18.05.2018-İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya

İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya

Başvuru Zorunluluğu Getirilmiştir.

 

Ahmet AĞAR

Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu, çalışma hayatında işçi ve işverenler arasında çıkacak uyuşmazlıklarda büyük çoğunluğunda iş mahkemesinden önce arabulucuya başvurma zorunluluğu ile ilgili getirilen yeni düzenlemeler, 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Devamını oku...

18.05.2018-İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?

İŞVERENLERİN DENETİM İPC ÇARE ÖNERİMİZ MECLİS YASA OLARAK GELDİ YETERLİ Mİ?

Geçen hafta basına yansıyan bir haber dikkatimi çekti.

TİSK Başkanın İsteği…

Önen, özetle şunları söyledi:

Önen, yasal düzenlemelerle işletme gerçekleri arasında uçurumun giderek büyüdüğünü belirtti. Bu noktada “işletme odaklı yeni bir yaklaşım” beklediklerini kaydeden Önen, “Kayıtlı ve toplu iş sözleşmeli işletmeler için, daha az bürokrasi, daha nitelikli danışma seçenekleri, rehberlik yaklaşımı güçlendirilmiş denetim ve farklılaştırılmış teşvik uygulamaları bekliyoruz” dedi.

Başkanının bu konuda beklentilerine bir çok yazılarımızda dile getirmiştik.

Devamını oku...

17.05.2018-YILLIK İZİN DE İDARİ PARA CEZASI

YILLIK İZİN DE İDARİ PARA CEZASI

4857 Sayılı İş Kanununa tabi olanlar için 53'üncü madde ile;

''Madde 53 - İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.''

Burada işyerinde işe başladığı günden itibaren ifadesinden yola çıktığımızda SGK 4/1-a statüsünde sigortalı olduğu gün fiilen çalışmaya başladığı tarihtir.

a.)İşçi Mehmet sözleşmeyi 01/02/2018 imzalamış,

b.)İşe giriş bildirgesi 01/03/2018 günü yapılmış,

c.)05.01.2018 tarihinde fiilen çalışmaya başlamıştır.

Devamını oku...

16.05.2018-RAMAZAN AYINDA İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA CÖMERT DAVRANIRKEN CEZALANDIRILMAYIN

RAMAZAN AYINDA İŞVERENLER ÇALIŞANLARINA CÖMERT DAVRANIRKEN CEZALANDIRILMAYIN

Rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan da işverenler çalışanlarına karşı şefkatli ve cömert  davranırlar.Bazı işyerleri toplu iş sözleşmesi hükümleri gereğince ramazanda oruç tutan ve tutmayan ayrımı yapmadan toplu olarak belirlenen oranlarda çalışanlarına ramazan erzakı /alışveriş yapmalarını sağlayacak nakit çekler dağıtılır.

Bu  süreçte İnsan Kaynakları ve Muhasebe yetkililerinin kafası karışır.

Yılda bir defa yapılan bu erzak yardımları karşısında Vergi ve SGK açısından nasıl işlem yapılması gerekir.

İşverenler Ramazan Ayında Çalışanlarına İftar Yemeği Çıkarması Durumunda:

Devamını oku...

15.05.2018-YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ 81 LİRA SAĞLIK YARDIMI ALIR

Yabancı öğrencilere çalışma izni ve GSS Üç ay beklemeden sağlık hizmetlerinden yararlanmak ne demek?

Çalışma izninin basitleştirilmesi yönünde çalışmalar olumludur.Bu yönde adım atılması yasal düzenlemeye gidilmesi de anlamlı olacaktır.Böylece kayıtdışı çalışam önlendiği gibi,teşvikte alınacaktır.

Yabancı öğrenciler için 3 aylık GSS bekletme söz konusu şimdilik değil,bu konuda 5510 sayılı SS ve GSS Kanununda düzenlemelere yer verilmiştir.

5510 sayılı Kanunun ilk yıllarında GSS öğrenci ayrımı olmadan;

Devamını oku...

