21.03.2018-YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK

YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK

Türkiye’de her yıl 19–25 Mart tarihleri arası "YAŞLILARA SAYGI HAFTASI" olarak kutlanmaktadır.

Bu haftayı sessiz sedasız kutluyoruz.Genelde huzurevleri ziyareti ile gönüllerini almaya gayret ediliyor.

Yaşlılık aslında asırlık çınarların bize göre bilgeliğidir.Yaşadığımız toplumda çok özel bir yeri vardır.Yaşlılarımız dün ile bugün arasında bize iletişim sağlar.Yaşadığımız yüzyılın canlı tanıkları olduğu için deneyim,bilgileri ile arşiv vazifesi görür.Kısacana onlar bizim geçmiş ile gelecek arasında bağlantı kurduğumuz köprülerimizdir.
Yaşlılarımız kültür birikimlerini,değerlerini geleceğe taşıyan değerli varlıklarımızdır.Bundan dolayı yaşlı çınarlarımıza gerekli önemi vermeliyiz.Yaşamla bütünleştirmeliyiz,hayata bağlılıklarını artıracak önlemler almalıyız.

Devamını oku...

19.03.2018-696 SAYILI KHK İLE ŞEKER ÖZELLEŞTİMESİ ARASINDA ZITLIK VE BENZERLİKLER

Şeker özelleştirmesinde üretime  devam edileceği, sektörün ve ülkenin zarar göremeyeceği taahhüt edilmektedir. Ancak bunun dışındaki hususlar neler olabileceği değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Özelleştirmede 2014 yılındaki Anayasa Mahkemesinin iptal kararı öncesi yaşlılık aylığına hak kazananlara iş kaybı tazminatı ödenmez kuralı artık uygulanamadığından, yalnızca kendilerine iş bulunulan süre ile iş kaybı tazminatı ödeme sürelerinden hangisi önce gerçekleşirse artık işsiz kalan işçilere tazminat ödenemeyecektir.

İş kaybı tazminatları 2 asgari ücretle sınırlandırılmıştır. Bir diğer sınırlama Memur olup yüksek maaş alanların gittikleri kurumlarda daha az maaş hakkı olsalar da 3 yıl süre sabitlenen bir ödemeye kazanmaları, güvencenin 3 yıl sonra bitmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Özelleştirmede gerçekleştirilen amacın gerçekte özellikle yüksek ücret ve işçi maliyetleri nedeni ile  rekabet şansı olmayan maliyeti yüksek ürünlerin ancak TEKEL şeklinde oluşan fiyatlar ile sağlanabiliyor olması idi. Yüksek maliyetlerin tabii eleme sonucunun gerçekleştiği sıcak para beklentisi yanında yüksek maliyete neden olan işçilerinde tasfiyesini getirdiğini hatırlayabiliriz.

Devamını oku...

18.03.2018-İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler.

İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler.

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan yeni bazı değişikliklerle işverenler için  bazı kolaylıklar getirilmiş ve önemli bazı yeni düzenlemeler yapılmıştır. Yönetmelikle ihdas edilen yeni düzenlemelere göre; aynı işverene ait birden fazla devamlı işyerlerinin tek dosya üzerinden bildirilmesi, ihale yoluyla arka arkaya alınan hizmet alımı işlerinin aynı dosya üzerinden işe devam edilerek bildirimlerinin yapılması, 10 ve üzerinde sigortalının çalıştırıldığı  işyerlerinde eksik gün bildirimi ile ilgili hususların ve bunlar için aranan nitelik ve kriterlerin neler olduğu, bu makalenin konusu olacaktır.

II- Aynı İşverene Ait Birden Fazla Devamlı İşyerinin Tek Dosyada Birleştirilmesi:

Devamını oku...

18.03.2018-ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ

Şeker fabrikası personelinin emekli hakkını kazanmasını kolaylaştıran geçmiş yargı uygulamaları;

-506 sayılı kanunun Ek 5 maddesindeki iptal kararından sonra Şeker Fabrikalarının üretim işlerinde çalışan işçilerin geçmiş dönem çalışmalarının EK 5 veya fiili hizmet zammına tabi hizmet olduğuna dair açılan davalardan en fazla on dava İptal kararından sonrası için tespitin mümkün olduğu gerekçesi ile iptal sonrası dönem için kabul kararları verilmiştir. Ancak mahkemeler tarafından tüm dönemler bakımından kabul edilip Onanan  yüzlerce dava bulunmaktadır (Adli yargı).

