YEREL YÖNETİMLER DE SORUMLULUK ALANLARA BAŞARI VE KOLAYLIKLAR DİLİYORUM

YEREL YÖNETİMLER DE SORUMLULUK ALANLARA BAŞARI VE  KOLAYLIKLAR DİLİYORUM


SORU:Merhaba Yasin bey.(Yaklaşık 2 ay önce) Eşim 1 kasım seçiminden önce arkadaşının istifa edip mv adaylığından boşalan yerine Encümen listesinde yedek olduğu için eşim Belediye Encümeni oldu. Ancak Görev ve yetkileri ile ilgili herhangi bilgiye sahip değil bu konuda yardımlarınızı bekler teşekkür ederiz.Meral ÇELİK KIRATLI.

CEVAP:Merhabalar Değerli okurum Meral hanım Öncelikle hayırlı olsun .gerçekten sorumluluk zor. Hele ki Yerel yönetimler olunca işiniz dahada zor.Örnek vermem gerekirse yerel yönetim lerin (belediyelerin)aslı görevleri belli yani yol su kanalizasyon çöp imar ulaşım park bahçeler gibi işler yaparsınız fakat birileri sizden Elektriklerimiz neden sık sık kesiliyor diye gelir, velhasıl seçilenlerin her zaman işleri zor ve çetin..EVET.
1)Belediye Encümeninin görev ve yetkileri
*)5393 sayılı Belediye Kanunu’na göre (madde.34)
*) Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek
*) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak
*) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek
*) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak
*) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.yanı zabıta. birinin kaldırım işkalıyesinden dolayı yada otelin birinde tespit edilen kaçak su cezası gibi hallerdeki kesilen cezalar.
*) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ve tasfiyesine karar vermek
*) Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek
*) Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek
*) Diğer kanunlarda Belediye Encümenine verilen görevleri yerine getirmek
Ayrıca 5393 sayılı Kanunun 49.ncu maddesine göre sözleşmeli ve işçi statüsünde çalışanlar hariç Belediye memurlarına, başarı durumlarına göre toplam memur sayısının yüzde onunu ve Devlet memurlarına uygulanan aylık katsayısının (20.000) gösterge rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmemek üzere, hastalık ve yıllık izinleri dahil olmak üzere, çalıştıkları sürelerle orantılı olarak Encümen kararıyla yılda en fazla iki kez ikramiye ödenebilir.
2)- 5393 sayılı Belediye Kanunu dışındaki Kanun ve ilgili mevzuata göre Encümenin diğer görevleri
İmar Uygulamaları
Yıkım Kararları
Yurt dışı Seyahat Kararları durumu yani imar komisyon unun çalışmaları için Alman ya ya gidebilirler yetkisinin verilmesi..
Gecekondu Tasfiye ve enkaz bedeli ödenmesi (2981.S.Kanun)
Yüksek Disiplin Kurulu Kararları
Hallerde yer tahsisi ve iptalleri
Dilencilik suretiyle elde edilen paranın mülkiyetin kamuya geçirilmesi (5326 *.Kanun madde.33)
Araç gereç satış ve kiralama protokolleri örnek mezarlıklar işleri müdürlüğüne 2 adet cenaze taşıma aracı ihtiyacı var yada.. mevsim gereği çevremizle ilgili ilaçlama yapan özel fonksiyon lu araçların kıralama yolu ile ihtiyaçları giderme durumu gibi (Kamu kurumlarına) (4916 s.K.madde37) vb. diğer kanunlarla verilen görevlerden bazılarını yazdık.kaynak yerel yönetimler ve 20 yılla yakın olan belediyecilik tercubemiz. Ayrıca yaptığımız çalışma (5393.sayılı belediyeler kanunudur).(5216.sayılı büyük şehir belediye kanunu değildir).diyor.kolaylıklar dilerim.
Yasin Kanat
Sosyal Güvenlik Uzmanı.