14.05.2018-SOMA MADEN FACİASI SONRASI DÜZENLEMELERE KATKI SUNDUK

SOMA MADEN FACİASI SONRASI DÜZENLEMELERE KATKI SUNDUK

4 Yıl önce Soma Maden Faciasında 301 Maden Emekçisi göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Yaşanan facianın ardından derhal yasaların aksayan yönleri revize edilmeye çalışıldı.

Başta Maden Kanunu olmak üzere,Çalışma Hayatında Madencinin Sosyal Haklarını düzenleyen 5510 sayılı SS ve GSS Kanunu,4857 sayılı İş Kanunda madenci leh,ne düzenlemelere yer verildi.

Devamını oku...

11.05.2018-ENGELLİLER HAFTASI

Ben bir engelli babasıyım;

Siz bir engelli babası, annesi, kardeşi, yakınısınız.

Yakinen biliyorum ki, engellinin ilk sorunu toplumsal kabuldür, Bunun  ilk öne çıkan yönü engellenin çalışma yaşamına katılabilmesidir.

2018 yılında daha önce memur olmak isteyen engellilerden son grubun ataması yapıldı, yeniden engelli sınavı açıldı.

Yine 2018’de Kamu alt işverenleri çalışanı olan engelliler, kamunun sürekli işçi kadrolarına alındı. 696 sayılı KHK’ye bakınca kamu sürekli işçi kadrosuna geçenlerin emekli zamanı gelenlerin kendileri istemedikçe işten çıkarılmayacakları açıklamaları ile emekliliği gelmiş bir çok engellinin çalışma yaşamında kalmaları sağlandı.

KHK ile ihraç edilen engelli memurların, açıkta iken emekliliğini reddeden SGK işlemleri yargı kararları ile aşıldı.

Ancak engel grubu nasıl bir çeşit değilse, sunulan çözümlerin de farklılaştırılması gerekiyor. Bu türden olmak üzere bazı engel grupları KPSS’ye girmese de sözel sınavla işe alınabilir şeklinde uygulamalar gelişti.

Engelliler için bunlar yeter mi derseniz tabi yetmeyecektir.

Devamını oku...

11.05.2018-ENGELLİNİN ÜÇ SORUNU

ENGELLİNİN ÜÇ SORUNU

EVDE BAKIM PARASINDA HANE HALKI GELİRİ

Anayasa ;

61 Madde’’ Devlet, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır’’.

Engellinin gelirinden ziyade hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere hizmet götürülüyor.Sosyal Devlet ilkesinde engelli fert olarak görünmesi gerekir.

Bakıma ihtiyacı olan engellilere özel bakım merkezlerinde sunulacak bakım hizmetinin karşılığı olarak belirlenecek kişi başına aylık bakım ücreti tutarı, (20.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardan fazla olamaz. Bakıma ihtiyacı olan engellinin evde bakımına destek için ise (10.000) gösterge rakamı ile memur aylık katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar aylık sosyal yardım yapılır.

Burada şayet özel bakım evinde hizmet alması halinde 2018 yılı için 2.171 TL,evde bakılması halinde 1.085,5 TL. ödenir.

Devamını oku...

10.05.2018-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE İKİ TEŞVİK KURALI

Bu hafta iş sağlığı ve güvenliği haftası olarak kutlanırken çeşitli sempozyumlar yapıldı.

Haliç Kongre Merkezinde Uluslar arası ve ulusal alanda konusunda uzman uygulayıcılar,akademisyenler , iş sağlığı ve güvenliğini anlatan stantlar kuruldu.

Konuyla ilgili güncel bildirimler ve sunumlar paydaşlarla paylaşıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ,İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Genel Müdürlüğü Çalışanları,İş Müfettişleri,SGK Teftiş ve Rehberlik Başkanlığı yetkilileri,SGK Çalışanları ve Denetmenleri aktif görev alarak sahada yer aldılar.

Çeşitli sunumlar yapıldı.ÇSGB Bağlı çalışanların bildiri ve sunumlarda katkısı vardı.

Devamını oku...