Bir dava türü ise mevsimlik çalışmaları kadrolu işçi olmalarına yeterli gün sayısına ulaşmayan işçiler için açılan davalar ile hem kadroya geçmeleri hem de başvuru tarihinden itibaren  sigortalılık dahil ücret hakkı veren dava türleri olmuştur (İdari yargı).

Devamını oku...

17.03.2018-SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA

SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA

Mülga 506 sayılı Kanunda Erken yaşlanma konusu vardır.

Mülga 506 sayılı SSK Erken yaşlanma tanımlaması ve şartlarını incelediğimizde;

Altıncı Bölüm Yaşlılık Sigortasında ,Yaşlılık Aylığından Yararlanma Şartları olan 60’ıncı Maddesinde D) /a- 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlarla yaşlılık aylığından yararlanırlar denilmiştir.

Mülga Kanunda 50 yaş varsa 7000 gün yada 4500 gün prim şartı

Reform yasa ile erken yaşlanma artık 5 yıl ileriye atılmış oldu.

Devamını oku...

17.03.2018-ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI -ÇALIŞANLAR

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun 1994 yılında kabul edilmiştir.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlarda çalışanlar;

Memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler olarak farklı statülere tabi idiler.

Özelleştirmenin gerçekleşmesi ile birlikte sağlanan haklar bakımından;

Nakle tabi Memur ve sözleşmeli personel ile işçilerin durumu;

Devamını oku...

15.03.2018-BAHAR ERKEN GELDİ PEKİ YA LEYLEKLER

Mevsim normalleri bu yıl değişti, küresel ısınmaya bağlı kışı göremeden bahara geçiyoruz.

Çiçekler açtı,bahar nerede ise 40-50 gün öncelenmiş oldu, çiçekleri takip eden günlerde leylekleri görürdük, bakalım onlarda erken mi gelecekler, yoksa küresel ısınma gökyüzünün örneğin ilk 1000 metre yüksekliğinde de, leylekler  göç için şöyle bir katman gökyüzüne bakıp kontrol edip yok ya daha göç mevsimi gelmedi deyip bildikleri zamanda mı gelecekler, ama o zaman baharın başına değil ortasına gelecekler (normalde nisan ayı başında çokça görüyoruz,mart sonuna gelmiş oluyorlar).

Leylekli bir çok sözümüz var,

Bebekleri leylekler getirir,

Lakırtıyı leylekler yapar.

Ama ben ille de leyleğin en özeli ne derlerse sabah gün doğumu ritüellerini takip eden öğrenir diyeyim.

Devamını oku...

15.03.2018-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL

1.4.2017 tarihinden itibaren gelir testi, talep halinde uygulanacak olup, gelir testi sonucu aile içinde kişi başına düşen gelir seviyesi brüt asgari ücretin üçte birinden az [60/l(c-l)] ya da fazla (60/1-g) şeklinde olacaktır.

1.4.2017 tarihinden itibaren (60/1-g) bendi kapsamda tescil edilenlerin aylık prime esas kazanç tutarı, prime esas günlük kazanç alt sınırının otuz günlük tutarı kabul edilerek prime esas kazancın %3’ü oranında genel sağlık sigortası primi tahakkuk ettirilecektir.

Tescil edilen genel sağlık sigortalılarına, Kanun kapsamında genel sağlık sigortalısı olarak tescil edildiklerini ve tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvurarak gelir testi talebinde bulunabileceklerini bildiren, Genelgeye ek genel sağlık sigortası tescil bildirimi ve gelir testine müracaat tebliği “Ek-1 Formu” 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilecektir

Devamını oku...

14.03.2018-UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM

UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM

İstanbul'a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri'nden havalanan …Holding'e ait özel jet dün akşam ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmiş.

Biz yorumlarımızı ;

Ø  Sosyal Güvenlik,

Ø  Borçlar Kanunu,

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden kısaca bakmamız gerekir.

