MİLLETVEKİLİ MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE 2017 DE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU

MİLLETVEKİLİ  MAAŞLARI HANGİ KANUNLA DÜZENLENMEKTEDİR? VE  2017 DE  EMEKLİ  MAAŞLARI NE KADAR OLDU:

NOT :5510 sayılı kanuna tabi olan milletvekilleri daha düşük ücret alırlar.15.10.2008 tarihinden sonra göreve başlayan milletvekilleri 5510 sayılı Kanun'a tabi olacakları için 5434 sayılı Kanun'a tabi olan milletvekillerinden daha az ücret alırlar.

(Bunun sebebi ise emekli kesintilerinin daha fazla olmasıdır)

Siyasilerin özlük haklarının ayrıntıları şöyle:

Devamını oku...

İŞVEREN İŞÇİLER ARASINDA AYRIM YAPMASI VE İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI?

İŞVEREN İŞÇİLER ARASINDA  AYRIM  YAPMASI  VE  İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN  HAKLARI?


(4857 sayılı İş Kanununun 5. Maddesi)

(4857 sayılı İş Kanununun 18. maddesinin)

(Anayasanın 10 ve 55. Maddeleri)

Devamını oku...

İŞÇİ ALACAKLARINDA 1475 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALMAKLA BERABER?

İŞÇİ ALACAKLARINDA 1475 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİ DİKKATE ALMAKLA BERABER

İlgili çalışmaları yapan yetkililerin işçi ve işverenleri böylesi önemli etkileri olan haklar da kesinlikle sosyal güvenlik uzmanlarının ilgililerinin görüş ve önerilerine baş vurmaları gerektiğine inanıyorum ayrıca her iki tarafa da eşit mesafede olan ve taraf olmayan sendikalara da sormakta yerinde olurdu diye düşünüyorum Ve.

İşçi alacakları için zaman aşımı davalarında süre kısalıyor:

İŞÇİ alacaklarında dava açma için verilen (zaman aşımı) süreleri yeniden düzenleniyor.

Devamını oku...

İŞÇİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİN DE SORUMLU OLDUĞU ARAÇ GEREÇLERE ZARAR VERMESİ HALİNDE MAĞDUR OLACAĞINI

İŞÇİ ÇALIŞTIĞI İŞ YERİN DE SORUMLU OLDUĞU ARAÇ GEREÇLERE ZARAR VERMESİ

HALİNDE MAĞDUR OLACAĞINI BİLMELİDİR 1475 23.25 VE 31. MAD. DİKKAT?

İşçinin İşverene  verdiği zararı tazmin hakkı 1475 sayılı Eski İş Kanunu ile düzenlenmişti. 1475 sayılı İş Kanunu’un 23. Maddesinde işveren, işçinin kendi kusur ve ihmali ile sebep olduğu yok olma veya sakatlanmaları ve bozulmaları ödemekle yükümlü değildir.” diyerek ödeme hususunda işverenin yönetim hakkına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Birçok çalışma kolunda işçiler yapılan iş dolayısıyla gerek işyerine gerekse işveren yahut üçüncü kişilere maddi veya manevi zararlar verebilmektedirler. Özellikle araç kullanımının ve üçüncü kişilerle ilişkilerin yoğun olduğu sektörlerde verilen hasar yapılan işin kaçınılamaz bir parçası halini almıştır.

Devamını oku...

EVLERİNDE YARDIMCI ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA SGK YA BİLDİRMELERİ FAYDA

EVLERİNDE YARDIMCI ÇALIŞTIRANLAR DİKKAT 10 GÜNDEN FAZLA ÇALIŞTIRILACAKLARA SGK YA BİLDİRMELERİ FAYDALARINA OLACAKTIR?

Ev hizmetlerinde temizlik, yardımcı işler ve yemek yapımı ya da yaşlı ve çocuk bakımı gibi işlerde ayda 10 günden fazla süreyle ev hizmetlisi çalıştırmak istediğinizde,  SGK’ya bir kereye mahsus “Ev Hizmetlerinde 10 Gün ve Daha Fazla Çalıştırılacaklara İlişkin Bildirge” ile müracaat etmeniz yeterli.

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 20 21.MAD. 6356 SAYILI ST İŞ S 25.MADDE VE ANAYASAMIZIN 51.MADDESİNE GÖRE İŞÇ

Bu Yazımızda İşçi Ve İşverenlerin Kısmen de Olsa Bilmeleri Gereken Bir kaç Madde: Evet Anayasamızın 51.maddesine göre; “Çalışanlar ve işverenler, Çalışanlarının çalışma ilişkilerindeki bilmeleri gereken bazı haklar:


İş güvencesine tabi işçilerin iş sözleşmesinin işveren tarafından geçerli nedenle sona erdirilmesi halinde dikkat edilecek hususlar:

1)Fesih sebebinin işveren tarafından açık bir şekilde belirtilmesi:

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 24 25 VE 27.MADDELERİNİN İÇERİĞİNDEN ÇALIŞAN İŞÇİ NE KADAR HABERDARDIR?

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 24 25 VE 27.MADDELERİNİN İÇERİĞİNDEN ÇALIŞAN İŞÇİ NE KADAR HABERDARDIR?

 

Ancak aldığımız sorulara baktığımızda çalışanların özelikle fesihlerle ilgili çok fazla bilgi sahibi olmadıklarını görmekteyiz ve her çalışan işçinin bilmesinde yararlarına olacağından birkaç maddeye dikkat çekelim istedim.

1)İhbar Süresi Olmayan Fesihler

Devamını oku...

İŞ VERENLER PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PANİK VEYA ACELE ETMEYİN?

