SOSYAL SİGORTALARIN BAŞLICA GELİR KAYNAĞI PRİMLER VE ORANLARI

SOSYAL SİGORTALARIN BAŞLICA GELİR KAYNAĞI PRİMLER VE ORANLARI

 

Primler yapılacak sigorta yardımları ve Kurum yönetim giderlerini karşılamak adına sigortalı olanlar için sigortalının kazancının belli bir yüzdesinden alınan parayı ifade eder. Bu primler , zorunlu olarak sigortalı adına ve hesabına Sosyal Güvenlik kurumuna ödenir.

İşveren ücretin tümünü işçiye ödemek yerine , alıkoyduğu belli bir miktarı , prim adı altında Sosyal güvenlik Kurumu ‘na yatırmaktadır.

Prim Oranları

Bağ-kur lu sigortalılar için kendi belirledikleri asgari ücret ile tavan ücret arasında kazanç üzerinden , işverene tabi çalışanlar ise sigortalının kazancı esas alınarak ödenir.Prim oranları , sigorta türlerine göre değişkenlik göstermekte olup , kural olarak tek oran üzerinden prim kesilmemektedir.Ancak isteğe bağlı sigorta primi sabit bir oran ile  % 32 olarak kesilmektedir.

Bunlar , kısa vadeli sigorta primi ,uzun vadeli sigorta kolları olarak , malullük-yaşlılık-ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primidir.

Genel olarak toplamda % 32,5 oranında prim ödenir.

Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları

Sigorta Kolu

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm

11

9

20

Kısa Vadeli Sigorta Kolları

 

2

2

Genel Sağlık Sigortası

7,5

5

12,5

İşsizlik Sigortası

 

2

1

3

Toplam

22,5

15

37,5

 

Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Prim Oranı ( Hizmet Akdine İstinaden Çalışanlar İçin)

 

60 Gün Eklenecek İşler

12

9

21

90 Gün Eklenecek İşler

12,5

9

21,5

180 Gün Eklenecek İşler

14

9

23

 

 

Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı

(4/a kapsamındakiler için)

İşveren Payı (%)

Çalışan Payı (%)

Toplam (%)

22,5 + 2

7,5

32

 

 

  • Kısa vadeli sigorta kolları primi

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı , sigortalının prime esas kazancının % 2 sidir.Bu primin tamamı işveren kesintisi olarak alınır.Bakanlar Kurulu bu oranı % 1,5 oranına düşürmeye ya da % 2,5 oranına yükseltmeye yetkilidir.

 

  • Malullük , yaşlılık ve ölüm sigortası primi

Malullük , yaşlılık ve ölüm sigortaları primi , sigortalının prime esas kazancının % 20 ‘sidir. Bunun % 9 ‘u sigortalı , % 11 ‘i işveren payıdır. Ancak fiili hizmet süresi zammına tabi işlerde çalışan sigortalı bakımından malullük , yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranları daha farklı belirlenmiştir.

 

  • Genel sağlık sigortası primi

Genel sağlık  sigortası primi , kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tabi olanlar için prime esas  kazancın % 12 ,5 ‘u olup , bu primin % 5 ‘i sigortalı , % 7,5 ‘u ise işverenden alınmaktadır.Yalnızca genel sağlık sigortasına tabi olanların genel sağlık sigortası prim oranı , prime esas kazancın % 12’si şeklindedir.

 

  • İşsizlik sigortası primi

İşsizlik sigortası prim oranı , sigortalı %1 , işveren %2 , devlet % 1 şeklinde düzenlenmiştir. Yasa işçi işveren dışında devletinde finansmana katılımını sağlamıştır.

 

  • Sosyal güvenlik destek primi

Sosyal güvenlik destek primi , yaşlılık aylığı almakta iken çalışmaya başlayanların prime esas kazançlarından % 30 olarak alınmaktadır. Bu oranın % 7,5 ‘u çalışan , % 22,5 ‘u da işveren payı şeklindedir. Ancak ilaveten % 2 oranında kısa vadeli sigorta prim kolu eklenmiş ve böylece % 22,5 lik oran % 24,5 ‘a çıkmıştır.

Bu kadar yüksek prim oranı tahsil edilmesine karşılık sosyal güvenlik destek primi sadece iş kazası ve meslek hastalığı halinde işe yaramaktadır.

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Esme Çeşme

Tlf :    0212 571 60 31

Tlf :    0212 571 60 33

Fx :    0212 571 60 08

E-mail:bakirkoy@alitezel.com

Adres:

İncirli Cad.Limon Çiçeği Sk.

Anıl Apt.No:2 D:8

Bakırköy İstanbul

Paylaş