Kazada ölen mürettebat için İş Kazası işlemi yapılır.(Sosyal Güvenlik Hukuku)

Devamını oku...

12.03.2018-Aylıksız Emekli Edilen Malûllerin Emeklilik Sorununa Çözüm Geldi

Sosyal güvenlik sistemimizde anormal uygulamalar hep olagelmiştir. Bunlardan biri de Emekli Sandığı iştirakçisi iken malûllüğe sevk edilen ancak sigortalılık süresi ve gün sayısı yeterli olmadığı için aylık da bağlanmayan iştirakçilerin durumudur.

Sınıf Değiştirme ile Devam

Devamını oku...

11.03.2018-ÇALIŞMA BAKANINA TEŞEKKÜR VE 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BEKLENTİLER

Son yıllarda özellikle iş ve sosyal güvenlik  hukuku alanında yapılmış değişiklikler ile;

 1. 6552 sayılı Kanun değişikliği ile Kamunun alt işveren işçilerinin kıdem tazminatından sorumlu tutularak hem kıdem tazminatları ödeme garantisine kavuşmuş ve hem iş güvencesine olumlu etkileri görülmüştür.
 2. Yurtdışı hizmeti olan kişiler için vatandaşlıktan çıkmış olsalar da önceki dönemleri borçlanma hakkının verilmesinin yanında sözleşmeli ülkelerden pek çoğundaki çalışmaların ve sigorta başlangıçlarının  (ilgili sosyal güvenlik sözleşmesine göre ) Türkiye bakımından başlangıç kabul edilerek emekli olmalarının/borçlanmalarının önündeki zorluğun kaldırılması,
 3. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile aylığı kesilen kişilerden kurum hatası nedeni ile aylığı kesilenlerin borçlanma veya hizmetlerinin aylık için yeterli bir süre devam edeceğinin kabul edilerek mağdur durumda bir çok kişinin mağduriyetinin giderilme yolunun açılması,
 4. Çalışma ilişkisi sona eren kişilerin işyerlerinin denetimlerinin artık Çalışma Bakanlığınca yapılmayacak olması,
 5. Nihayet 696 sayılı KHK ile getirilen sürekli işçi kadrolarına geçiriliyor olması,

Belki de 1,5-2 milyon sorunu çözmüş, bir değil on binlerce davanın önüne kapatarak hakkın geç alınmasının ve mağduriyetlerin önüne geçmiştir.

Devamını oku...

09.03.2018-İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ

İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ

İstihdam yaratan işverenlerimiz üzerinde yükleri azaltma adına vergi ve sgk teşvikler verilir.

SGK Teşviklerini konumuz gereği inceler ve irdeleriz.

Bu verilen teşvikler işverenler için emanet paralar olup,kontrol görevi SGK Müfettiş ve Denetmenleri tarafından yapılır, usulsüzlük tespit edilmesi halinde ,işverenler geri ödeme ile karşı karşıya kalır.

Bu teşviklerin bazıları ise maalesef,15 Temmuz sürecinden önce  malum terör yapılanması ile birlikte, işverenlere karşı koz olarak kullanılmış,bir çok işverenler tehditlerle  mağdur olmuştur.

15 Temmuz sürecinden sonra işverenlerin mağduriyetini ortadan kaldırmak için 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi 1/4/2017 tarihinde yürürlüğe girmiş,kısmen de olsa işverenlerin sıkıntıları hafifletilmesi  yönünde adım atılmıştır.

Teşviklerde denetim de iki önemli tema var.

2013 Yılı öncesi sigortasız kayıt dışı engel teşkil ederken,2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte fiili çalışma olgusu da eklendi.

Oysa teşvikler de yasaklı yada geriye dönük teşviki usulsüz kullandın demek,işverenleri zor durumda bırakır.

Bunun için tek teşvik sistemi olan;

a.)%5 Prim teşviki işverenlere verilmelidir.Bunun adı teşvik değil,prim indirimi olmalı.Özellikle istihdamı daraltan faktörlerin başında işveren payı SGK primleri düşürülmelidir.Bunu da işletmelerin işçi sayısı dikkate alınarak %2 ila %5 oranında indirim verilir.

b.)Düzenli SGK prim ödeyen,APHB düzenli veren,Cari Ay Primini Yasal Dönemde ödeyen mükelleflere de belirlenen oranda ödeme bonusu dediğimiz prim ödemeyi teşvik eden indirim verilir.

c.)Bu teşviklerde özellikle kayıtdışı ve fiili çalışma üzerinde yoğunlaşılmaz.

