RAPORLU İŞÇİ İŞTEN ÇIKARTILIR MI?

Raporlu işçi işten çıkarılamaz fakat…

Normal şartlarda hastalık veya kaza sonrası istirahatli olan işçiler işten çıkarılamaz ama istirahat süresi İş Kanun’da belirtilen ihbar önce sürelerini 6 hafta aşmışsa işverenin tazminat ödeyerek işten çıkarma hakkı vardır…

 

1-Raporlu işçi işten çıkarılamaz fakat…

Normal şartlarda raporlu olan işçiler işten çıkarılamaz ama 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 inci maddesinin “I-Sağlık Sebepleri” başlığına göre, normal hastalık ve iş kazası halleri sebebiyle uzun süreli istirahat alınması durumunda işveren işçiyi işten çıkarabilir.

“(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.”

Kıdem Tazminatı ihbar tazminatı ve kullanılmayan kıllık izinler ödenerek işten çıkartılır…

Paylaş