SOSYAL YARDIM VAKIFLARI TARAFINDAN SAĞLANAN YARDIMLAR (KAYMAKAMLIKLAR)

Devletimizin gelir durumu iyi olmayan bireylere ve ailelere sağlamış olduğu sosyal yardımlar aşağıda listelenmiştir. Başvurunuzu yaptıktan sonra ilgili kurumlar nezdinde yapılan araştırmalar neticesinde gerektiğinde evinize kontrole gelerek yerinde tespit ile yardım yapılması konusunda kararlar verilmektedir.

Devletimiz bu şekilde sosyal devlet ilkesi gereği geçim sıkıntısı çeken ailelere durumlarına göre geçiçi sürekli veya bir defalık yardımlar sunarak insanlarımızın fakirlikle mücadelesine destek sunmaya çalışmaktadır.

Engelli, Engelli Yakını Aylığı Yardıma haksahibi kişinin genel sağlık sigortası 6c/1 (yeşilkart) olmalı.Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidi.Engelli heyet rapor oranı en az %40 olmalı, ilk defa müracaat edenler sevk için vakfa geleceklerdir.
Engelliye Ait Rapor Tarihi: Sayısı:

Eşi Vefat Etmiş Kadınlar Yardımı Bu yardım resmi nikahlı eşin vefatı halinde kadınlara verilebilmektedir. Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidir. hanede ki hiç kimsenin SGK (eski ssk,bağkur, emekli sandığı) kaydı olmaması
Resmi Nikahlı Eşin Vefat Tarihi:

Genel Sağlık Sigortası Gelir Testi 18 yaş ve üzeri olmalı, emekli maaşı alanlar, çalışanlar ve yaşlılık yada engelli maaşı alanlar herhangi bir sağlık güvencesi olanlar başvurmasına gerek yoktur.

İLAÇ KATILIM PAYI ÖDEMELERİ Muhtaç durumda olan ve 60.c1 (eski adıyla yeşil kartlılar) ve 60.c3 (2022 sayılı yasa kapsamında olanlar) maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalıların ödedikleri katılım paylarını kapsar. SGKdan maaş alanlar, Bağkurlular, SSKlılar, Aktif çalışanlar, İsteğe bağlı ya da özel sigortalılar, Emekliler ve SGKdan ne şekilde olursa olsun maaş alanlar KESİNLİKLE buna başvuramaz

Muhtaç Asker Ailesi Yardımı Asker olan kişinin evli ise eşi değil ise anne yada babası SGK (eski ssk,bağkur, emekli sandığı) kaydı olmaması. Bekar olanların anne hayatta ise hak sahibi annedir.

Nakdi Yardım Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidir.

ÖYAÇ-Öksüz, Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı Öksüz/Yetim ve Asker Çocuğu Yardım Programı (ÖYAÇ) kapsamında; 1. 2022 sayılı Kanun kapsamından 18 yaşından küçük engelli çocuğu için aylık alan bir hak sahibi varsa, ÖYAÇ kapsamında sadece 2022 sayılı Kanun kapsamından 18 yaşından küçük engelli çocuğu için yardım alamaz. 2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklardan yararlanmayan hanedeki diğer çocuklar (öksüz veya yetim olanlar) için ÖYAÇ programına başvuru yapılabilmektedir.

Şartlı Sağlık ve Şartlı Eğitim (ŞNT) ŞARTLI SAĞLIK 0-5 yaş arası çocuklar için yapılan yardımdır. Hanede ki hiç kimsenin SGK (eski ssk,bağkur, emekli sandığı) kaydı olmaması, Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidir. ŞARTLI EĞİTİM Hanede ilkokul, ortaokul ve lise düzeyin eğitim alan öğrencilerin olması, örgün eğitimde olmaları, hanede ki hiç kimsenin SGK (eski ssk,bağkur, emekli sandığı) kaydı olmaması gerekmektedir.

YANGIN, SEL, SU BASKINI VB. Yangın, Sel, Su Baskını ve benzer durumlara maruz kalan hanelere yapılacak acil yardımlardır. Bu yardımlar için mutlaka hasar tespit ya da durum bildirir tutanaklar ve rapolar olmak zorundadır (Polis, itfaiye, Aski vb kurumlar)

Yaşlılık Yardımı (65 Yaş) Yardıma haksahibi kişinin genel sağlık sigortası 60 c/1 (yeşilkart) olmalı.Hanedeki kişi sayısına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3 ünden az olması gereklidi.Haksahibi 65 yaşını doldurmuş olmalı

Paylaş