EKSTRA İSTİHDAM ARTIRILMASINDA KAYITDIŞI-FİİLEN ÇALIŞMA YOĞUNLAŞMAK GEREKİR

Yukarıdaki yazılanlar dışında işletmelerin üretim kapasiteleri,istihdam yaratma çabaları gözönüne alınarak ekstra verilen teşviklerde ,kayıtdışı ve fiili çalışma olgusu ile denetim ayağı başlar.

Yapılan denetimlerde kayıt dışı  olursa yada  fiili çalışma olgusu bulunmaz ise,

1.)İlk tespit halinde teşvik alınan işçi sayısı dikkate alınarak %1 ve üstünde yada 5 kişi aşmamak kaydı ile 1 ay sadece teşvikten yararlanılacak o kişiler için teşvik men

2.)Aynı yıl içinde yapılan tespitlerde ise ikinci kez bulunulması halinde 6 ay

3.)Aynı yıl üçüncü tespit halinde o yılın uygulama adına verilen ekstra teşvikin tamamı,ertesi yıl 1 yıl boyunca teşvik kapsam dışı kalma

4.)Teşvikleri ele alan incelemelerde zaman aşımı süresi 5 Yıl olarak sınırlama konulması gerekir.

Çoklu teşvik değil,azaltılmış basit teşviklere ihtiyaç var.

İDARİ PARA CEZALARI KESİLMEDEN ÖNCE İŞVERENLERE SÜRE TANINMALI DÜZELTİCİ EK BİLDİRGELER /UZLAŞMA MÜESSESİ DEVREYE ALINMALIDIR

İşverenlerin en çok yaptıkları hatalar APHB hesaplama hataları olmaktadır.

Kasıt unsuru olmadan SPEK eksik bildirilmesi gündeme geldiğinden ek-bildirgeler istenmekte,100 lira teşvikler de sıkıntı ortaya çıkmaktadır.

SPEK daha yüksek yaptırımı olan İPC ödemek ise ayrıca can sıkıcı oluyor.

Bununla ilgili 5510 Sayılı Kanunda yapılacak idari yaptırım öncesi Denetim birimince işyerinin kapasitesi ve büyüklüğüne göre 1 aydan az değil 3 aydan fazla olmamak üzere yaptırım uygulamadan önce düzeltici bildirgeler için süre verilmeli,yerine getirilmemesi halinde başta teşvik ve diğer idari yaptırım uygulanmalıdır.(Bunun için SSİY işverenler lehine yapılacak incelemelerde düzenleyici maddeler yapma imkanı kanunda tanınmalıdır.)

Defter ve ücret tediye uyuşmazlıkları tek idari para cezası alınmalı ayrı değil,birleştirilerek teke indirilmesi gerekir.(Makul bir ceza alınmalı)

Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Belgesi ile birlikte uzlaşma müessesi de devreye alınmalı,geriye dönük teşviklerde uzlaşma müessesi ile o dönem hata varsa o dönemin teşviki geri alınmalıdır.

Ayrıca ek bildirge verildiğinde sadece SPEK alınmalı,Muhtasar vs ilişkilendirme yapılmamalıdır.

İŞVERENLER DEFTER SAKLAMA SÜRELERİNDE 5 YIL İSTİYOR

Devletin e-defter uygulaması hatta çalışanların ücret bordrosu dahil sisteme dahil edilmesi ile birlikte artık TTK dahil olmak üzere 5 Yıl defter saklama uygulamasına geçilmeli,SGK buna uymalıdır.

ÇALIŞANLAR İÇİN İŞE GİRİŞ TARİHİ TESPİTLERİNDE YASAL DÜZENLEMEYE GİDİLMELİ

Özellikle çalışanların işe girdiği tarihten itibaren 1 ay içinde SGK kendisini bildirmesi yasada düzenlense de ,ilave hüküm kurularak 1 ay süre içinde bildirim yapılmaması halinde işverenin beyanı esas alınmalıdır.