09.05.2018-SGK HATALI İŞLEMİNİ YARGITAY BOZAR

SGK HATALI İŞLEMİNİ YARGITAY BOZAR

SGK çoğu zaman sıkıntılı durumlardan biri de emekli olurken borçlanmalar,sahte sigortalılık gibi sürelerde bağlanan emekli aylıklarının kesilmesi sonradan davalar ile tekrar bağlanması hem zaman kaybı hem de sigortalıların maaş kaybı anlamına geliyor.

Bunlar dava açılmadan çözülmesi için SGK çözüm yolu bulunması gerekir.

1/10/2008 tarihinden önce ölen sigortalıların 5 yıl sigortalılık  900 gün borçlanmalar kabul ediliyor.

Aynı zaman da 1/10/2008 öncesi sigortalı sağlığından önce 900 güne yetecek kadar askerlik borçlanması yaparak,1/10/2008’den sonra vefat ederse bu borçlanma da sayılarak hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanması gerekir.

Aşağıdaki örnek Yargıtay kararı da bu yöndedir.

Devamını oku...

08.05.2018-ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER


ASGARİ ÜCRETLİ VE EMEKLİLERİ DÖVİZ ARTIŞI NASIL ETKİLER

https://alitezel.com.tr/index.php?sid=yazi&id=8967 linki tıkladığınızda yazı detayımızda olası döviz artışları ile 2017 yılında asgari ücretli korunmuştur demişiz(*)yazımız içeriğinde o zaman işverenlerin içinde bulunduğu mali sıkıntı ile karşı karşıya olduklarına değinmiştim.

(*)(Yazımız içeriğinde,geriye dönük teşvikle birlikte,bir mali aftan bahsetmiştim.)

Ortaya çıkan baskın başkanlık seçimiyle birlikte,mali piyasalarda birden bire döviz de inanılmaz artışlar gözlemlenmeye başladı.

Kimi dövizdeki bu aşırı artışa sevinir iken,kimisi de bu işin ekonomik kötü gidişle birlikte yıkıntısına karşı bir takım düzenlemeleri bekliyor.

Döviz girdisi kısıtlı olan,oynak zeminde ekonomisi bulunan bizim gibi toplumlarda ,dövizdeki bu artışlar özellikle emek kesimi dediğimiz memur,işçi ve emekliyi etkiler,orta ölçekli sanayici,küçük esnafı batırır.(Emekli ve işçi için verilen zamlar erir gider)

Büyük sanayici ise hızla işçi çıkarır,istihdam da ve üretimde daralma yada küçülmeyi tercih eder,üretim esaslı yatırımı diğer ülkelere kaydırır,yabancı sermaye grupları ülkemizi tercih etmez.

2018 yılında doların olası 4 lira ve üstünde seyretmesi halinde emek kesimi (işçi/memur) ve emekli olanlar artan enflasyonun altında alacakları zamlarla sene başı reel gelirde düşüşle birlikte iç pazarda daralma başlar,ithalata bağlı diğer kalemlere petrol ve ona bağlı diğer ürünlere eklenecek zamlarla birlikte her ne kadar emekli 2000 TL ikramiye(2000/12=166,67 TL.)2018 yılı olası kümülatif olarak emekli artışları  %10 ila %13 arasında reel kayıpları kurtarmaz.

Bu durum karşısında iktidar cephesi için beklenti reel anlam da ,019 ve ilerleyen yıllarda seyyanen zamları arar durur.

Teşvikler hükümet tarafından son verilir,asgari ücret ödemesinden yapılan işçi ücretleri de reel düşüş sürer.

Fedekarlık ise çalışan kesim dediğimiz memur,işçi,emekliden beklenir.

Sıkı para ve maliye politikalarıyla birlikte önümüzü görelim derken üstü kapalı enflasyon,TL dolar karşısında değer kaybı,Faiz artışları çift haneli kayıpları da birlikte getirir.

Toplumsal birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bugünlerde,tüm siyasi parti liderleri bu tabloları gözönüne alarak popülist söylemlerden hızla uzaklaşması gerekir.

Seçim kazanma uğruna da ülke kaynakları heba edilmemelidir.