İŞ VERENLER PRİM BORÇLARINI ÖDEMEK İÇİN PANİK VEYA ACELE ETMEYİN?

Kamuoyunda Torba yasası diye bilinen Torba yasadaki erteleme maddesi Aralık ayına ait prim borçlarını da kapsıyor.

Ocak ayında ödenecek primlere erteleme geliyor

Torba yasa yayımlandığında erteleme maddesi de yürürlüğe gireceğinden:

Devamını oku...

18.01.2017 TARİHLİ KABUL EDİLEN TORBA YASA TASARISINDA EMEKLİLER VE BORÇLU OLANLARIN BİLGİLERİNE?

18/01//2017 TARİHLİ KABUL EDİLEN TORBA YASA TASARISINDA EMEKLİLER VE BORÇLU OLANLARIN

BİLGİLERİNE

 

2017 yeni torba yasa maddeleri Kapsamında Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın kabul edilmesi ile özellikle borç yapılandırmasına giden vatandaşları rahatlatacak adımlar atıldı ve buna göre.

Devamını oku...

İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK OLANLAR 30 GÜNLÜK ZAMAN AŞIMINA DİKKAT?

İŞSİZLİK MAAŞI ALACAK OLANLAR 30 GÜNLÜK ZAMAN AŞIMINA DİKKAT?

İşsizlik maaşı alma şartları işsizlik maaşı 2017 kaç TL oldu?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU VE HESAPLAMA İŞLEMİ ÖRNEK)

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İKAMETGAHLARINDA EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN KADINLARIN SİGORTALILIĞI

5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA İKAMETGAHLARINDA EL SANATLARI İLE UĞRAŞAN

KADINLARIN SİGORTALILIĞI

VE YABANCI UYRUKLU ÖRENİM GÖRENLERİN DURUMU?

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNUN 4/60/63 VE 65. MADDELERİ KAPSAMINDA YURT DIŞI ÇALIŞANINA SAĞLADIĞI TEDAVİ HAKLAR

Yurt dışında tedavi Olacak Çalışan Veya Sigortalının Bilmesi Gerekenler. 5510 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde sayılan sağlık hizmetlerinin yurt içindeki sağlık hizmet sunucularından sağlanması esastır.

 

Ancak: 60 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağlık sigortalılarından: iş verenleri tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak geçici görevle yurt dışına gönderilenlere, acil hallerde, 3) 60 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde sayılan genel sağlık sigortalılarından: iş verenleri tarafından Kurumca belirlenen usule uygun olarak veya kamu idareleri için özel mevzuatlarında belirtilen usule uygun olarak sürekli görevle yurt dışına gönderilenler ile bunların yurt dışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü olduğu kişilere,

Devamını oku...

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİN VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞ YERLERİ OCAK AYI MAAŞLARINDA%3,KESİNTİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE BİN VE ÜZERİ ÇALIŞANI OLAN İŞ YERLERİ OCAK AYI MAAŞLARINDA%3,KESİNTİ OLACAK.
Bireysel Emeklilik Sistemi ile ilgili Uzun zamandır  basında ve işin ehli olan Hocalarımızın da zaman zaman deyin dikler çalışmalardan ve yavaş yavaş şekillendiğini görüyoruz.Kamu ve özel sektördeki 45 yaşını doldurmamış 14 milyon çalışanın,işverenleri aracılığıyla Bireysel Emeklilik Sistemini'ne (B ES) otomatik katılımını ön gören süreç başladı.
Uygulama, 1 Ocak itibariyle bin ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde start aldı. Yani bin ve üzeri personeli olan iş yerlerinde çalışanlardan Ocak maaşından itibaren her ay brüt aylığın yüzde 3'ü tutarında kesinti olacak.Kapsamdaki iş yerlerindeki çalışan ve maaşını peşin alanlardan ilk kesinti yapıldı.Maaşını çalışıp alanların ise Şubat' ta ödenecek Ocak maaşında katkı payı kesintisi olacak.

Devamını oku...

1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİ?

1475 SAYILI İŞ KANUNUNDA KIDEM TAZMİNATININ ZAMAN AŞIMI SÜRESİ?
Kanunlarımız da Kıdem tazminatı, 1475 sayılı Kanun’da gösterilen fesih hallerinde, en az bir yıllık çalışması olan işçiye veya işçinin vefat etmesi halinde de bu işçinin hak sahiplerine iş veren tarafından ödenmesi gereken haktır veya paradır.(Ancak.4857 sayılı iş kanunun 32.maddesi ve Borçlar Kanunun. 147./1. kanunların kapsamları kafanızı karıştırmasın)
İş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçinin iş görme ve işverenin de ücret ödeme yükümlülüğü sona ermektedir.

Devamını oku...

YENİ İZİNLER NELERDİR KADIN İŞÇİYE VE ÇALIŞAN EŞİNE DE EVLAT EDİNME İZİN İMKANI GETİRDİ.

YENİ İZİNLER NELERDİR KADIN İŞÇİYE VE ÇALIŞAN EŞİNE DE  EVLAT EDİNME İZİN İMKANI GETİRDİ.

1)Yeni getirilen izinler nelerdir? Yönetmelikle, İş kanunumuzda belirttiğimiz izinlere ek olarak kadın işçiye ve çalışan eşine aşağıdaki ilave izinler getirilmiştir.

Devamını oku...

GSS BORCU OLAN VARSA EN YAKIN SGK ŞUBELERİNE BAŞ VURMALARI HALİNDE FAYDALARINA OLACAKTIR.

GSS BORCU OLAN VARSA EN YAKIN SGK ŞUBELERİNE BAŞ VURMALARI HALİNDE FAYDALARINA OLACAKTIR.

