EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRANLARDA ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİNDEN YARARLANACAKTIR

EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRANLARDA ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİNDEN YARARLANACAKTIR

5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ev hizmetlerinde ay içinde 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin geçici 68 inci maddesi uygulamasından yararlanmasında;

NİSAN SONRASI DİKKATE ALINIR

-1/4/2015 tarihinden itibaren ilk defa "Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge" vererek müracaat edip 2016 yılında da bu kapsamda sigortalı çalıştırmaya devam edenler hakkında, 2015 yılında aylık prim ve hizmet belgesi alınmadığından, bir önceki yılın aynı ayında aylık prim ve hizmet belgesi verilmiş olup olmadığına bakılmayacak ek 9 uncu madde 1/4/2015 tarihinde yürürlüğe girdiğinden 2015 yılı Nisan ve sonraki aylarda yapılan müracaatlarda bildirilen beyan gün sayısı ile beyan edilen prime esas günlük kazanç 85,00 TL ve altında olması koşuluyla destekten yararlandırılacaklardır.

ÖRNEK:

15/4/2015 tarihinde 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 30 gün süreyle ve 40,05 TL günlük kazanç üzerinden sigortalı çalıştırmak üzere bildirim yapan işverenin bu sigortalıyı 2016 yılında da çalıştırmaya devam edeceği varsayıldığında, 2015 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında herhangi bir bildirim olmadığından 2015 yılı Nisan ayındaki bildirim yapılan ve prim ödenen 16 gün esas alınarak 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayları için 16 gün üzerinden 16 x 3,33 = 53,28 TL, 2016 yılının diğer ayları için 30 gün süre ile 30 x 3,33 = 99,9 TL destekten yararlanması sağlanacaktır.

-1/4/2015 tarihinden önce ev hizmetlerinde çalıştırdığı sigortalı için işveren sistemi içinde aylık prim ve hizmet belgesi veren işverenin 1/4/2015 tarihinden itibaren ek 9 uncu madde uygulamasına geçmesi halinde 2016 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında destek unsurlarından yararlandırılmasında 2015 yılında aylık prim ve hizmet belgesi verilen ilgili aylara bakılarak karar verilecektir.

ÖRNEK:

2007 yılından itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işveren 1/6/2015 tarihinde ek 9 uncu madde kapsamında 30 gün süre ile 42,00 TL günlük prime esas kazanç üzerinden prim ödemek üzere yeni sisteme geçiş yapmıştır. Bu durumda 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs aylarında aylık prim ve hizmet belgesine, 2015 yılı Haziran ayı ve sonrasında ise ek 9 uncu madde kapsamındaki gün sayılarına göre işlem yapılacağından işverene 2016 yılındaki her bir ay için 30 x 3,33 = 99,90 TL destek yapılabilecektir.