İşçilere kendisini 1 ay içinde SGK e devlet bildirmesi halinde uyuşmazlıklarda ve hizmet tespit davasında mahkemelerde delil olma özelliği taşımalı,1 aylık süre geçerse denetimde işveren beyanı dikkati alınmalı,işçi beyanı hükümsüz kalmalıdır.

Bununla ilgili geçici madde konularak çalışanlara 1 yıl süre tanınmalı,bu 1 yıllık süre de 2000 yılı ve sonrası işe girenler kendileri için geriye dönük bildirim yapmalı,SGK kayıtları ile işe giriş bildirgeler karşılaştırılarak işverenlere sorulmalı(kapanmış işyerleri ve iz olan dosyalı işyerleri için cevap alınmaması halinde komisyon tarafından karar verilmelidir.),kayıt uyuşmazlığı ortaya çıkması halinde giriş dönemi ile ilgili uyuşmazlık çıkan döneme ait prim tahsilatı yapılmalıdır.Bu primlerde 30 günü aşmamalıdır.

Bununla ilgili sadece prim aslı alınır.

HİZMET TESPİT DAVALARI ÖNLEME ADINA GEÇİCİ HÜKÜM KONULMALI

Özellikle işe giriş bildirgesi verilip,2000 sonrası için işe giriş verilmiş,gün uyuşmazlık varsa düzeltme,08/09/1999 öncesi için ise İşe Giriş Bildirgesi var olup,prim ödeme günü olmayanlara Hizmet Tespit Davası açılmadan bir günlük çalışma verilmelidir.

E-DEVLETTEN SİGORTALILAR İÇİN HER YIL PRİM GÜN VE SPEK İÇİN İTİRAZ YADA MUTABAKAT EKRANI KURULMALI

Çalışan sigortalılar için e-devletten 1 yıllık primlerine mutabakat yada itiraz konulmalı,itirazlar konusundan işverenlerden izahat SGK tarafından istenilmelidir.Bu izahat göre de uyumsuzluk halinde düzeltme süresi verilmeli,süresinde yerine getirilmemesi halinde idari yaptırım uygulanmalıdır.

SGK hızla Gelir İdaresi gibi bu işlemleri e –bildirge ekranından yerine getirmeli,işverenlerden e-bildirge kullanıcısı alt yetkililerin isimlerini almalı,son onayı işverenden istemelidir.

KİMLİK BİLDİRİM SİSTEMİ KALDIRILMALI

KAMU KURUMLARINDAN GELEN SİGORTALI BİLDİRİM UYUŞMAZLIKLARINDA EK SÜRE VERİLMELİ

İşverenler Ateşten Gömlek Giymek Değil,İstihdam ve Üretmek İçin Destek Bekliyor.

Adil ve Adaletli Teşvik Sistemi

Ayrıca Denetimlerin amacı işverenlere verilen teşvikleri geri almak değil,rehberlik yaparak almasını sağlamak olmalıdır.

Üreten ,istihdam eden işverenler korunmalıdır.

Sendikalı işyerleri,kayıt dışı çalıştırmayan işverenler denetim dışı tutulmalı.(Sertifika verilmeli)

Kurum çalışanları işverenlere karşı rehber anlayışla yaklaşarak Gelirleri artırmalı,amacımız öncelikle istihdam ve prim geliri artışı olma yolu hedef seçilmelidir.

Bunun içinde denetim birimlerine ,denetim sonrası idari yaptırım yapmadan önce işletmenin büyüklüğüne göre , idari yaptırımları dikkate alınarak ek süreler tanınmalıdır.

Aktif prim kaçakları(Tüm Sigorta Kollarında) ve Pasif Prim(Kısa Vadeli /SGDP)  kaçakları birbirinden ayrıştırılmalı,Pasif primler kayıt dışında yaptırım olarak değil,ek süre verilerek düzenleyici prim alınmalıdır.

Bununla ilgili İşvereni Koruyacak Mali Mesuliyet Sigortalarının Hızla Hayata geçmesi istenmektedir.

İşverenlerin Ateşten Gömlek Değil,Severek ,İsteyerek,Üreterek ,İstihdam Artıran Gömlekleri Giymesini Temenni Ederiz.