S G K verileri ne göre Daha önce hiç gelir testine girmeyenler için büyük fırsat  Bu kişiler 2 Ocak 'a kadar gelir testi yaptırıp kısmi aftan yararlanabilirler. Yaşadıkları hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden azsa eski borçlar silinecek ve borcu olan için büyük bir fırsat olduğunu ve okurlarımızın faydalanmalarını isteriz..
Malum kısa zaman önce Prim borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili süreç tamamlandı.sosyal güvenlik verilerinin haberine göre ancak genel sağlık sigortası prim borcu bulunan kişiler için fırsat halen devam ediyor. Başvuruda bulunan kişiler yeni yıla borçsuz girebilirler. GSS prim borcu konusunda kısmi bir af ve yapılandırma söz konusu. Daha önce hiç gelir testine girmeyenler için kısmi af var. Buna göre çalışmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında yer almayan kişilerin 2012'den itibaren gelir testi yaptırması gerekiyordu.

ŞARTLARDAN BİRİ HANE GELİRİ.

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA CEVABEN.

5510 SAYILI KANUN KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA CEVABEN.

SORU:1)S.G.K.Dan Daha önce evlenme ödeneği almıştım. İkinci kez evlendim, evlenme ödeneği tekrardan alabilir miyim?

Devamını oku...

6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU KAPSAMINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER NASIL YARARLANIR..

6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNU KAPSAMINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KİMLER NASIL YARARLANIR..

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanun kapsamında Sendikaların toplu iş sözleşmesi yapmasındaki temel kriterlerden biriside  yapılan  bu sözleşmelerden kimlerin nasıl ne şekilde yararlanacağı hususudur. Yürürlük tarihi ne zaman başlar kimler dayanışma aidatı öder, dayanışma aidatı ödenmesinde  herhangi bir şart var mıdır. Ne zaman toplu sözleşmeden faydalanır.  Soruların cevapları arandığında,

Devamını oku...

EMEKLİLİK LE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN..

EMEKLİLİK LE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN..

SORU:1)Eşim mili eğitim bakanlığı çalışanı ve eğitimci olduğundan tayinleri ikamet etiğimiz ilin dışına çıktı ve bende kamu çalışanıyım Ocak ayındaki eş durumu ataması için bana 18 gün daha lazım. İşe başlama tarihim 13 Ağustos 2015 askerlikle beraber saydığımda 18 gün eksiğim kalıyor. GSS günlerini burada saydırma gibi bir imkanımız var mı? Aksi durumda eşim tekrar görev yerine gidecek mi teş. Necmi.

Devamını oku...

İŞ KANUNU KAPSAMINDA)OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN:

(İŞ KANUNU KAPSAMINDA)OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN:

SORU:1)Uzun Süreli istirahat ler de geçici iş göremezlik ödenekleri nasıl ödenmektedir?

Devamını oku...

ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN MAZERET İZNİ NEDİR VE HANGİ HALLERDE GEREK DUYULUR?

ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN MAZERET  İZNİ NEDİR VE HANGİ HALLERDE  GEREK DUYULUR?

4857 Sayılı iş kanunun 46. maddesin de belirtilen çalışanların evlenmeleri ve yakınlarının ölümleri durumunda 3 gün izin verilmesi zorunludur der kanun..Ancak mazeret izinleri ise farklı..

Devamını oku...

OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN

(5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanun u’nun 13. maddesi ve iş kanunu kapsamında)
SORU:1)Merhabalar 2 ay önce bir iş kazası geçirdim çalıştığım şirket maaşımı aksatmadan ödedi fakat sigortadan aldığım parayı da istediler bu durumda bana ödeneni geri iade yapmalıyım yoksa hakkım mıdır hakkım ise nasıl izah ederim şirkete..Celal.

Devamını oku...

4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BABALAR DA ANALIK İZNİ PART-TİME KULLANACAKLAR.

4857 sayılı İş Kanununda Ocak ayında yapılan değişiklikle yürürlüğe giren ve bir kaç gün  önce Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. ve işçiye çocuk okula başlayıncaya kadar verilmesi gereken ‘kısmi çalışma’ izninin şartları belli oldu.
Bazı şartların  olması durumunda babalarda analık izni kullanabiliyor. Annelerin bazı hakları mevzuatla babalara da veriliyor.  Babanın analık haklarını açıklayalım.
Babanın analık izni

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİLERİN HAKLARINDAN BİR KAÇ SORU CEVAP

4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA KADIN İŞÇİLERİN HAKLARINDAN BİR KAÇ SORU CEVAP?
(Bayan okurlarımızdan aldığımız sorulara cevaben)

SORU:1) Kadın İşçilerin Yer ve Su Altı İşlerde Çalıştırma Yaşı kaçtır ve böyle işlerde kadın işçi çalıştırılır mı?

CEVAP:4857 sayılı İş Kanunu’un 72. maddesi aynen 1475 sayılı İş Kanunu  döneminde olduğu gibi, maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon   ve tünel inşaatı gibi yer altın da veya su altında çalışılacak işlerde on sekiz yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınların çalıştırılması yasaklamıştır. Bu hüküm dayanağını daha önce  Hocalarımızın bu konuları defalarca kez yazdığını ve bahsettiğimiz, kimsenin yaşına, gücüne, cinsiyetine uygun olmayan işlerde çalıştırılamayacağını ve   öngören Ana yasa’nın 50. maddesinden almaktadır. İş Kanunu’ nun 104. maddesi itibariyle yer ve su altı çalıştırma  yasağını ihlal eden iş veren veya iş veren vekiline para cezası uygulanacaktır. Bununla birlikte bu yasağa rağmen kadın işçi söz konusu işlerde çalıştırılmışsa çalıştığı süreyle ilgili olan haklardan yararlandırılmalıdır der kanun.

