Yetim aylığı alan gençler çalışmaya başlarsa aylığı kesilir mi?

  • Ana Sayfa
  • Makaleler
  • Yetim aylığı alan gençler çalışmaya başlarsa aylığı kesilir mi?
aciklama

Yetim aylığı alan gençler çalışmaya başlarsa aylığı kesilir mi?

Vefat eden babasından SSK yetim aylığı alan oğlum üniversitede okuyor. Bir şirkette iş bulmuş, sigortalı olarak çalışmaya başlarsa aylığı kesilir mi? Nermin Y.

27/3/2018 tarihli Resmî Gazete ’de yapılan değişiklikle 5510 sayılı Kanunun 34. maddesine “hak sahibi çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılmaları, bunlara aylık bağlanmasına engel oluşturmaz.” şeklindeki bir cümle ilave edilmiştir.

Yapılan değişiklikle vefat eden anne veya babasından dolayı hak sahibi olarak ölüm aylığı almakta iken 5510/4-a bendi (eski adıyla SSK) statüsünde çalışmaya başlayan gençler;

  • Öğrenime devam etmedikleri takdirde 18 yaşını doldurdukları tarihe kadar,
  • Lise veya dengi öğretim görüyorlar ise 20 yaşını doldurdukları tarihe kadar,
  • Yüksek öğretim görüyorsa 25 yaşını doldurdukları tarihe kadar

hak sahibi olarak ölüm aylığı/ölüm geliri almaya devam edeceklerdir. 5510/4-a kapsamındaki çalışmanın kısmi süreli veya tam süreli olması da bu kuralı değiştirmemektedir.

Örneğin, vefat eden babasından dolayı ölüm aylığı alan (A) kişisinin doğum tarihinin 17/3/2003 olduğu ve yüksek öğrenimine devam ederken 25/12/2023 tarihinde 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışmaya başladığı düşünüldüğünde, bu kişi sigortalı olarak çalışmaya devam etse bile 25 yaşını geçmemek kaydıyla öğrenimine devam ettiği sürece hak sahibi olarak aylık almaya devam edecektir.

Söz konusu düzenleme yalnızca 4/a kapsamında çalışmaya başlayan gençlere yönelik olarak yapıldığından, ölüm aylığı almakta iken hem okuyup hem çalışmaya başlayan gençlerin 4/b (Bağkur) veya 4/c (Emekli Sandığı) statüsünde sigortalı olmaları ya da yabancı ülke mevzuatına göre çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilecektir. Ayrıca isteğe bağlı sigortalılık her ne kadar 4/b kapsamında sigortalılık statüsünden sayılsa da zorunlu sigortalılık kapsamında bulunmadığından, ölüm aylığı alırken isteğe bağlı sigortalı olanların aylık/gelirleri kesilmemektedir.

 

https://www.karar.com/yazarlar/eyup-sabri-demirci/yetim-ayligi-alan-gencler-calismaya-baslarsa-ayligi-kesilir-1598661

Bu Kategoride Çok İzlenen

Yardıma mı
İhtiyacınız Var!

SGMD olarak soru ve önerilerinize değer veriyoruz.Yardıma ihtiyacınız varsa hemen bize ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın