SGK’ya yapılan borçlanma bedelleri geri alınır

Doğum ve askerlik gibi hizmet borçlanma bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu ‘dan (SGK) geri alınabilmesine ilişkin düzenleme 16 Haziran 2011 tarihinde yapılmıştır.

Hizmet borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesine ilişkin koşullar, 12.05.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 66 ncı maddesi hükümlerinde bulunmaktadır.

16 Haziran 2011 tarihli ve 27966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (b) bendi ile, 12.05.2010 tarihli Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Borçlanmaya İlişkin Süreler” başlıklı 66 ıncı maddesine (11) numaralı yeni fıkra eklemiştir.

(11) numaralı fıkra hükümleri; “5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılan borçlanmalarda aylık bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı sigortalının talebi halinde iade edilir.” şeklindedir.

 

Bu fıkra, hükümlerine göre SGK’ya hizmet borçlanması yapan vatandaşlar yaptıkları bu borçlanma bedellerini aylık bağlanmamış olması şartıyla SGK’dan geri alabileceklerdir.

Yani 5510 sayılı yasanın 41 inci maddesi hükümlerinde belirtilen borçlanma bedelleri geri alınabilecektir.

Bunun dışında, 1479 sayılı esnaf Bağ-Kur yasası, 2926 sayılı tarım Bağ-Kur yasası, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı yasası, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası ile 2925 sayılı tarım işçileri yasası kapsamında yapılan borçlanmalar SGK’dan geri alınamayacaktır.

-1 Ekim 2008 tarihi önemli-

SGK’ya yapılan hizmet borçlanma bedellerinin geri alınabilmesi imkânı, yalnızca 5510 sayılı yasanın 41 inci maddesine göre yapılan hizmet borçlanmalarını kapsadığı için, 1 Ekim 2008’den önce yapılan hizmet borçlanma bedelleri SGK’dan geri alınamamaktadır.

4/A sigortalılık süresi kapsamında iken ölen sigortalıların hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanma şartı, 1800 gün prim ödeme gün sayısına sahip olunması veya her türlü borçlanma hariç en az beş yıldan beri sigortalı bulunup toplam 900 gün prim ödeme şartının yerine gelmiş olmasıdır.

Yapılan hizmet borçlanmasının borçlanılan tarihte toplam miktarı ne ise, SGK’dan ancak bu tutarlar geri alınabilmektedir. Borçlanma yapılan tarih ile borçlanma bedellerinin SGK’dan geri alınabilmesi için talepte bulunulan zaman aralığı için, herhangi bir yasal faiz işletilmediği gibi veya güncelleme yapılmamaktadır. Yani, hizmet borçlanması için ne kadar para yatırılmışsa, ancak o tutar geri alınabilmektedir.

Fırat Çalışkan

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Paylaş