Devamını oku...

DAİMİ (KADROLU)İŞÇİ İÇİN 5393 SAYILI KANUN İLE 5216 SAYILI KANUN ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT

DAİMİ (KADROLU)İŞÇİ İÇİN 5393 SAYILI KANUN İLE 5216 SAYILI KANUN ARASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT ETMELİDİR.

Örnek vermemiz gerekirse 5393 sayılı il belediyesi kanunu çerçevesinde çalışan işçi kadrosundaki biri ile 5216 sayılı büyük şehir belediyesi kanunu ile çalışan işçi kadrosundaki personelin görevlendirmeleri yapılırken.idareci şunu diye bilir kardeşim kalorifer ci sın ancak yaz ayları kalorifer ihtiyacımız yok sizi park ve bahçelerde çalıştırırım derse veya şoför kadrosunda sın ancak şoföre ihtiyaç yok sizi yol yapım işlerine veriyorum diyorsa kesinlikle kadromun dışında çalışmam diye bilecek hakka sahipsiniz. (kadrolu işçi,sözleşmeli personel ve geçici işçilerle)oluşan ekip herkes hakkını ve görevini bilmesi adına yararları ve OKURLARIMIZDAN Aldığımız sorularına cevaben yazıyorum.


(Sözleşmeli personelin durumu)

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22 32 34.MADDELERİ VE 6356 SAYILI SENDİKALAR KANUNUN 53.MADDESİ NIN İŞÇİ İKRA

4857 say iş kanunun 22 32 34. maddeleri ve 6356 say sendika kanunun 53.maddeleri kapsamında işçi alacakların dan olan ikramiye kazanma ve ödeme durumları.


İş sözleşmesinde işverence işçiye ödenen İkramiye nedir ve nasıl ödenir ve kimlere verilir? Zamanında ödenmeyen işçi ikramiyesi işverene sorun olur mu? Evet.  İkramiye işçiye verilen bir ücret ekidir. Yasal dayanağı 4857 sayılı İş Kanununun 32. maddesi olup ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanmıştır.


İkramiye tüm işçilere verilir, ancak  prim ise  başarılı işçiye verilir. İşçinin başarısına bağlı olarak ödenen primden farklı olarak ikramiye genel bir nitelik taşır ve uygulamadan iş yerinde çalışan tüm işçiler yararlanır. İşveren tarafından ayrımı haklı kılan geçerli nedenler olmadığı sürece ikramiye yönünden eşit davranma borcuna uygun davranılmalıdır.


Kanunen İkramiye  tüm işçilere verilmelidir. 

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 36 VE 38. MADDELERİ NiN İŞÇİYE SAĞLADIĞI YARARLARI.(Okurlarımızdan gelen soru

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 36 VE 38. MADDELERİ NiN İŞÇİYE SAĞLADIĞI YARARLARI.(Okurlarımızdan gelen sorulara cevaben)

SORU:İyi çalışmalar Hocam Bizler Iğdır ilimizde kamu kurumu binası inşaatında çalışan 7 işçi arkadaşız beraberinde çalıştığımız Müteahhitin bu ay ki maaşımızı yatırmadığını ve işini zamanında bitirmiyeceğinden dolayı başkasına devir etiğini duyduk  bu arada iş verenimiz 1.derece yükleyici firma olmadığını bir alt firma olduğunu da bilmiyorduk bu durumda ne yapmalıyız yardımlarınızı bekler Arkadaşlarım adına teşekkür ederiz Ali TÜRKMEN.

Devamını oku...

İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN.

İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA CEVABEN.

SORU:1)Merhabalar bizler 3 arkadaş yaklaşık 8 aydır beraber ayni iş yerinde çalışıyoruz ancak arkadaşlarımızın biri siyasi düşüncesinden dolayı iş verenimiz tarafından rencide edildiğini söyledi ve bizlerde çok üzüldük fakat iş verenin böyle hassas konularda personelini uyarma hakkı var mı ve ne yapacağımızı da bilmiyor uz .Yakup TUNÇEKER.

Devamını oku...

BAĞ KURLUYA YAPILAN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ ARTIK BİTMELİ ÇÜNKÜ TEK ÇATI ALTINA TOPLANDIK SÖYLEMİ

BAĞ KURLUYA YAPILAN ÜVEY EVLAT MUAMELESİ ARTIK BİTMELİ ÇÜNKÜ TEK ÇATI ALTINA TOPLANDIK SÖYLEMİNE DE TERS DEĞİL Mİ?

Bakınız yıllardır Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ve hocalarımızın da doğru ve yerinde tespit etikleri yanlışları ve nasıl düzeltebiliriz çabaları kuruma yazdıklarıyla yön verdikleri ve bir çok sorunun çözüm bulduğuna şahit olduk ve emeği geçenlere de hep beraber teşekkür ettik.
Ancak böylesi küçükte olsa sorunların çözümü tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu veya Bakanlığı olduğu için Bağ-kurlunun da bu tür muameleye tabi tutulmaması gerektiğine ve sorunu giderilmesi için çaba sarf etiklerine inanıyorum. Düşünebilir misiniz kaza geçiren Bağ kurlu 29 günde sağlığına kavuşmalı şayet tedavi devam ederse sorun yaşayacağı aşikardır..Evet Sosyal güvenlik reformuyla birlikte Bağ-Kur’lu vatandaşlar 2008 yılı Ekim ayından itibaren emeklilik ve sağlık sigortasından sonra iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına da kavuştular.

Devamını oku...