VEDAT İLKİ

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

05415161962

08.03.2018-KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR

KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR

21 YY Çalışma hayatında kadınların sorunları üzerine son 20 yıldır akademik anlamda araştırmalar yapılmaktadır.

Bu konuda akademik yazılar,anketler ve bulunan sonuçlara göre başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ,tabi ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da ilgi alanına girmekte,konuyla ilgili Anayasa Hukukundan gelen düzenlemeler ışığında Çalışma Hayatını ilgilendiren kanunlar da düzenlemelere yer verilmektedir.

Kadın istihdamının bir ülkenin kalkınmasında ki etkisi de oldukça önemlidir. Kadınlar ataerkil sosyo-ekonomik yapıların aşındırılması ve dönüştürülmesinde temel aktör olmalı ve kalkınma politikaları da bunu destekleyerek kaynak sağlamalıdır.

Çalışma hayatı gelir, statü ve sosyal ilişkilerde büyük etkiye sahip olmaktadır.

Devamını oku...

07.03.2018-%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR

%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR

5510 sayılı Kanunun “Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları” başlıklı 28. maddesine sekizinci fıkrası ile “Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunanların, 5510 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının ¼’ü, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilir.” hükmü getirilmiştir.

Hangi Sigortalılar Kapsamda:

Devamını oku...

05.03.2018-İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi Sorunu Çözülüyor

Bilindiği üzere kamu kurum ve kuruluşlarında 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmî süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar (TÜİK'te resmi istatistik ve süreklilik arz etmeyen proje bazlı işlerde adam/ay esasına göre çalıştırılanlar gibi) hariç olmak üzere geçici personel 24.12.2017 tarihinden itibaren 90 gün içinde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmeleri yasalaşmıştı.

Ancak geçici personel olsun sözleşmeli personel olsun bu personelin iş sözleşmelerinin sona ermesinde bir gelir vergisi sorunu yaşanıyordu.