Ülkemiz ciddi anlamda siyasi ve ekonomik arena da savaş veriyor.

Maliye Bakanlığı Hazineden kısıtlı yararlanılmasını, İşsizlik Sigortası fonun kullanılmasını istiyor.

Sigorta Esas Primlerin yüksek olması,teşvikler  ile kayıt dışı mücadele de devam ettirilmesi öngörülse de,çoklu teşvik uygulaması,kullanılmayan teşvikler ayrıca tartışılması gerekir.

İşverenler istihdam artırılmasına sıcak bakıyor,diğer taraftan yüksek işçilik prim oranları,ağır yaptırımlı İPC sıkıntısı yaşıyor.

(30/11/2017 tarihli yazımızda geriye dönük teşvik olacağını,vergi ve sigorta primleri alanında br af beklentisini de yazmış idik)

Ekonomik tablolar kötüye gitmesi durumunda;

Ø  Sağlık,Temel Gıda ve Barınma İhtiyaçları

Ø  Emekli aylıklarında öngörülen hedeflerdeki artış rakamları hazine tarafından karşılanmaz.

‘’Bana mı sordun işyeri açtın’’

Kim seçimde galip gelirse gelsin yatırımcılar için’’ Kamu Görevlilerine Şu Sözün Yasaklaması Gelmelidir’’

İşverenlere özellikle denetimlerde ‘’Bana mı sordun işyeri açtın’’ azarlamaları işverenleri çileden çıkarmaya yeter.

5 AYDA ASGARİ ÜCRET NET DÖVİZ KARŞISINDA DURUMU

AY

NET ASGARİ ÜCRET TL

DOLAR KARŞILIĞI$

OCAK 2018

1603 TL.

427$

ŞUBAT 2018

1603 TL.

422$

MART 2018

1603 TL.

406$

NİSAN 2018

1603 TL.

397$

MAYIS 2018

1603 TL.

377$

Not:%13 ila %15 yaklaşan bir değer kayıbı sözkonusu

Seçim çılgınlığına kurban vermeden önce Mali açıdan başta Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası Mayıs Haziran ve Temmuz aylarında istikrar tedbirlerini almazsa;

Dövizdeki dalgalanmalar ve ardından asgari ücrette ortaya çıkacak miktarsal azalımlar,geçim indeksi ve yoksulluk sınırı altında kalan ücretler sonucunda yoksulluk göstergeleri artar.

OYUNUN BOZULMASI GEREKİR

Ülkemize karşı oyun kurulmuş,siyasi,ekonomik anlamda tavır alan diğer ülkelerin tetiklediği döviz sevicileri  dar gelirliler üzerinde baskı aracı olarak döviz kullanarak Türk lirasına değer kaybı ile şok ekonomik sıkıntıları hedeflenir,işte bu aşama da tuzağa düşmeden döviz sevicilerinin ekmeğine yağ sürdürmeden milletçe tedbirler alınmalıdır.

Dövize talep yapılmamalı,döviz için talep kapılarına sınırlama getirilmeli,bunun yanında Borsa eski pozisyonu koruyacak tedbirler alınmalıdır,faizler ve gecelik repolar dizginlenmeli,piyasalara güven aşılanmalıdır.

Kim galip gelirse gelsin Temmuz ayında 5 Lira olan ezici döviz parametresi karşısında piyasalarda hızla iflaslar yaşanır,ekonomik göstergeler alt üst olur.

Burada ekonomi kurmayları ve iş çevreleri reel anlamda ücretlileri ezdirilmemesi adına karşılıklı fedakarlıklar yapılarak bu zorluklar aşılabilinir.

VEDAT İLKİ

 

Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

07.05.2018-Bağ-Kurluya Torbadan Çıkan İhya Fırsatında Neye Dikkat Etmeli?

2008 yılında 60 ay ve üzeri Bağ-Kur borcu bulunanların bu süreleri borçlarıyla birlikte silinmişti. 2015 yılında da 6645 sayılı Kanun ile 01.05.2015 tarihi itibariyle 12 ay ve üzeri Bağ-Kur prim borcu bulunanların bu süreleri de borçlarıyla birlikte silinmişti. Ancak ihya edilmesi de kişinin iradesine bırakılmıştı.

