17.01.2018-SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODALAŞMAK İSTİYOR

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODALAŞMAK İSTİYOR

 

Sosyal Güvenlik Müşavirliği disiplinli bir meslek yolunda ilerlemek için Çalışma Bakanlığında çalışanlardan özellikle genç emeklilerden ya da meslekten ayrılarak bilgi birikimini bu alanda kazanca  dönüştürmek isteyenleri müstakil bir oda olmak için birlikteliğe çağrı yapıyor.

 

Bizim meslek anlayışımız ileride tamamen bağımsız bir meslek olarak, "Muhasebe" ana bilim dalından farklı, çalışma hayatına disiplin sağlayacak ‘’Yeminli Sosyal Güvenlik Müşavirliği ‘’mesleğini ülkemize kazandırmaktır.

 

Amacımız;

Devamını oku...

16.01.2018-KIDEM TAZMİNATINDA ‘’1’’KRŞ KRİZİ

KIDEM TAZMİNATINDA ‘’1’’KRŞ KRİZİ

Bu yıl bazı kurumlar yolladıkları bültenlerde kıdem tazminatı hesabını 5.001,75 derken bir kısmı 5.001,76 diyor.

Tartışma nereden ortay çıktı.

Maliye Bakanlığı yayınladığı Genelge de;

4/01/2018 Mali Haklar Genelgesinde

(B) DİĞER HUSUSLAR

Devamını oku...

15.01.2018-Memurların 2018 Yılı Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?

5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanma süreleri için günlük asgari ücretin yüzde 32’si (21,648 TL) ila bu rakamın 7,5 katı (162,36 TL) arasında değişen miktarda günlük rakam seçmek ve buna göre borçlanma yapmak mümkün.

Emekli Sandığı kapsamında yapılacak borçlanmalarda ise daha farklı bir metot uygulanıyor. Bu yöntemin en önemli unsuru memur maaş katsayısı ise diğer unsuru ise memurun göreve giriş derecesine göre göstergeleri oluyor. Bu göstergeler unvana, sınıfa ve öğrenim derecesine göre değişiyor.

Memur maaş ve taban aylık katsayıları Ocak ve Temmuz aylarında artırılarak değiştiriliyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı ile Temmuz – Aralık 2017 dönemi için yüzde 4’lük zam öngörülmüş, buna ek olarak da oluşması halinde enflasyon zammının verileceği vaat edilmişti. Kamu Görevlileri Hakem Kurul Kararı çerçevesindeki bu somut vaat ekseninde Temmuz – Aralık 2017 dönemi için yüzde 4’ü aşan bir enflasyon olursa aşan yüzdelik artış kadar daha ilave zam verilecekti.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre;

Devamını oku...

12.01.2018-SİGORTALILIĞI İHMAL EDENLER GEÇİM PROBLEMİ YAŞIYOR

SİGORTALILIĞI İHMAL EDENLER GEÇİM PROBLEMİ YAŞIYOR

Okurum 1952 doğumlu olup ilk defa 1972 yılında sigortalı olmuştur.65 yaşını geçmiş.2017 (Aralık) yılında emeklilik dilekçesini vermiştir.

Tablosu asgari ücretten olup bağlanacak emekli maaşı bugün geçim standartları altındadır.

Daha doğrusu gençlikte ihmal edilen ,sosyal güvence /sosyal güvenlik bilincin oturmamış olması sonucunda, bugünlerde bağlanan aylıklar,emsaller karşısında düşük oranlar hayal kırıklığını, beraberinde getiriyor.

Okurumun askerlik borçlanması ile birlikte 2017 yılı 3600 günü tamamlamıştır.

Devamını oku...

11.01.2018-6-BAŞVURUDA SON GÜN-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

Şu saatlerde kamu alt işverenlerine başvurular sona eriyor.

Birkaç gün içinde toplam başvuru sayısı açıklanır.

Düzenlemede başvuruya engel birkaç husustan biriside SGK dan aylık almamak idi,

Geçici 23 teki

b) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

Genel kavram olarak bu kapsama;

2022 sayılı kanun kapsamında alınan aylıklar girmemekteydi.

