SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR


SİGORTALILARA ASKERLİK BORÇLANMASININ SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Askerlik borçlanması sigortalılar için can simidi özelliği vardır.Emekli olmak isteyen sigortalılar için eksik günlerini askerlik borçlanması yaparak tamamlayarak emeklilik haklarını elde edebilirler.

Askerlik borçlanmasının sigortalılara sağladığı başlıca avantajlarını neler olduğunu yazımızda yakalayacağız.

5510 sayılı SS ve GSS Kanunun 41. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi ile;

Ø  Muvazzaf ve ihtiyat askerlikte er ,

Ø  1.1.1950 tarihinden sonra yedek subay okulunda öğrenci olarak geçen sürelerin borçlandırılmasına imkan sağlanmıştır.

Bağ-Kur kesintisiz prim ödemesi varsa askerlik borçlanması olmayacaktır.

5510/ 4-1 (b/Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar askere alınmaları halinde sigortalılıkları sona ermediğinden bu sigortalılıkları devam ettiği sürece 41. maddenin 1. fıkrasının (b) bendine göre er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerin borçlandırılmasında zorunlu sigortalılıkları devam edenler dışındakiler borçlanma yapabilecektir.

Hava Değişim Sürelerinin Borçlanma da Etkisi

Askerlik borçlanmalarında, hava değişimlerinin 1111 sayılı Kanunun yayımlandığı 17.7.1927 tarihine kadar 1 yılının, bu tarihten sonra 3 ayının, 22.2.2014 tarihinden sonra otuz gününün, 1076 sayılı Kanunun 3. maddesi uyarınca erbaş ve er statüsünde askerlik görevini yapanların (kısa dönem) ise 14.11.1980 tarihinden itibaren 1 ayının, 22.2.2014 tarihinden itibaren 15  gününün askerlik süresi olarak dikkate alınması gerektiğinden, bu süreleri aşan kısmı ile hastalık veya cezai bir sebeple uzayan süreler borçlandırılmayacaktır.

Esir düşen askerin esaret süreleri borçlanılır.

Askerliğini er olarak yapanların aksi bir durum bulunmadıkça, esarette geçen süreleri muvazzaf askerlik hizmetinden sayıldığından bu süreler de borçlandırılacaktır.

Harp Okullarından İlişiği Kesilenler Borçlanma Yapacak Mı?

Askeri liselerden mezun olduktan sonra harp okuluna giden veya Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına yüksek okullara devam edenlerin bu okullardan, istekleri dışında, disiplinsizlik veya başka bir nedenle ayrılanların, sadece harp okulu veya yüksek okulda geçen sürelerinin (emsallerinin tabi olduğu askerlik süresini geçmemek üzere) borçlandırılması, askeri lisede geçen sürelerin ise borçlanma dışında bırakılması gerekir.

Bulgaristan Göçmenlerinin Askerlik Borçlanması:

Türk vatandaşlığına alınanlardan vatandaşlığa alındıkları tarihte 22 yaşını doldurmuş olanlardan geldikleri ülkelerde yaptıkları askerlik sürelerini belgeleyenler belgede kayıtlı süreyi, belgede kayıtlı sürenin olmaması veya Türkiye’deki emsallerinin yaptığı askerlik süresinden fazla olması hallerinde emsalleri kadar borçlandırılacaklardır.

Vatandaşlıktan Çıkanda Askerliği Borçlanma Hakkına Sahiptir:

Türk vatandaşı iken askere alınan ve askerlik yükümlülüğünü yerine getirenlerin daha sonra Türk vatandaşlığından çıkmaları halinde Türk vatandaşı iken yaptıkları askerlikleri borçlanılabilecek, daha önce yapılmış olan borçlanmaları geçerli sayılacaktır.

Askerlik borçlanması işlemleri;

– Askerliğini er olarak yapanların borçlanma talep dilekçesi Genelge de yer alan (EK-25) ekinde SGK  ibraz ettikleri askerlik cüzdanının veya terhis belgesinin  SGK’ca onaylı bir örneğine veyahut askerlik şubesinden temin edecekleri askerlik sürelerini gösterir askerlik kayıt belgesinin aslına,

– Kanunun 4-1 (c/Kamu Görevlileri ) bendi kapsamında sigortalı olanlar için onaylı hizmet belgesine,

– Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların ise borçlanma talep dilekçesi ekinde yer alacak yedek subay terhis belgesine,

göre sonuçlandırılır.