NİHAYET YERİNDE BİR KARA DAHA İŞ YERİNDE HASTALIK SONUCU VE KALP KRİZİ ÖLÜMLERİ DE İŞ KAZASI SAYILDI

 

NİHAYET YERİNDE BİR KARA DAHA İŞ YERİNDE HASTALIK SONUCU VE KALP KRİZİ ÖLÜMLERİ DE İŞ KAZASI SAYILDI.


Sosyal güvenlik yasasında iş kazası, sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmıştır.
Ne var ki yasadaki bu hükmü SGK, 2011-50 sayılı Genelgesinde, “dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın iş yerinde geçirdiği bir kalp krizi veya başka bir hastalık nedeniyle vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası olarak kabulüne imkan bulunmamaktadır.”diye yorumlayarak, iş yerinde kalp krizi geçirerek vefat eden sigortalının ölümünün iş kazası sayılabilmesini, dışarıdan gelecek bir etkiye veya olaya bağlamıştır.
Haliyle, dışarıdan bir etki olmadan işyerinde geçirilen kalp krizi sonucu ölümler, yıllarca iş kazası olarak kabul edilmemiş ve hak sahiplerine aylık bağlanmamıştı.

Devamını oku...

OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.

OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.

SORU:1)Bir kozmetik  bürosunda çalışıyorum ve çalışanlardan sorumluyum.çalışan işçilerin almış oldukları 1 veya 2 günlük raporlarını SGK'ya bildirmelimiyim?
CEVAP:Hayır.Hastalık halinde ilk iki gün geçici iş göremezlik geliri ödenmediğinden 2 günlük raporların SGK’ya bildirilme zorunluluğu yoktur. Ancak iş kazası durumunda iş kazası tutanağının bildirimi gerektiğinden bunların raporlarla birlikte SGK’ya bildirilmesi gerekmektedir hata zorunludur.

Devamını oku...

YURDUMUZDA GERÇEKTEN İŞSİZLİK SORUNUNDAN ÇOK YETİŞMİŞ ÇALIŞANIN OLMADIĞI

YURDUMUZDA GERÇEKTEN İŞSİZLİK SORUNUNDAN ÇOK YETİŞMİŞ ÇALIŞANIN OLMADIĞINI SAVUNANLARDAN BİRİ İLE HASBİ HAL EDERKEN


Evet kıymetli dostlar 3 Gün Önce yurdumuzun en gelişmiş olan illeri arasında iş alanları iş imkanları olan çok sayıda işçi çalıştıran ve en çok göç alan ilerimizden biri olan şirin mersinimizi  dolaşırken eski dost ve esnaf arkadaşlarımızla  bir araya geldik ve dertleştik özlem giderdik misafirperverliklerini gördük ve kendi aralarında dertli dertli konuşurken dinledik.


Evet konu ülke ekonomisi ve işsizlik olunca dikkatle dinledik ve zaman zaman fikirlerimizi de söyledik  Ancak Haci Remzi abimizin ve bir çok iş verenin de fikir ve düşünceleri şöyle sıralandı ülkede hamd olsun çok sayıda ve yeterli gençlerimizin olduğunu ve gençlerimizin mesleklerinin olmadığını dolayısiyle her işi yaparım mantığı hem çok zaman hemde kişinin yapacağı işin niteliği ve kalitesini çok etkilediğini ancak mesleki eğitimleri veren noktaların bu devletimizin bünyesinde olur veya özel olur fark etmez yeter ki eğitimli ve meslek sahibi çalışanımız olsun istiyoruz yoksa o zaman Türkiye'de işsizlik sorunu kadar işçi sorunu da olduğu inancındayım sözü insanın içinden geçmiyor da değil.evet arkadaşlar bizzati bulunduğumuz kurumun ihtiyaç duyulan Personel görüşmelerinde çok büyük bir oranda görüşmeye gelen personelin veya  çalışanın bak ben rahat bir çalışma ortamı isterim, imkanlar isterim, saat bilmem kaç olduğunda çıkarım, araba da isterim, sabit maaş da isterim heveslerine şahit oldum ve bu durumu birde iş veren gözüyle bakalım.çalışanın işçinin bu tür düşünceleri iş vereni deliye çeviriyor diye düşünüyorum.

Gerçekten çalışacağına inandığım birisinin yukarıda saydığım imkanların tamamına sahip olabileceğinden hiçbir şüphem yok ancak böyle beklentilerle gelen birisinin çalışmayacağını da adım gibi biliyorum. Ayrıca şöyle bir konu da var ki çalışacak şahıs  cv veya dört satır geçmişini yazmaya da üşenmiş, görüşmeye de gelmemiş, gelmediği gibi gelemeyeceğini haber bile vermemiş, "görüşmemiz vardı" diye arandığında da evet bugün gelemiyorum az işlerim var  haftaya uğrayacağım yanınıza" gibi nahoş cevaplarla da karşılaşabiliyorsunuz. Böyle kişiler ücretsiz bile çalışmak istese sorun olur diye uzak dur kardeş diye insanın içinde gelmiyor değil.Olay başka bir boyuta gitti sanırım ama lütfen işsizlik sorununu sadece iş verenlere yıkmayalım, çalışacak olan kişiler de biraz çaba göstersin (haa çalışkan ve laikiyle çalışana da  saygı duyarız ve her derdinde yanında oluruz)Herkes rahat çalışmak ister çok ve sabit kazanmak ister hatta fatih hoca kadar kazanmak ister ancak çabalayarak emek sarf ederek kazanmak çok daha doğru olacağına inanıyorum bakın gerçekten Ben bunları yazarken günde 15 saate yakın çalıştığımı da özellikle belirtmek isterim.çünkü kültürümüz inancımız gereği de doğru ve helal çalışmasak kazancımızın da tadı tuzu olmaz der hayırlı işler helal ve bol kazançlar dilerim sevgilerimle.