Devamını oku...

11.01.2018-2018 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI VERGİ DİLİMLERİNE UYGULANDI MI?

2018 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI VERGİ DİLİMLERİNE UYGULANDI MI?

Yıllara göre yeniden değerleme oranı ile birlikte ücretlilerin vergi dilimi artışları belirleniyor.

Aşağıdaki tabloları incelediğinde ücretliler için vergi dilimi artışları yeniden değerleme oranı 2017 yılında unutulduğunu göreceğiz.

Geçmiş yıllar ise yeniden değerleme oranın bazı vergi dilimleri gerisinde kalmıştır.

YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI

Devamını oku...

10.01.2018-İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR

İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR

BKK 4/12/2017 alınan kararla 9 Ocak 2018 Tarihli ve 30296 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak 2017-2018 yılı göre teşvik bir yıl uzatılmıştır.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa eklenen geçici maddeyle birlikte Bakanlar Kurulunun yetkisiyle birlikte beş eğitim ve öğretim yılına kadar da uzayabilecektir,bu sene de uzama yapıldı.

2016-2017-I.YIL,

2017-2018-II.YIL,

2018-2019-III YIL,

2019-2020-IV.YIL,

2020-2021-V.YIL.

Devamını oku...

09.01.2018-Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri

Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri                            İdari Para Cezaları Getirilmiştir.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

Giriş:

 

Bilindiği gibi, 09.08.2016 tarih  6728  Sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 12. maddesine eklenen yeni bir düzenleme ve yapılan bu düzenlemeye paralel olarak, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlere, 05.12.2017 tarihinden itibaren işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen yeni bazı sorumluluklar ve bu sorumlulukların sonucu olarak da çok ağır idari para cezaları getirilmiştir.

Bu makalenin konusu, 3568 sayılı Kanuna göre yetki belgesi almış meslek mensuplarına getirilen  yeni sorumluluklar ve mesleki faaliyetleri sırasında  bu sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle, işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen muhatap olabilecekleri oldukça ağır idari para cezaları ve aynı yönetmelikle işverenlere getirilen bazı düzenlemelerle ilgili açıklamalar olacaktır. 

II- Meslek Mensuplarına Getirilen Yeni Sorumluluklar:

Devamını oku...

09.01.2018-2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?

2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?

4857 sayılı İş Kanununun 39. maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2018 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arası için tespit edilerek, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden,

Ø  1.1.2018 ila 31.12.2018 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 67,65 (altmışyedi lira altmış beş kuruş ) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Devamını oku...

08.01.2018-Akademisyenlerin ve Yargı Mensuplarının 2018 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri

Bir önceki yazımızda memurların somut rakamlarla güncel emekli aylık ve ikramiyeleri konusuna bugün de akademisyenler ve yargı mensuplarının emekli aylıkları ve ikramiye hakları ile devam ediyoruz.

Yasa Koyucu kendilerini kamu üniversitelerinde bilime ve öğretime adayan akademisyenlere ve zaman zaman “Vicdanımızla cüzdanımız arasına sıkışıyoruz” serzenişlerine konu olan yargı mensuplarına emeklilik yaşamlarında daha elverişli parasal olanakları sunacak bir düzenleme öngörmüş bulunuyor.

Devamını oku...

07.01.2018-5- MUVAZAA DAVASI SÜREN İŞÇİLER -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

696 sayılı KHK kapsamında  davalardan feragat ve sulhname imzalamaya hazır olma koşulu gerçekleşmedikçe sürekli işçi kadrolarına atanamayacağını bundan önceki  tarihli açıklamalarda birden çok tekrarlamıştım.

Ancak davası sürenlerden bir grup var ki onlar yeniden yeniden  düşünmek zorundadır.

Bu grup asıl işveren alt işveren ilişkisinin muvazaa olduğunu iddia edenler.

Bu kişiler ;

İşten çıkarılmış işe iade davası devam edenler,

Yahut halen çalışmaya devam eden kişiler olabilir.