Faiz Gidiyor Enflasyon Geliyordu

Devamını oku...

07.05.2018-İTFAİYECİLER İÇİN 90 GÜN FİİLİ HİZMETİ ÇOK GÖRÜYORLAR

İTFAİYECİLER İÇİN 90 GÜN FİİLİ HİZMETİ ÇOK GÖRÜYORLAR

Şehit olan itfaiyeciler var.Ancak  60 gün fiili hizmetin yetersiz olduğunu haklarının 90 gün fiili hizmet olması gerektiğini her zaman dile getirmelerine rağmen maalesef  dikkate alınmamasından üzgünler itfaiye çalışanları.

Sultanahmet otelde çıkan yangında yaralı bir hayatları kurtarırken kendisi de aşırı dumandan zehirlenen itfaiyeci vefat etmiştir.

Göreve giderken aracın devrilmesi ile vefat eden itfaiye erleri.

Bütün bu acıları görmezden gelinmemesi gerekir.

GÖREVLERİ

Devamını oku...

04.05.2018-BORCU SİLİNEN BAĞ KURLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İHYA DÜZENLEMESİ

BORCU SİLİNEN BAĞ KURLULAR İÇİN ÖNEMLİ BİR İHYA DÜZENLEMESİ

Torba yasa da yapılan düzenleme aşağıda yer alıyor.

‘’Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 2/9/1971 tarihli ve 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu mülga hükümlerine ve mülga 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa göre tescilleri yapıldığı hâlde prim borçlan nedeniyle daha önceki ilgili kanunları uyarınca sigortalılık süreleri durdurulmuş olanlardan bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla ihya edilmemiş olanların kendileri veya hak sahipleri, bu Kanunun yayımı tarihini takip eden aybaşından itibaren iki ay içinde Kuruma müracaat ederek, durdurulan sigortalılık süreleri için ödeyecekleri prim tutarının, sigortalılık süreleri durdurulmamış gibi değerlendirilerek(*/1) bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine göre hesaplanmasını talep edebilirler. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde durdurulan süreler sigortalılık süresi olarak değerlendirilir. Hesaplanan borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmemesi hâlinde ihya işlemi geçerli sayılmaz ve bu fıkra kapsamında ödenmiş olan tutarlar ilgilinin başkaca prim borcunun bulunmaması kaydıyla faizsiz olarak iade edilir. Bu fıkra hükümlerinin uygulanmasında (*/2)bu Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri hükümleri uygulanmaz.’’

**

Ø  Köy ve mahalle muhtarları

Devamını oku...

05.05.2018-ALİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR.

Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Bu söz bir hadis.

Prof.Dr.Ali Naim İnan hocamız rahmetli olunca bu hadisi anlamını bir kez daha yaşamış oldum.

Hocamız hukukçu ve 50 yıla yakın öğrenci yetirdi. Son iki yıla kadar sürdürmüştü.

Öğrenci sayısını yirmi bin kişi olarak ifade etmek abartı olmayacaktır. Bir medeni hukukçu olan hocamızın bir çoğumuz borçlar hukuku hocalığını bilse de, belki de daha değerli çalışmalarını çocuk hukukunda ve son yıllarda hukuk metodolojisinde vermesiydi.

Hukuka sevgimin temeli Hocamdır desem yeridir. Borçlar hukukunun bedensel zararlar, kaydi hayat şartıyla bakım sözleşmeleri zamanla beni sosyal güvenliğe daha çok yaklaştırdı ve kendimi sosyal güvenliğin içinde buldum.

Bir çoğumuzun hocamızla bir çok anısı olsa da benim unutamadıklarım,  öğrencilik yıllarımdan ziyade son yıllarda kendisinden dinlediğim bir kısım hatıralardan oluşuyor. Bunlardan bir kısmını şöyle aktarabilirim.