Yasin Kanat

Sosyal Güvenlik Uzmanı.

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI. D M ES.DUL VE YETİM AYLIK

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞAN İŞÇİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI. D M ES.DUL VE YETİM AYLIKLARI İLE İLGİLİ SORULARA CEVABEN.

NOT:Çok Kıymetli Okurlarımız Bakınız Hemen Hemen Her Sorduğunuz Suale Cevap vermeye çalışıyoruz Ancak daha önceki yazılarımızda yer verdiğimiz gibi Emekli olmaya karar verdiğinizde Yada iş hukuku ile ilgili sorunlarınız da Bu işte uzmanlaşmış yani sosyal güvenlik uzmanlarının birinde görüş almanız kesinlikle faydanıza olacaktır.
Evet Emekli aylığının bağlanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuru nasıl yapmalıyız.

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KIS

4857 SAYILI İŞ KANUNU KAPSAMINDA İŞ KAZALARI İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.

SORU:1)İş kazası geçiren sigortalıya istirahatli bırakıldığı sürelere ait geçici iş göremezlik ödeneği ödenir mi?
CEVAP:Evet kıymetli okurumuz Kanunen İş kazası geçiren sigortalıya istırahatlı bırakıldığı her gün için prim ödeme gün sayısına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.
SORU:2)İş kazası geçiren sigortalı yurt dışında tedaviye gönderilir mi?

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 7.17.VE.29.MADDESİNE GÖRE TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA DURUMLARINA KISACA DEĞİNELİM

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 7.17.VE.29.MADDESİNE GÖRE TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA DURUMLARINA KISACA DEĞİNELİM..

Toplu İşçi Çıkarma 4857 sayılı İş Kanununun 29. maddesinde “toplu işçi çıkarma” kavramı düzenlenmiş olup; buna göre bir aylık süre içinde, yasal sayı veya oranlardaki belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin iş sözleşmelerinin, kanunun 17. maddesi gereğince feshedilmesi halinde toplu işçi çıkarma gerçekleşmiş olur. İş akitlerinin fesihleri bir aylık süre içinde olmak şartı ile aynı veya farklı tarihlerde olması sonucu değiştirmemektedir.

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN BİLMESİNDE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZDEN BİR KAÇ SORU VE CEVAP

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA TABİ ÇALIŞANLARIN BİLMESİNDE FAYDA GÖRDÜKLERİMİZDEN BİR KAÇ SORU VE CEVAP.


SORU(1)Yıllık izin süresi nasıl hesaplanır?

Devamını oku...

5510 SAYILI KANUNA YENİ EKLENEN 63.MADDE VE 6183 SAY KANUNUN 48.MADDESİNE GÖRE BORCU OLAN 4/B Lİ OLA

5510 SAYILI KANUNA YENİ EKLENEN 63.MADDE VE 6183 SAY KANUNUN 48.MADDESİNE GÖRE BORCU OLAN 4/B Lİ OLANLARA KREDİ İMKANI.


Kıymetli Okurlarımızın ve ilgililerin dikkatlerine: Borcu Olan 4/b liye yani Bağ-Kur'luya Kredi Kolaylığı


5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 63 üncü madde ile 30/4/2015 tarihi itibariyle 12 ay ve daha fazla süreye ilişkin prim borcu bulunan Bağ-Kur’lu vatandaşların, bu sürelere ilişkin prim borçlarını 31/7/2015 tarihine kadar ödememiş veya ilgili kanunlar uyarınca yapılan dırmamış yahut 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca taksitlendirmemiş olmaları halinde, bu sürelere ilişkin borçları silinmiş, sigortalılıkları ise durdurulmuştur. Ancak, yine aynı madde ile daha sonra sigortalı ya da hak sahipleri tarafından durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi ve SPEK(Sigorta pirime esas kazanç) alt ve üst sınırları arasından belirlenecek kazanç tutarı üzerinden hesaplanan borcun tebliğ tarihinden itibaren üç aylık süre içinde ödenmesi halinde bu sürelerin sigortalılık süresi olarak değerlendirilmesine de imkan sağlanmıştır. Geçici 63 üncü madde uyarınca silinen Bağ-Kur borçları yapılandırma kapsamına alınmadı.

19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun ile 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup ödeme vadesi dolmuş prim ve idari para cezası borçlarının enflasyon oranları üzerinden ve 18 eşit taksitte ödenmesi imkanı getirilmiştir. Ayrıca SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle, prim borcundan dolayı emekli olamayan Bağ-Kur kapsamındaki vatandaşlara, bu borçlarını bankadan alacakları krediyle ödeyip emekli olabilmelerine de imkanı sağlanmıştır. Gerek 6736 sayılı Kanunla getirilen ödeme kolaylığı, gerekse SGK ile Ziraat Bankası arasında imzalanan protokolle borçlu Bağ’Kur’lu vatandaşlara altın tepsiyle önemli bir fırsat tanınmıştır. Ne var ki, 6736 sayılı Kanun kapsamına Bağ-Kur kapsamındaki prim borçları ile sosyal güvenlik destek primi borçları dahil edilmiş olmasına rağmen, geçici 63 üncü madde kapsamında durdurulmuş sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçları dahil edilmemiştir. Dolayısıyla, durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim borçlarının ihya edilerek bu borçların 6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılması gibi bir durum söz konusu değildir.Ancak durdurulan sigortalılık sürelerinin ihya edilmesinin talep edilmesi ve yaşlılık aylığına da hak kazanılacak olması halinde, SGK ile yapılan protokol kapsamında Ziraat Bankasından kredi temin edilmesi mümkün bulunmaktadır.Çünkü istenen şartların kapsamının dışında kaldığı için Evet gerçekten Şartları haiz olanların Faydalanmaları Gerekir.ve bu büyük bir çalışma ve şanstır.Unutmayın...Kafanıza takılan herhangi bir durumda  sosyal güvenlik uzmanı meslektaşlarımızın birinden yardım almanız faydanıza olacaktır.kay sgk. esen kalın.

