MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETMESİ HALİNDE YERİNE YAPILACAK ATAMA NASIL VE KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİR?

MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETMESİ HALİNDE YERİNE YAPILACAK ATAMA NASIL VE KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİR?


Yasin Hocam. Meclis üyesiyim:Büyük şehir Belediyesi meclis üyesinin istifa ederse onun yerine büyük şehir meclisine gelecek kişi sıradaki meclis üyesi mi olur, yoksa onun yerine yedekten seçilen üye mi büyük şehir belediyesine gelir?Mikail TARAKÇI.


Cevap: Merhaba Mikail bey Bildiğim kadarı ile Büyük Şehir Belediye meclisine katılacak üyelerin tespiti konusunda, 2972 sayılı Mahal lî İdareler İle Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaktadır.


Bu Kanunun 24 üncü maddesinde yer alan hükme göre, 2972 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde tespit olunan büyük şehir belediye meclisi üyeleri, her ilçe belediyesi için seçilmiş olan asıl üyelerin seçiliş sıralarına göre baştan başlayarak yeter sayıya kadar inilmek suretiyle bulunacaktır. Büyükşehir belediye meclisine katılacak yedek üyelikler de aynı usulle hesaplanacaktır.


Bir siyasi parti listesinden, meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, bir siyasi partiye geçen veya bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup oldukları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağrılır.
Kanunun 28 inci maddesine göre; belediye meclisi üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, belediye başkanı beş gün içerisinde meclise katılacak yedek üyenin adını yetkili seçim kurulundan sorar ve üç gün içerisinde adı bildirilen üyeyi davet eder. Bu suretle davet edilen üye, kalan süreyi tamamlar. Boşalan üyelik hangi ilçe veya siyasi partiye ait ise, davet edilecek yedek üye de, aynı ilçe ve siyasi partiden olacaktır.

 

Bir partiden boşalan asıl üyelik için, o partiden davet edilecek yedek üye kalmamış ise veya boşalan asıl üyelik bir bağımsıza ait ise, parti ayırımı yapılmaksızın oy bölüşümünde sırası önde gelen yedek üye asıl üyeliğe davet edilir.
Bir siyasi parti listesinden, meclis asıl üyeliğine seçildikten sonra, başka bir siyasi partiye geçen veya bağımsız kalanlardan asıl üyelik açıldığı takdirde, bu üyelerin meclis üyeliğine seçildikleri sırada mensup oldukları partinin yedek üyesi, asıl üyeliğe çağrılır ve ben de belediye çalışanı olduğum için buna benzer konular her seçim de şahit oluyoruz .kolay gelsin.

Yasin Kanat

Sosyal Güvenlik Uzmanı.