-Öğrenciliğimden kalan en iğneliyici sözü “Hiffetinden” kavramını yaşlı erkeklerin, genç kızlara olan düşkünlükleri nedeni ile olağanın dışında yaptıkları hukuki işlemler olarak tanımlamasıdır.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 04.05.2018-TORBA KANUN (1) (GELİYOR)- BAĞ-KUR BORCU OLANLAR –BORCU OLMASA AYLIK ALABİLECEKLER
 2. 03.05.2018-Seçim Torbasında Sosyal Güvenlik Açısından Neler Yok?
 3. 02.05.2018-Seçim Torbası ile Sosyal Güvenlikte Neler Geliyor?
 4. 02.05.2018-SEÇİM BEREKETİ BAYRAM İKRAMİYESİ GETİRDİ
 5. 01.05.2018-1 MAYIS EMEK İÇİN NEDİR?
 6. 28.04.2018-9 aylık asgari ücret teşvikinin 3 ayı boşa mı gitti?
 7. 27.04.2018-ÇALIŞANLARIN BAŞKANLIK SEÇİMİNDEN BEKLENTİLERİ
 8. 26.04.2018-ENGELLİ EMEKLİ Mİ NORMAL EMEKLİ AYLIĞI MI HANGİSİ AVANTAJLI
 9. 25.04.2018-GERİYE DÖNÜK TEŞVİK ALMA KONUSUNDA GENELGE GEÇ Mİ KALDI?
 10. 25.04.2018-Halkın Sosyal Güvenlik Hakları Beklentileri
 11. 21.04.2018-İşverenler! Geriye dönük teşvikleri kaçırmayın
 12. 21.04.2018-Engelli taşeron işçilerin çığlığı
 13. Geriye Dönük SGK Teşvik İadesinde son gün 31 Mayıs 2018
 14. 21.04.2018-BAĞ-KUR’LU MALÜL HİKAYESİ- SORUNLAR-ÇÖZÜMLER
 15. 19.04.2018-NET ÜCRETTE VERGİ DİLİMİ SİGORTA PRİMİNİ DE BELİRLİYOR
 16. 18.04.2018-EKİM 2008 ÖNCESİ VE SONRASI SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK HANGİSİ AVANTAJLI?
 17. 16.04.2018-EK-5 Tarım Sigortalılığında Önemli Noktalar
 18. 12.04.2018-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞI VE NORMAL EMEKLİ AYLIĞI AYNI AVANTAJI ERKEN EMEKLİ OLMASI
 19. 11.04.2018-ANLAŞMALI BOŞANMALARDA GENEL YAZI NE DİYOR?
 20. 10.04.2018-KAMU ALT İŞVERENLERİ İŞE BAŞLATILAMAYANLAR -İKAME PERSONEL (696)
 21. 09.04.2018-Ülke Büyüme Hızı ve Emekli Aylıklarına Etkisi
 22. 08.04.2018-Genç İşçi Çalıştıran İşverenlere 18 Ay Süreyle Prim Ödememeleri Ve
 23. 04.04.2018-ESKİ HÜKÜMLÜNÜN YÜZÜ GÜLÜYOR (696 KHK)
 24. 05.04.2018-GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE İKRAMİYE ETKİSİ
 25. 04.04.2018-ASGARİ ÜCRET BEKAR İŞÇİ İÇİN NET DEĞİŞMEYECEK
 26. 03.04.2018-(7103)TORBA KANUN (3) ÇALIŞAN ÖĞRENCİLERİN ÖLÜM AYLIKLARI
 27. 02.04.2018-Yeni İstihdam Teşvikinde Nedenler Nasıllar
 28. 31.03.2018-(7103)TORBA KANUN (2) KONUT KAPICILARINDA NE DEĞİŞTİ
 29. 30.03.2018-İŞVERENLERE İŞ KUR TEŞVİKİ HAYATA GEÇTİ
 30. 30.03.2018-(7103)TORBA KANUN 1- TEŞVİK DAVALARI DÜŞÜYOR MU ?
 31. 29.03.2018-ALINMAYAN TEŞVİKLER NİSAN 2018 İTİBAREN DAVASIZ ALINACAK
 32. 28.03.2018-2018 YILINDA EMEKLİ OLANLARA BÜYÜMEDEN PAY VERİLECEK
 33. 26.03.2018-SGK’ca Hataen Düşük Bağlanan Aylıklar Nasıl Tespit Edilir?
 34. 23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR
 35. 23.03.2018-BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET ALANLAR 30 BİN TL AŞARSA BEYANNAME VERMEK ZORUNDADIR
 36. 21.03.2018-YAŞLIYA SAYGI HAFTASINDA 265 LİRA AYLIK
 37. 19.03.2018-696 SAYILI KHK İLE ŞEKER ÖZELLEŞTİMESİ ARASINDA ZITLIK VE BENZERLİKLER
 38. 18.03.2018-İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler.
 39. 18.03.2018-ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ
 40. 17.03.2018-SGK SAYISAL VERİSİ OLMAYAN EMEKLİLİK TÜRÜ ERKEN YAŞLANMA
 41. 17.03.2018-ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI -ÇALIŞANLAR
 42. 15.03.2018-BAHAR ERKEN GELDİ PEKİ YA LEYLEKLER
 43. 15.03.2018-GENEL SAĞLIK SİGORTASINDA AF MİKTARI 53,33 TL
 44. 14.03.2018-UÇAK KAZASINA SOSYAL GÜVENCE GÖZÜYLE BAKALIM
 45. 12.03.2018-Aylıksız Emekli Edilen Malûllerin Emeklilik Sorununa Çözüm Geldi
 46. 11.03.2018-ÇALIŞMA BAKANINA TEŞEKKÜR VE 696 SAYILI KHK KAPSAMINDA BEKLENTİLER
 47. 09.03.2018-İŞVEREN ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEK İSTEMEZ
 48. 08.03.2018-KADIN İŞ GÜCÜ ÇALIŞMA HAYATINDA KARŞILAŞTIĞI ÖNEMLİ SORUNLAR
 49. 07.03.2018-%50 ÜSTÜNDE AĞIR ENGELLİ ÇOCUĞA BAKAN ANNELERE ERKEN EMEKLİLİK VAR
 50. 05.03.2018-İş Sonu Tazminatından Gelir Vergisi Sorunu Çözülüyor
 51. 04.03.2018-Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmelik Değişikliğine İlişkin Genelge Özeti
 52. 02.03.2018-SERBEST ZAMAN UYGULAMASI İŞÇİ İÇİN KAYIP(mı) İŞVEREN İÇİN KAZANÇ(mı)
 53. 28.02.2018-İŞVERENLERİN CANINI SIKAN CEZA
 54. 26.02.2018-Memurun Yıl Sonunda Alacağı Rapor Süresi Hangi Yıla Sayılır?
 55. 23.02.2018-İŞTEN ÇIKAN/ÇIKARTILAN YENİ DOĞUM YAPAN ANNEYE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİĞİ ÖDENİR Mİ?
 56. 22.02.2018-3 DÖNEM DE KIDEM TAZMİNATI ALMA YAZISI VAR MI?
 57. 21.02.2018-EVDE BAKIM ÜCRETİ ASGARİ ÜCRET KARŞISINDA ERİDİ Mİ?
 58. 20.02.2018-DOĞUM SÜRESİNİ BORÇLANSA EMEKLİ AYLIĞI ARTAR MI?
 59. 19.02.2018-Torba Yasadan Haberler Var
 60. 16.02.2018-İŞ KAZASI YAPILAN GÜN FİİLİ ÇALIŞMA SAYILIR
 61. 15.02.2018-YURTDIŞI BORÇLANMA MALİYETİ EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ
 62. 13.02.2018-İŞVERENLERE 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İNDİRİMİ 2018 YILI SONUNA KADAR UZATILDI
 63. 13.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (2)
 64. 12.02.2018-Son Torbadaki İstihdam Teşvikleri Ne Getiriyor? (1)
 65. 10.02.2018-TORBA YASA 5510 SS VE GSSK DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?
 66. 09.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-3
 67. 08.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-2(TEŞVİKLER )
