AİLE BAKANLIĞININ ÇOCUK YARDIMI HER KESİMİ KAPSAR KAMU ÇALIŞANLARI SÖZLEŞMEDE VARSA NE OLACAK?

AİLE BAKANLIĞININ ÇOCUK YARDIMI HER KESİMİ KAPSAR KAMU ÇALIŞANLARI SÖZLEŞMEDE VARSA NE OLACAK?


Doğum Yardımı Hakkında Bilgilendirme


Doğum Yardımı" programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

SORU:Yasin bey Hocam Kamuda çalışıyorum Çocuğum oldu kurumda cüzzi bir rakam çocuk parası veriliyor aile bakanlığının verdiği paradan yararlana bilir miyiz? Bilgilendirseniz çok iyi olur teşekkür ederim.Kerem ESMER.

CEVAP:Merhaba kerem bey kardeşim Allah çocuğunuzu bağışlasın Topluma faydalı birey olsun inşallah.Kerem bey,yaklaşık 9 ay dır çıkan Kararnamede 633 sayılı Yasa kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen işçilerden, kapsamında bulundukları bireysel iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçiye bir ödeme yapılması kararlaştırılmış olanlarla ilgili de düzenleme yer alıyor.

 

 

Buna göre, kararlaştırılan tutarın bu madde uyarınca yapılacak ödeme tutarından daha az olması halinde sadece aradaki fark ödenecek.Örneğin senin çalıştığın kurum sözleşme gereği sana 100 tl verirse kalan 200 tl de bakanlık karşılayacaktır.Kanunun içeriğine baktığımızda çalışan çalışmayan hepsi kapsar diyor. Ayrıca Doğum yardımı aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

 


Doğum yardımı başvuruları 15/05/2015 tarihinde başlamıştır.

 


Doğum yardımı, 15/05/2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15/05/2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır.
Başvurular Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri ve yurt dışında yaşayanlar için Büyük elçilikler ve Konsolosluklar aracılığıyla yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin başvuruları ise çalıştıkları kurumlara yapılacaktır.
Başvurular şahsen, iadeli ve taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve Mavi Kart sahipleri de bu uygulamadan aynı şartlarda faydalandırılacaktır.

 


Detaylı bilgi, ücretsiz bilgi hattı olan 144 ve 183 no lu telefon numaralarından ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerinden alınabilir.
Kanunla ''Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamesi''ne yeni bir madde eklenerek ''doğum yardımı'' uygulaması yasalaşmıştı.
Kanunda bildirilen tarihe göre ''doğum yardımı'' uygulaması,yürürlüğe giriyor.Çocuğu olan ailelere yönelik ilk kez gerçekleşecek 'doğum yardımı' uygulaması hayata geçti. Doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olan Türk vatandaşlarına verilecek.Miktarlar.
Kanun kapsamında ailelere canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için ise 600 TL tutarında doğum yardımı yapılacak.
Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve hiç bir şekilde haczedilemeyecek. der kanunlarımız. kay.633.sayılı kanun esen kalın. 
Yasin Kanat


Sosyal Güvenlik Uzmanı.