Devamını oku...

06.01.2018-4-ÜCRET HAKLARI -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kamunun sürekli işçi kadrolarına geçecek olanların;

-Ücretleri bireysel iş sözleşmelerine göre belirlenir yani ne alınıyorsa aynı ücret ödenmeye devam eder.

-Yüksek Hakem Kurulu ile imzalanan toplu iş sözleşmesi var ise burada belirlenen ücrete göre ödeme yapılır.

Ancak bu kişilerin  toplu iş sözleşmesinin tarafı sendikaya üyelik aidatı veya dayanışma aidatı ödemesi gerektiği yolunda sendika hukukçuları görüş beyan etmektedir. Bu koşulda 1 günlük ücret kadar sendika aidatı ödenir. Kişisel fikrimiz bunun temel ücret olduğu ve sendikaya üye olunmadan, dayanışma aidatı ödenmeden temel ücretin tüm sürekli kadro işçilerine uygulanacağıdır.

Devamını oku...

05.01.2018-Unvanlarına Göre Memurların 2018 Yılı Emekli İkramiye ve Aylıkları

15.10.2008 tarihinden önce T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi olanların emekli aylıkları ve ikramiye tutarları Emekli Sandığı matrahlarına göre belirleniyor. Emekli Sandığı matrahlarında sınıf, unvan ve kıdem önemli olmakla birlikte bu kapsamdakilerin tamamında memur maaş katsayısı ile taban aylık katsayısı dönemsel açıdan belirleyici nitelik taşıyor.

Memuriyet yaşamları boyunca bazı görevleri ihraz edenlere ise ayrıca makam ve görev tazminatı ödenmesi gerekiyor. Makam tazminatı ile görev veya temsil tazminatı adı altındaki bu tazminatlar Emekli sandığı matrahına eklenmemekle birlikte en az iki yıl sürdürülen makam tazminatı gerektirir görevlerde bulunanlar için en az altı ay bulunulmuş en yüksek görev tazminatı göstergesi üzerinden hesaplanan tazminat veya 7000 makam tazminatı üzerinde tazminata hak kazananlara özgü olan temsil tazminatı eklenmesiyle aylığa ek olarak ömür boyu alınabiliyor. Makam ve görev veya temsil tazminatına hak kazanmış olanlardan vefat edenlerin hak sahipleri de bu tazminata hak kazanabiliyor.

Devamını oku...

04.01.2018-2018 Yılı İlk Yarısında Ödenecek SSK Dul-Yetim Aylıklarında Taban Aylıklar

İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 öncesi vefat edenlerin taban aylıkları
Hak sahibi 1 kişi ise Hak sahibi eş ve bir çocuk ise Hak sahibi iki kardeş ise
Yüzde 80 Eş (Yüzde 60) Çocuk (Yüzde 30) Yüzde 45
2016 Ocak 1.038,15 760,22 380,12 570,17
2016 Temmuz 1.075,83 787,82 393,92 590,87
2017 Ocak 1.126,72 825,08 412,55 618,82
2017 Temmuz 1.193,09 873,68 436,85 655,26
2018 Ocak 1.260,97 923,39 461,71 692,55
İlk defa 01.01.2000 öncesi sigortalı olup 01.10.2008 sonrası vefat edenlerin taban aylıkları

Devamını oku...

03.01.2018-İK Yasal Uygulama Sorunlarına Ne Kadar Hazırsınız. 2018’ e Dikkat!

