliyet izni için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru formu ile birlikte;

 1. Yetkili kişilere ait TC kimlik numara beyanı, yabancı uyruklu kişiler için ise Bakanlıktan alınan çalışma izin belgesi örneği
 2. En az lisans düzeyinde öğrenim belgesinin onaylı örneği, yurtdışında okuyup mezun olanların ise yeminli tercüman bürolarında Türkçe tercüme edilmiş diploma örneği
 3. Yetkili kişilerin müflis ve konkordato ilan etmemiş olduğuna ilişkin Ticaret Mahkemelerinden veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış belge,
 4. Yetkili kişinin adli sicil kaydı beyan belgesi
 5. Çalıştırılacak nitelikli personelin, Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen kriterlere uygun olduğunu gösterir belge veya onaylı örneği
 6. İş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetinin yapılmasını için tahsis edilmiş, iş arayanla görüşme yapılabilecek şartlara uygun fiziki bir mekâna ve internet sayfasına sahip olunduğuna ilişkin beyanı
 7. Kuruluş ve değişikliklere ilişkin ticaret veya esnaf sicil gazeteleri, şirket niteliği taşımayan tüzel kişiler için kuruluş sözleşmesi ya da yerine geçen belge
 8. Yetkili kişilere ait imza sirküleri

 

Özel istihdam bürosu faaliyet izni için gerekli koşullar nelerdir?

Faaliyet izni verebilmesi için,

 1. Kurum alacağının bulunmaması
 2. Kurum tarafından belirlenen masraf karşılığının ödenmiş olması
 3. Başvuru tarihinde brüt asgari ücret tutarının 20 katına denk gelen miktarda teminat verilmesi
 4. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucu belgelerinde eksiklik bulunmayanlardan kat’i ve süresiz banka teminat mektubu ya da nakit teminat masraf karşılığı alındıktan sonra izin verme işlemi tamamlanır.
 5. İzin başvurusunda bulunacak gerçek veya tüzel kişilerin ticaret unvanlarının ana faaliyetlerine uygun ibareleri taşıması gerekir.

 

Geçici iş ilişkisi yetkisi için başvuru tarihinden önce iki yıl süresince kesintisiz faaliyet gösteren kuruma kayıtlı istihdam bürolarına;

 • Kurumca yapılacak olan inceleme sonucu olumlu rapor düzenlenmiş olması
 • Geçici iş ilişkisi kurma yetkisi almak üzere başvurulan tarihte brüt asgari ücretin iki yüz katına denk gelen miktarda teminat verilmiş olması
 • Kurum alacağının bulunmaması
 • Vergi borcunun bulunmaması, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim idari ceza ve bunlara ilişkin gecikme zammı borcu bulunmaması veya Vergi Dairesine ve SGK olan borcunun 21/07/1953 tarihli 6183 sayılı kanunun 48 inci maddesine tecil ettirilmiş, taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması ve tecil, taksitlendirme, yapılandırmanın devam etmesi
 • Uygun işyerine sahip olması halinde Kurum tarafından geçici iş ilişkisi kurma yetkisi verilebilir.

 

Başvuruların Değerlendirilmesi;

İşkur il / hizmet müdürlüklerine başvurarak gerekli belgeleri ibraz edilecek. Müdürlüğe sunulan belgeler ve işyerinde yapılan incelemelerde başvuru koşullarına uyanlar, İl Müdürlüklerince değerlendirilerek uygun bulunanlara izin verilecektir. Kurumda yapılan değerlendirmeler 30 gün içinde tamamlanacaktır.

Bürolardan istenen teminat mektubu başvuru anında istenecektir. 2016 yılı için Teminat mektubu rakamı 30.299,00 TL’ dir. Masraf miktarı ise,2.555,00 TL’dir.

İl Müdürlüğünce faaliyette bulunmasına izin verilen bürolar, izin dönemi başlangıç tarihinden itibaren iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyetine başlayabilecekler. Alınan izin belgeleri 3 yıl geçerli olacaktır.

 

maltepe@alitezel.com

Paylaş