Yasin Kanat

Sosyal Güvenlik Uzmanı

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 25 VE 26. MADDELERİNE GÖRE İŞ VERENİN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ SONLANDIRMADAN ÖNC

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 17 25 VE 26. MADDELERİNE GÖRE İŞ VERENİN İŞÇİNİN İŞ AKDİNİ SONLANDIRMADAN ÖNCE ŞU 9 MADDELİK ÇALIŞMAMIZI DİKKATE ALMASINA FAYDASINA OLACAKTIR.
Evet İş verenin Fesih Sürecinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar   4857 sayılı İş Kanunu ile birlikte fesih işlemine Bir kaç zaman önce bir düzenleme getirildiği herkesin malumu. Bu süreçle birlikte otuzdan fazla işçi çalıştıran iş yerlerinde en az altı ay belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışanların iş sözleşmesi son derece sıkı şekil ve esas şartlarına uyulmak suretiyle feshedilebilmektedir. Eğer bu şartlara uyulmadan fesih yapılırsa,  açılacak bir işe iade davası neticesinde işverenin sekiz aydan on iki aya kadar ücret tutarında tazminat ödemesi yapması gündeme gelebiliyor.  Elbette tazminat, çalışanın işini kaybetmesi neticesinde yaşadığı sıkıntılı dönemleri ortadan kaldırmıyor ama bunun fesih sürecinin daha objektif işletilmesini destekleyen bir süreç olduğunu düşünüyoruz.    İş yaşamının belki de en zorlu sürecidir işten ayrılma yani fesih.  Günümüzde (iş)hayatımızın o kadar önemli bir kısmını kapsıyor ki, kimi zaman (aile)hayatımızın dahi önüne geçiyor. İş arkadaşları, çalışma temposu, hayatımızı idamme ettirdiğimiz ücret, sosyal hayat ve statü bizi işe bağımlı kılıyor.dersek abartmış olmayız..

Devamını oku...

İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR..

İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR..
SORU:1)Merhabalar Yasin Bey  Size bir şey danışmak istiyorum. Babam 01.03.1963 doğumlu inşaat ustası sigorta başlangıcı 01.09.1982 tarihli ve toplam ödenmiş gün sayısı 3997 emekli olmak için 5150 prim ödemesi gerekmektedir ve askerlik saydırılmamıştır. Emekli olması için ne gibi bi yol izlememiz gerekmektedir. Bu geri kalan günleri toplu olarak ödememizin bir yolu var mıdır.? Saygılarımla Kutlay BAŞAR ORDU..,

Devamını oku...

İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR..

İŞ KANUNU KAPSAMINDA OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR..
SORU:1)Merhabalar Yasin Bey  Size bir şey danışmak istiyorum. Babam 01.03.1963 doğumlu inşaat ustası sigorta başlangıcı 01.09.1982 tarihli ve toplam ödenmiş gün sayısı 3997 emekli olmak için 5150 prim ödemesi gerekmektedir ve askerlik saydırılmamıştır. Emekli olması için ne gibi bi yol izlememiz gerekmektedir. Bu geri kalan günleri toplu olarak ödememizin bir yolu var mıdır?.Saygılarımla Kutlay BAŞAR ORDU..

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22.MADDESİNE GÖRE İŞ VEREN ÇŞDFN.İŞ.K.8.17.VE 21.MADDELERİNİ KARIŞTIRMAMAK

 

4857 SAYILI İŞ KANUNUN 22.MADDESİNE GÖRE İŞ VEREN ÇŞDFN.İŞ.K.8.17.VE 21.MADDELERİNİ KARIŞTIRMAMAK LAZIM..
Çalışma Şartlarında Değişiklik Fesih Nedenidir derse de kanunlarımız yinede işçi ve iş verenin beraber verecekleri karara bakar.  4857 İş Kanununun 8. maddesinde iş sözleşmesi; işçinin.Çalışanın bir iş verene bağımlı olarak, onun göstereceği işleri  ve talimatları doğrultusunda iş görmeyi, iş verenin de işçiye ücret ödemeyi taahhüt ettiği sözleşmedir. İş sözleşmesi, özel bir şekle tabi değildir. Ancak yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini. temel ücreti ve varsa ücret eklerini. ücret ödeme dönemini.süresi belirli ise sözleşmenin süresini.fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür.

Devamını oku...

ÇALIŞANLARIN BULUNDUKLARI İŞ YERİNDE BOZGUNCULUK YAPMASI VE SOSYAL MEDYA DA VERİLEN BEYANLARA DİKKAT

.ÇALIŞANLARIN BULUNDUKLARI İŞ YERİNDE BOZGUNCULUK YAPMASI VE SOSYAL MEDYA DA VERİLEN BEYANLARA DİKKAT ETMESİ FAYDASINA OLACAKTIR 4857/25.MADDE.2.BENDİ.


Kurumun İşletmenin Veya İş yerinin düzenini bozucu fiillerin iş yerindeki çalışma Ortamını barışını bozacağı alenen açıktır veya aşikardır. Dedikodu. asılsız söylem ve beyanlar da hem kişilik haklarına aykırılık teşkil eder ve hem de iş ilişkisinde güven ortamının zayıflamasına neden olur. Bu nedenle eleştiri hakkını aşan, çalışma arkadaşları ile işveren hakkında asılsız nitelikteki söylemler ile dedikodu mahiyetindeki beyanların da niteliğine göre geçerli veya haklı nedenlerle fesih sebebi teşkil edebileceği kanaatindeyiz.Çünkü yanlış doğru çamur at izi kalsın intibası bile çok ağır... Ve Bu noktada irdelenmesi gereken bir diğer konu da, işçinin iş yeri hakkındaki bilgi, beyan ve düzenlemeleri facebook.twitter vb

Devamını oku...

4857/5510/6111/SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA. SIKÇA ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA CEVABEN

 

4857/5510/6111/SAYILI KANUNLAR KAPSAMINDA. SIKÇA ALDIĞIMIZ SORULARDAN  BİR KISMINA CEVABEN YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALAR.
SORU:1) Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler nelerdir?

Devamını oku...

6552 SAYILI KANUN VE 5510 SAYILI KANUNUN 4/a 4/b 4/c KAPSAMINDA ÇALIŞAN TÜM KADIN OKURLARIMIZIN SORU

6552 SAYILI KANUN VE 5510 SAYILI KANUNUN 4/a 4/b 4/c KAPSAMINDA ÇALIŞAN TÜM KADIN OKURLARIMIZIN SORULARINA CEVABEN.


Doğum Borçlanması İle İlgili Bilmemiz Gereken 11 Önemli Maddeyi ve Sırasıyla Bilgilerinize  Aktarmaya  Çalışırız Faydalanılması Dileği ile Esen Kalın..

Devamını oku...

YILLIK İZİNLERİ HAKKI BAKIMINDA İŞÇİ MEMURDAN ÇOK DAHA AVANTAJLI.657 SY DMK 103.105.MADDELERİ İLE 48

YILLIK İZİNLERİ HAKKI BAKIMINDA İŞÇİ MEMURDAN ÇOK DAHA AVANTAJLI.657 SY DMK 103.105.MADDELERİ İLE 4857 SAYILI İŞ KANUNUN 53. VE 59.MADDELERİNİ İRDELERKEN.

Kullanılmayan izinlerin yanıp yanmayacağı hususu ile ilgili. Biz sosyal güvenlik uzmanlarına en çok sorulan sorulardandır diye biliriz ve Siz değerli okurlarımıza Konuyu iki ayrı çalışma statüsü anlamında cevapladığımız için bu konudaki kafa karışıklıkları da gidermiş oluruz kanaatindeyim.


1)Evet Devlet Memurları (657 Sayılı Kanunu tabi çalışanlar) açısından

Devamını oku...

İŞ VEREN İÇİN KANUN KURAL VARSA ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİNDE AYNI KANUN VE KURALLAR GEÇERLİDİR VE ŞÜPHESİZ H

İŞ VEREN İÇİN KANUN KURAL VARSA ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİNDE AYNI KANUN VE KURALLAR GEÇERLİDİR VE ŞÜPHESİZ  HAKLI OLAN KAZANIR..
SORU:Merhaba Sn Yasin bey Hocam Ben İşten Çıkarılıyorum çok mağdurum Bana mümkünse yardımcı olun gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum ayrıca bana da herhangi bir şey iş verenimiz tarafından denmedi fakat idarecillerim beni işten çıkartıyorlar bu durumda ne yapmalıyım yardımlarınızı bekler çok teşekkür ederim Enver KIRAÇ..

Devamını oku...

ÇOCUKLARIN ANNE VE BABA ÜZERİNDEN FAYDALANDIĞI.5510,SSS.GSS.10.3.657/209,MADDELERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ

ÇOCUKLARIN ANNE VE BABA ÜZERİNDEN FAYDALANDIĞI.5510,SSS.GSS.10.3.657/209,MADDELERİNİN DÜNÜ VE BUGÜNÜ:

Çocukların Anne ve Baba Üzerinden Faydalandığı Haklardan ne kadar bilgi sahibiyiz ancak her sigortalı çalışanın ve anne babanın az da olsa böylesi önemli haklardan haberdar olmalıdır veya bilmiyorsa bir bilene sormalıdır çünkü kendilerinin faydalarına olacağına yürekten inanıyorum.

Devamını oku...

OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.(iş kanunu kapsamında)

OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARDAN BİR KISMINA VERİLEN CEVAPLAR.(iş kanunu kapsamında)
SORU:1)Sayın KANAT.Ben Kenan Ailemize Ait İş yerimizde Çalışanlarımızda Biri İş kazası Geçirdi ve İş kazasını geçiren  sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle meydana gelmesi durumunda uygulama şekli nasıldır?

Devamını oku...

4875 SAYILI İŞ KANUNU VE 5510 SAYILI SSGSSK KANUNLARI İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARIN

4875 SAYILI İŞ KANUNU VE 5510 SAYILI SSGSSK KANUNLARI İLE  İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARINA VERİLEN BİR KISIM CEVAPLAR.

SORU:1)Merhabalar Hocam Askerlik borçlanması yapmam halinde, sigortalılık başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik olur mu Teşekkürler.Ramazan ÇALIŞ.

Devamını oku...

4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA VERİLEN BİR KISIM CEVAPLAR

4857 SAYILI İŞ KANUNU İLE İLGİLİ OKURLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SORULARA VERİLEN BİR KISIM CEVAPLAR

SORU:1)İşçiden fazla mesai muvafakati alınması zorunlu mudur?

Devamını oku...

Diğer Makaleler...