2017 Yılı sonunda Sosyal Güvenlik Kanunu ve Vergi Kanunlarında yapılan önemli değişikliklere uyum sağlama konusuna hazırlık yapmayan ve tedbir almayan firmalar yaşanacak sorunlar nedeniyle ciddi riskler ile uğraşmak zorunda kalacaklardır.
05.12.2017 Tarihinde yayınlanan Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile önemli değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca 01.07.2018 Tarihinden itibaren uygulanması kesinlik kazanan Muhtasar ve aylık prim bildirgelerinin birleştirilmesi nedeniyle yapısal ve yasal hazır olmayan firmaların 2018 başından itibaren ciddi sorunlar yaşaması kaçınılmazdır.
Yapılan önemli değişikliklerØ  31.12.217 Tarihine kadar Nace kodlarının düzenlenmesi,Ø  SGK’ ya her ay personel sayısına bağlı olmadan verilecek imzalı belgeler ve puantaj kayıtları ,Ø  Muhtasar ve prim bildirgelerinin birleştirilmesi,Ø  Ücret farkları ve düşük ücretler gösterme nedeniyle savcılığa verilme ve hapis cezaları,Ø  Ücretsiz izin ve eksik gün tahakkukları nedeniyle re’ sen tesciller ve sigortalılığın iptali,Ø  Sahte sigortalılık ve hatalı emeklilik riskleri ile ilgili araştırma konuları,Yukarıda bir kısmına yer verilen konularda 2018 yılında firmaları önemli sorunlar beklemektedir.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 03.01.2018-SGK Eksik Gün Belgeleri Şirketlere Ciddi Sorunlar Yaratacak
 2. 03.01.2018-Ücret Bordrolarında Hile ve Hata Yapmanın Yasal Sonuçları Hapis Cezası
 3. 03.01.2018-SGK Meslek Kodları Uygulaması ve Şirket Sorunları
 4. 03.01.2018-Asgari ücret net 1.451 TL oldu
 5. 02.01.2018-2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÇALIŞANLARA YANSIMASI
 6. 02.01.2018-2-İŞE İADE DAVASI SÜRENLER-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 7. 31.12.2017-SİVİLLER SORUMSUZ MU ; (696 sayılı KHK ile değişik 6755 SAYILI KANUN)
 8. 30.12.2017-2018 Yılı Tutarları Belli Olan AGİ Hakkında Bunları Biliyor musunuz?
 9. 29.12.2017-MESLEK KODU CEZASI KAFALARI KARIŞTIRDI SGK AÇIKLAMA BEKLENİYOR
 10. 29.12.2017-1-KAMU ALT İŞVERENLERİ (TAŞERONLAR)- 696 SAYILI KHK (TEMEL KURALLAR)
 11. 28.12.2017-Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?
 12. 28.12.2017-STAJ SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILDI YALANINA ARTIK İNANMAYIN
 13. 27.12.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ
 14. 27.12.2017-4-B Tarım Bağkuru hakkında bilinmesi gerekenler
 15. 26.12.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AVANTAJINI 2018 YILINA TAŞIMAK İSTİYOR?
 16. 26.12.2017-Sözleşmeli Statüye Geçirilen Geçici Personelde Neler Değişecek?
 17. 25.12.2017-Taşeron İşçilerinde Kadroya ve Şirketlere Geçiş Şartları
 18. 20.12.2017-Mirası reddeden dul ve yetime maaş bağlanır
 19. 20.12.2017-2018 YILI EMEKLİ AYLIĞINDA BÜYÜMENİN ETKİSİ NASIL YANSIR?
 20. 19.12.2017-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CİNAYETTE KARŞIMIZA ÇIKIYOR
 21. 18.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor? (2)
 22. 16.12.2017-4-B’den engelli emeklilik
 23. 14.12.2017-SGK E-DEVLET ÜZERİNDEN BORÇLANMA TALEBİNİ ALMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİR.