657 sayılı Kanunun 4/c maddesine göre çalıştırılan geçici personelin

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 04.03.2018-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Genelge Özeti
 2. 02.03.2018-SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)
 3. 28.02.2018-İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA
 4. 26.02.2018-Memurun Yıl Sonunda Alacağı Rapor Süresi Hangi Yıla Sayılır?
 5. 23.02.2018-İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?
 6. 22.02.2018-3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?
 7. 21.02.2018-EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?
 8. 20.02.2018-DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?
 9. 19.02.2018-Torba Yasadan Haberler Var
 10. 16.02.2018-İŞ KAZASI YAPILAN GÜN FİİLİ ÇALIŞMA SAYILIR
 11. 15.02.2018-YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ
 12. 13.02.2018-İŞVERENLERE 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İNDİRİMİ 2018 YILI SONUNA KADAR UZATILDI
 13. 13.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (2)
 14. 12.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (1)
 15. 10.02.2018-TORBA YASA 5510 SS VE GSSK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?
 16. 09.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-3
 17. 08.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-2(TEŞVİKLER )
 18. 07.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-1
 19. 06.02.2018-SM,SMMM,YMM EN UFAK HATANIZ MİLYONLUK CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ
 20. 05.02.2018-Memur Emekli - Dul ve Yetimleri İçin En Düşük Aylıklar Ne Kadar Oldu?
 21. 02.02.2018-YÜZ KIZARTICI VEYA DEVLETE KARŞI SUÇ İŞLEYEN İŞÇİLER MÜKAFATLANDIRILMIŞ OLMUYOR MU?
 22. 02.02.2018-15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?
 23. 01.02.2018-POSTACI GELDİ SGK CEZA ÇIKTI
 24. 29.01.2018-2018 Yılı Ocak - Temmuz Döneminde SSK Dul-Yetim Taban Aylık ve Gelirleri Ne Kadar Olacak?
 25. 25.01.2018-2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ
 26. 24.01.2018-MESLEK KODU CEZASI ÜZECEK SGK VE PİLOT BÖLGEDE KOD UYUMSUZLUĞU İÇİN UYARI SİSTEMİ NEDEN O
 27. 23.01.2018-ASGARİ ÜCRETİN GÜNLÜK BELİRLENMESİNİN ÜCRET-SGK YA ETKİSİ
 28. 23.01.2018-İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ İÇİN VAR
 29. 22.01.2018-Stajyerliğe Başlangıç Emeklilik Hesabında Başlangıç mı Oldu?
 30. 19.01.2018-CENAZE YARDIMINDA VEKİL MEMUR VATANDAŞ AYRIMI
 31. 18.01.2018-İŞ HUKUKUNDA HER AY HER İŞÇİ İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?
 32. 17.01.2018-SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODALAŞMAK İSTİYOR
 33. 16.01.2018-KIDEM TAZMİNATINDA ‘’1’’KRŞ KRİZİ
 34. 15.01.2018-Memurların 2018 Yılı Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?
 35. 12.01.2018-SİGORTALILIĞI İHMAL EDENLER GEÇİM PROBLEMİ YAŞIYOR
 36. 11.01.2018-6-BAŞVURUDA SON GÜN-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 37. 11.01.2018-2018 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI VERGİ DİLİMLERİNE UYGULANDI MI?
 38. 10.01.2018-İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR
 39. 09.01.2018-Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri
 40. 09.01.2018-2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?
 41. 08.01.2018-Akademisyenlerin ve Yargı Mensuplarının 2018 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri
 42. 07.01.2018-5- MUVAZAA DAVASI SÜREN İŞÇİLER -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 43. 06.01.2018-4-ÜCRET HAKLARI -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 44. 05.01.2018-Unvanlarına Göre Memurların 2018 Yılı Emekli İkramiye ve Aylıkları
 45. 04.01.2018-2018 Yılı İlk Yarısında Ödenecek SSK Dul-Yetim Aylıklarında Taban Aylıklar
 46. 03.01.2018-İK Yasal Uygulama Sorunlarına Ne Kadar Hazırsınız. 2018’ e Dikkat!
 47. 03.01.2018-SGK Eksik Gün Belgeleri Şirketlere Ciddi Sorunlar Yaratacak
 48. 03.01.2018-Ücret Bordrolarında Hile ve Hata Yapmanın Yasal Sonuçları Hapis Cezası
 49. 03.01.2018-SGK Meslek Kodları Uygulaması ve Şirket Sorunları
 50. 03.01.2018-Asgari ücret net 1.451 TL oldu