 68. 07.02.2018-TORBA YASA EKONOMİYE CAN SUYU VERECEK Mİ?-1
 69. 06.02.2018-SM,SMMM,YMM EN UFAK HATANIZ MİLYONLUK CEZA İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ
 70. 05.02.2018-Memur Emekli - Dul ve Yetimleri İçin En Düşük Aylıklar Ne Kadar Oldu?
 71. 02.02.2018-YÜZ KIZARTICI VEYA DEVLETE KARŞI SUÇ İŞLEYEN İŞÇİLER MÜKAFATLANDIRILMIŞ OLMUYOR MU?
 72. 02.02.2018-15 YIL 3600 GÜNDEN NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM NE KADAR EMEKLİ AYLIĞIM OLUR?
 73. 01.02.2018-POSTACI GELDİ SGK CEZA ÇIKTI
 74. 29.01.2018-2018 Yılı Ocak - Temmuz Döneminde SSK Dul-Yetim Taban Aylık ve Gelirleri Ne Kadar Olacak?
 75. 25.01.2018-2018 YILI BORDRO PARAMETRELERİ
 76. 24.01.2018-MESLEK KODU CEZASI ÜZECEK SGK VE PİLOT BÖLGEDE KOD UYUMSUZLUĞU İÇİN UYARI SİSTEMİ NEDEN O
 77. 23.01.2018-ASGARİ ÜCRETİN GÜNLÜK BELİRLENMESİNİN ÜCRET-SGK YA ETKİSİ
 78. 23.01.2018-İŞSİZLİK SİGORTASI İŞÇİ İÇİN VAR
 79. 22.01.2018-Stajyerliğe Başlangıç Emeklilik Hesabında Başlangıç mı Oldu?
 80. 19.01.2018-CENAZE YARDIMINDA VEKİL MEMUR VATANDAŞ AYRIMI
 81. 18.01.2018-İŞ HUKUKUNDA HER AY HER İŞÇİ İDARİ PARA CEZALARI NEDİR?
 82. 17.01.2018-SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRLİĞİ ODALAŞMAK İSTİYOR
 83. 16.01.2018-KIDEM TAZMİNATINDA ‘’1’’KRŞ KRİZİ
 84. 15.01.2018-Memurların 2018 Yılı Borçlanma Tutarları Ne Kadar Oldu?
 85. 12.01.2018-SİGORTALILIĞI İHMAL EDENLER GEÇİM PROBLEMİ YAŞIYOR
 86. 11.01.2018-6-BAŞVURUDA SON GÜN-KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 87. 11.01.2018-2018 YILINDA YENİDEN DEĞERLEME ORANI VERGİ DİLİMLERİNE UYGULANDI MI?
 88. 10.01.2018-İŞVERENLERE STAJYER TEŞVİKİ DEVAM EDİYOR
 89. 09.01.2018-Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri
 90. 09.01.2018-2018 YILI SGK PRİM TUTARLARI NASIL OLACAK?
 91. 08.01.2018-Akademisyenlerin ve Yargı Mensuplarının 2018 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri
 92. 07.01.2018-5- MUVAZAA DAVASI SÜREN İŞÇİLER -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 93. 06.01.2018-4-ÜCRET HAKLARI -KAMU ALT İŞVERENLERİ-696 SAYILI KHK
 94. 05.01.2018-Unvanlarına Göre Memurların 2018 Yılı Emekli İkramiye ve Aylıkları
 95. 04.01.2018-2018 Yılı İlk Yarısında Ödenecek SSK Dul-Yetim Aylıklarında Taban Aylıklar
 96. 03.01.2018-İK Yasal Uygulama Sorunlarına Ne Kadar Hazırsınız. 2018’ e Dikkat!
 97. 03.01.2018-SGK Eksik Gün Belgeleri Şirketlere Ciddi Sorunlar Yaratacak
 98. 03.01.2018-Ücret Bordrolarında Hile ve Hata Yapmanın Yasal Sonuçları Hapis Cezası
 99. 03.01.2018-SGK Meslek Kodları Uygulaması ve Şirket Sorunları
 100. 03.01.2018-Asgari ücret net 1.451 TL oldu