 24. 14.12.2017-MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ PARA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALMAMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER
 25. 13.12.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA ÇOKLU PRİM ÖDEMESİ NE KADAR ADALETLİ?
 26. 12.12.2017-01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunl
 27. 11.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor (1)
 28. 10.12.2017-SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ-SGK YÖNETİMİNİ CİDDEN TEBRİK EDERİM
 29. 08.12.2017-SGK UZMANLIK KAYNAŞTIRMAYLA ÇALIŞANLARA DA BU HAK VERİLMELİDİR
 30. 07.12.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1404 TL TEBLİĞ YAYINLANDI
 31. 06.12.2017-EKİM 2008 ÖNCESİ VEFAT EDEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN HAK SAHİPLERİNE GELİR
 32. 05.12.2017-1 OCAK 2018 MESLEK KODU UYGULAMASINA CEZA GELİYOR
 33. 04.12.2017-Memuriyetten Çıkartılanların Emekli İkramiyesi Sorununda Çözüm
 34. 04.12.2017-1-2 ARALIK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MİLLİ KOMİTESİNDEN NOTLAR
 35. 01.12.2017-SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ HİZMETİ
 36. 30.11.2017-ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE DOLAR KURU ETKİSİ NE OLUR?
 37. 29.11.2017-EMEKLİ AYLIKLARINDA GELİŞME HIZI %100 OLSA NE KADAR EMEKLİ MAAŞIM OLURDU?
 38. 28.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMLANIRSA AGİ NE OLUR?
 39. 27.11.2017-Emekli Aylıkları Neden Düşük Bağlanır?
 40. 27.11.2017-YARGITAY KARARLARI- SOSYAL GÜVENLİK (3) EKSİK GÜNLE AYLIK
 41. 25.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 2- 6111 PRİM TEŞVİKİ
 42. 23.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
 43. 22.11.2017-İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞINDA KAZANÇLARIN İSTEĞE BAĞLI DA ETKİSİ
 44. 22.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 1 (İNTİBAK-SON TAHSİS YILI)
 45. 21.11.2017-YURT DIŞI KISMİ AYLIK (2) ASGARİ AYLIK NEDEN UYGULANMAZ
 46. 21.11.2017-EMEKLİ TAHSİSTE KUTUCUK İŞARETLEME KAZANÇ SAĞLAR MI?
 47. 20.11.2017-“Toptan Ödeme – Tasfiye – İhya” Ne İşe Yarar?
 48. 18.11.2017-5000 GÜNLE 3600 GÜNLE İŞÇİ EMEKLİ OLUR
 49. 17.11.2017-2018 YILINDA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI ZAMANINDA BİLDİRMEYEN İŞVERENLERE %14,47 ORA
 50. 16.11.217-YANILMA HAKKINI KULLANMAK (YURT DIŞI-KISMİ AYLIK)
 51. 16.11.2017-FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMASINDA YENİ BİR UYGULAMA YOK
 52. 15.11.2017-2018 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN CEZALAR %14,47 ORANINDA ARTIYOR
 53. 13.11.2017-MÜJDE; ÇİFT AYLIK, KOCA VEYA BABANIN SSK VEYA BAĞKUR’LU OLMASI
 54. 13.11.2017-Taşıma İhaleli İşlerde Çalışanların Hizmet Çakışmasına Dikkat!
 55. 10.11.2017-GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİKTE İDARİ PARA CEZASINI BİR TIK ÖNLÜYOR
 56. 09.11.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK (3) ELEŞTİRİLER,BEKLENTİLER
 57. 09.11.2017-DANIŞARAK EMEKLİ AYLIĞI PLANLAYAN YÜKSEK AYLIK ALIYOR
 58. 08.11.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AZ MUHTAÇ ENGELLİ AYLIĞI ALMADIĞIMA PİŞMANIM
 59. 07.11.2017-DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
 60. 06.11.2017-Hangi Anne-Babalar Sigortalı Çocuğundan Dolayı Sağlık Yardımından Faydalanabilir?