 51. 02.01.2018-2018 YILI ASGARİ ÜCRETİ ÇALIŞANLARA YANSIMASI
 52. 02.01.2018-2-İŞE İADE DAVASI SÜRENLER-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 53. 31.12.2017-SİVİLLER SORUMSUZ MU ; (696 sayılı KHK ile değişik 6755 SAYILI KANUN)
 54. 30.12.2017-2018 Yılı Tutarları Belli Olan AGİ Hakkında Bunları Biliyor musunuz?
 55. 29.12.2017-MESLEK KODU CEZASI KAFALARI KARIŞTIRDI SGK AÇIKLAMA BEKLENİYOR
 56. 29.12.2017-1-KAMU ALT İŞVERENLERİ (TAŞERONLAR)- 696 SAYILI KHK (TEMEL KURALLAR)
 57. 28.12.2017-Geçici Personel İçin Hangi Yeni Haklar Geliyor?
 58. 28.12.2017-STAJ SÜRESİ BAŞLANGIÇ SAYILDI YALANINA ARTIK İNANMAYIN
 59. 27.12.2017-3600 GÜNLE EMEKLİLİK 58 YAŞ VE 60 YAŞ ÖNCESİ OLMAZ
 60. 27.12.2017-4-B Tarım Bağkuru hakkında bilinmesi gerekenler
 61. 26.12.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI AVANTAJINI 2018 YILINA TAŞIMAK İSTİYOR?
 62. 26.12.2017-Sözleşmeli Statüye Geçirilen Geçici Personelde Neler Değişecek?
 63. 25.12.2017-Taşeron İşçilerinde Kadroya ve Şirketlere Geçiş Şartları
 64. 20.12.2017-Mirası reddeden dul ve yetime maaş bağlanır
 65. 20.12.2017-2018 YILI EMEKLİ AYLIĞINDA BÜYÜMENİN ETKİSİ NASIL YANSIR?
 66. 19.12.2017-SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU CİNAYETTE KARŞIMIZA ÇIKIYOR
 67. 18.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor? (2)
 68. 16.12.2017-4-B’den engelli emeklilik
 69. 14.12.2017-SGK E-DEVLET ÜZERİNDEN BORÇLANMA TALEBİNİ ALMAYI GERÇEKLEŞTİREBİLİR.
 70. 14.12.2017-MALİ MÜŞAVİRLERİN İDARİ PARA CEZALARI İLE KARŞI KARŞIYA KALMAMASI İÇİN YAPMASI GEREKENLER
 71. 13.12.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA ÇOKLU PRİM ÖDEMESİ NE KADAR ADALETLİ?
 72. 12.12.2017-01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunl
 73. 11.12.2017-Sosyal Güvenlikte Son Değişiklikler Ne Getiriyor (1)
 74. 10.12.2017-SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ-SGK YÖNETİMİNİ CİDDEN TEBRİK EDERİM
 75. 08.12.2017-SGK UZMANLIK KAYNAŞTIRMAYLA ÇALIŞANLARA DA BU HAK VERİLMELİDİR
 76. 07.12.2017-2017 YILI ASGARİ ÜCRET 1404 TL TEBLİĞ YAYINLANDI
 77. 06.12.2017-EKİM 2008 ÖNCESİ VEFAT EDEN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARIN HAK SAHİPLERİNE GELİR
 78. 05.12.2017-1 OCAK 2018 MESLEK KODU UYGULAMASINA CEZA GELİYOR
 79. 04.12.2017-Memuriyetten Çıkartılanların Emekli İkramiyesi Sorununda Çözüm
 80. 04.12.2017-1-2 ARALIK İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU MİLLİ KOMİTESİNDEN NOTLAR
 81. 01.12.2017-SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKIFLARININ HİZMETİ
 82. 30.11.2017-ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE DOLAR KURU ETKİSİ NE OLUR?
 83. 29.11.2017-EMEKLİ AYLIKLARINDA GELİŞME HIZI %100 OLSA NE KADAR EMEKLİ MAAŞIM OLURDU?
 84. 28.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET ZAMLANIRSA AGİ NE OLUR?
 85. 27.11.2017-Emekli Aylıkları Neden Düşük Bağlanır?
 86. 27.11.2017-YARGITAY KARARLARI- SOSYAL GÜVENLİK (3) EKSİK GÜNLE AYLIK
 87. 25.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 2- 6111 PRİM TEŞVİKİ
 88. 23.11.2017-2018 YILI ASGARİ ÜCRET İÇİN NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
 89. 22.11.2017-İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞINDA KAZANÇLARIN İSTEĞE BAĞLI DA ETKİSİ
 90. 22.11.2017-YARGITAY KARARLARI-SOSYAL GÜVENLİK 1 (İNTİBAK-SON TAHSİS YILI)
 91. 21.11.2017-YURT DIŞI KISMİ AYLIK (2) ASGARİ AYLIK NEDEN UYGULANMAZ
 92. 21.11.2017-EMEKLİ TAHSİSTE KUTUCUK İŞARETLEME KAZANÇ SAĞLAR MI?
 93. 20.11.2017-“Toptan Ödeme – Tasfiye – İhya” Ne İşe Yarar?
 94. 18.11.2017-5000 GÜNLE 3600 GÜNLE İŞÇİ EMEKLİ OLUR
 95. 17.11.2017-2018 YILINDA İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINI ZAMANINDA BİLDİRMEYEN İŞVERENLERE %14,47 ORA
 96. 16.11.217-YANILMA HAKKINI KULLANMAK (YURT DIŞI-KISMİ AYLIK)
 97. 16.11.2017-FİİLİ HİZMET ZAMMI UYGULAMASINDA YENİ BİR UYGULAMA YOK
 98. 15.11.2017-2018 YILINDA İŞ KANUNUNDAN DOĞAN CEZALAR %14,47 ORANINDA ARTIYOR
 99. 13.11.2017-MÜJDE; ÇİFT AYLIK, KOCA VEYA BABANIN SSK VEYA BAĞKUR’LU OLMASI
 100. 13.11.2017-Taşıma İhaleli İşlerde Çalışanların Hizmet Çakışmasına Dikkat!