Askerlik belgelerinde kayıtlı sürelerde şüpheye düşülmesi veya yedek subay olarak askerlik yapanlardan belge ibraz edemeyenlerin, yedek subay sınıf, dönem ve sicil numaralarını bildirmeleri halinde ilgili kuvvet komutanlığından istenir, yedek subay safahatı geldiğinde borçlanma işlemi sonuçlandırılır.Sigortalıların er olarak silah altında geçen sürelerinin tamamı veya bir kısmı kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde borçlandırılmakta olup, fiilen silah altında geçmeyen bedelli askerlik süresi borçlandırılmayacak.

Askerlik borçlanmaları 2829 sayılı Hizmet birleştirme kanununda son yedi yıl hesabında etkileyici rolü olmamaktadır.

a.)Sigortalılar,Bağ-Kur’lular ve Ekim 2008 sonrası ilk defa Sigortalı olan Kamu Görevlileri için 1647 TL. ila 10705,50 TL. arasında prim gününün %32 oranında tahsilat yapılır.

b.)Ekim 2008 öncesi Kamu Görevlileri askerlik borçlanmalarını,bulunduğu memuriyet derecelerine göre yapacaklardır.Kesenek ve kurum karşılığı olmak üzere %36 oranında ödeyecektir.

 

Askerlik Borçlanmasının Sağladığı Avantajlar:

a.)Askerden sonra ilk defa sigortalı olanlar için sigorta başlangıç tarihini geriye çeker,hem sigortalılık süresine,hem de gününe eklenerek erken emekli olmasını sağlar.Özellikle 09/09/1976-08/09/1999 tarihleri arasında sigortalı olanların yaşını 1 yıl geriye çektiği gibi 75 gün eksik prim günü ödemesini sağlıyor.

b.)  08.09.1999 tarihinden 30.04.2008 tarihine kadar ilk defa sigortalı sayılan 4/1-b(Bağ-Kur) erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 25 tam yıl sigorta primi ödemiş olması veya erkek ise 62 yaşını doldurması ve en az 15 tam yıl malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemesi,şartıyla kısmi yaşlılık aylığından yararlanacaklardır.(Askerden sonra ilk defa Bağ-Kur olanlarda 08/09/1999 öncesine çektirmeleri halinde en azından 58 yaşında erkek sigortalı emekli olma avantajını yakalayacaktır.)

c.)15 yıl 3600 günle emekli olmak isteyenler için aranan gün şartını tamamlaması halinde 60 yaşında değil,erken emekli olmasına neden olmuştur.

d.)01/06/2002 tarihine göre sigortalılık süresi yönünden Bağ-Kur avantaj sağlayarak emeklilik yaşını öne çekmiştir.

e.)23/05/2002 tarihine göre sigortalılık süresi yönünden Emekli Sandığı çalışanlarına avantaj sağlayarak emeklilik yaşını öne çekmiştir.

f)Ekim 2008 öncesi vefat eden 4/1-a sigortalıları için borçlanma yaparak,Ekim 2008 sonrası vefat ederek 4-1/b-c  sigortalıları için askerlik süreleri borçlanılarak 1800 günü tamamlayarak ölüm aylığı avantajı sağlar.

g.)Malullük aylığında 1800 gün tamamlanmasında askerlik borçlanması avantaj sağlar.

h.)Askerden önce sigortalı olanlar ise,askerde geçen süreleri borçlanarak sigortalının emeklilik için aranan prim gününü tamamlar.

ı.)Askerlik borçlanması yaparak ,askerden sonra 08/09/1999 ila 08/09/2001 arasında ilk defa sigortalı olanlar(24 ay yada 18 ay arasında bu süre değişir.) emeklilik için aranan 7000 gün sayısı ve 4500 gün geriye çekilir.

j.)Askerlik borçlanması 15 yıl ve 3600 günle kıdem tazminatı alma yazısında dikkate alınır(08/09/1999 öncesi için.),08/09/1999 sonrası 7000 gün yada 25 yıl 4500 gün için kullanılır.

k.)Kamu görevlileri için Kıdem Tazminatı ve Emekli İkramiyelerinde askerlik borçlanması dikkate alınır.

l.)Askerlik borçlanması çalışanlarının gelir vergisinden düşülerek vergisel avantajda sağlanır.

 

VEDAT İLKİ

vedat.uzman@gmail.com

 

Sorularınız için İletişim : 05415161962

Paylaş