 61. 03.11.2017-MESLEK LİSESİ MÜDÜRLERİ STAJYER ÜCRETİNDE AGİ DAHİL DAYATMASI HUKUKSUZ UYGULAMADIR
 62. 02.11.2017-2018 YILI SGK VE EMEKLİLERİ NE BEKLİYOR?
 63. 01.11.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞINI GÜN VE MATRAH ÖNEMİ
 64. 30.10.2017-Ücretsiz İzindekilerin ve Askerdekilerin Sağlık Yardımı Hakkı
 65. 27.10.2017-YURT DIŞI BORÇLANMADA 5-1(g)’DE ÇELİŞKİLİ DURUM ORTAYA ÇIKTI
 66. 26.10.2017-BAĞ-KUR ENGELLİ EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI
 67. 25.10.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCUK (2) KANUNİ DÜZENLEME
 68. 24.10.2017-ENGELLİ EMEKLİLİĞİNİ TERCİH ETTİ FARKI ALDI
 69. 23.10.2017-Çakışma Halinde Sigortalıların Sağlık Yardımında Uygulama Nasıl Olmalı?
 70. 20.10.2017-SOSYAL GÜVENLİKTE ASPARAGAS HABERE İNANAN HABER YAPANLAR
 71. 19.10.2017-YURTDIŞI BORÇLANMA DA SSK GÖSTERGESİ
 72. 18.10.2017-İŞ KANUNUN DA DEĞİŞİKLER NELER?
 73. 17.10.2017-EK/5 İŞ KAZASINDA BİLDİRİMİNDE BELİRSİZLİK Mİ VAR?
 74. 16.10.2017-İŞ YARGISI VE ZORUNLU ARABULUCULUK –TAKDİM (1)
 75. 16.10.2017-Emekli Gurbetçilerin Ülkemizden Sağlık Yardımı Hakları Nasıl İşler?
 76. 13.10.2017-BAĞ-KUR MAAŞ HESAPLAMASI YAPILAN İŞVEREN HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI
 77. 09.10.2017-Sağlık Yardımından Yararlanma Hakkı Hangi Hallerde Derhal Sona Erer?
 78. 06.10.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRETİN 1404,06 TL NET AŞAĞI DÜŞMEMESİ KANUNLA UYGULANIR
 79. 04.10.2017-BU EMEKLİ MAAŞI YETER Mİ?
 80. 02.10.2017-Sigortalılığın Sona Ermesi Halinde Sağlıktan Yararlanma Hakkı Nasıl Uygulanır?
 81. 29.09.2017-%30 VERGİ DİLİMİ HER ÜCRETLİYE 2018 YILINDA ETKİLER Mİ?
 82. 28.09.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-II
 83. 27.09.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR-I
 84. 27.09.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK HER ZAMAN MÜMKÜN DEĞİL
 85. 26.09.2017-GAZİLER HAFTASI BİTMİŞKEN-GAZİLERİN SSK,BAĞ-KUR AYLIKLARINDAN 2330 ARTIRIMLARI GERİ İSTEN
 86. 20.09.2017-İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN TABLOSU
 87. 18.09.2017-Dul ve Yetim Aylıklarında Paylaşım Nasıl Olur?
 88. 16.09.2017-2011/58 sayılı SGK genelgesinden özetler-SGMD'ye atfen
 89. 16.09.2017-SOSYAL GÜVENLİK NEDEN ÖNEMLİ
 90. 14.09.2017-BOŞA GİDEN YILLAR ELE GEÇEN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI
 91. 13.09.2017-ASKERLİK BORÇLANMASINA GENİŞ AÇIDAN BAKALIM
 92. 12.09.2017-ENGELLİ VE NORMAL STATÜDEN EMEKLİLİKTE KAFA KARIŞIKLIĞI
 93. 11.09.2017-Sonradan İptal Edilen Her Aylığın Temelinde Eksik Bilgi Yatar
 94. 07.09.2017-İşçiden Alınan İbranamenin Geçerli Sayılması İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
 95. 07.09.2017-DOKUZ YIL BEKLEMEK Mİ HEMEN EMEKLİ OLMAK MI?
 96. 29.08.2017-SOSYAL GÜVENLİKTE BALON HABERLERE DİKKAT
 97. 29.08.2017-İŞVERENLER DİKKAT TEMYİZ SINIRI ARTTI-İŞ DAVALARI HIZLANDI
 98. 28.08.2017-Kamu Çalışanlarına 2018-2019 yılları İçin Verilen Mali ve Sosyal Haklar
 99. 25.08.2017-GAZİLERE MÜJDE, SAYIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA, SGK BAŞKANINA VE GAZİLERİN VAKFINA TEŞEKKÜR
 100. 23.08.2017-TÜRKİYE’nin GÜZEL ABİSİ ARAMIZDAN AYRILDI