4.08.2017-HANGİ EMEKLİLİK AVANTAJLI

HANGİ EMEKLİLİK AVANTAJLI

Okurum yazılarımı takip ediyormuş.Kurumsal firma da çalıştığını %55 dolayında engelli olduğunu bildiriyor.

 

Engelli konumuyla ilgili vergi indirim belgesini 2017 yılında aldığını normal emekli maaşıyla,engelli maaşının karşılaştırılma yapılmasında hangisinin avantajlı olacağını söylüyor.

 

Çalışanların emekli aylıklarını SGK ödedikleri primler ve ABO belirlediğini hepimiz artık biliyoruz.

Devamını oku...

31.07.2017-SGK Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsilinde Neyi Niye Değiştirdi?

SGK tarafından yapılmış fazla veya yersiz ödemelerin tahsili konusu sigortalı, emekli veya hak sahipleri ile SGK arasındaki her dönem ihtilaflı konuları oluşturur.

Özellikle muvazaalı boşanma işlemi sonucu doğan yetim aylığı borçları, Bağ-Kur kapsamında kız çocuklarına bir bağlanan bir kesilen yetim aylıkları, 5335 sayılı Kanunla 01.01.2005 tarihinden itibaren emeklilere getirilen kamuda çalışma yasağı, emekli aylığı alıyorken yurtdışında çalışmaya başlama veya sosyal yardım almaya başlama gibi konular bu tür ihtilafın sıklıkla yaşandığı alanlardan başlıcaları oluyor.

Bu tür anlaşmazlıklarda SGK yasaya aykırı gördüğü yersiz ödemeyi tespit ettikten sonra aylık sahibinin hatası varsa geriye dönük 10 yıla kadar ve süre tanımaksızın faiz uygulamaya başlayarak tahsil etmeye başlıyor.

Yok eğer kişi hatası olmaksızın SGK kurum personelinin hatası nedeniyle bağlanmışsa da o takdirde geriye dönük beş yıla kadar tahsil ederken 24 ay da faizsiz ödeme için süre tanıyor.

İşte bu iki konuda son günlerde bir değişiklik yapıldı.

Devamını oku...

28.07.2017-ENGELLİ –SAĞLIKLI KİŞİNİN ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞI HESABI

ENGELLİ –SAĞLIKLI KİŞİNİN ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞI HESABI

Bugün mukayeseli olarak engelli ve sağlıklı kişinin askerliğini borçlandırmak suretiyle mukayese edeceğiz.

Devamını oku...

27.07.2017-ENGELLİ ÇALIŞAN ASKERLİĞİNİ BORÇLANIRSA EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ

ENGELLİ ÇALIŞAN  ASKERLİĞİNİ BORÇLANIRSA EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ

Okurumuz engelli olarak %66 oranında  vergi indirim belgesi almıştır.Askerden sonra engelli olduğu için askerlik borçlanmasının etkisini soruyor.

Okurumuzun çalıştığı döneme ait matrahları asgari ücretten ödenmiştir.

Devamını oku...

26.07.2017-BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR (8) KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AŞILABİLİR-AŞILABİLİR Mİ

Kıdem tazminatında alt sınır asgari ücretin brüt tutarı olurken üst sınır bakımından olan sınırlamaya tavan denilmektedir.

Memur maaşlarına endekslenen tavanın 2017 yılı için halen (01.07-31.12.2017) arası dönem için 4.732,48TL iken 01.01-30.06.2017 arası dönemde  4.426,16 TL olmuştur.

Kıdem tazminatı geçmiş dönemlerde de    memur aylıklarının artışına ile birlikte aratarak bu rakamlar ulaşmıştır.

Tavan  tutarını aşan kıdem  tazminatı ödemesi yapılamaz.

Devamını oku...

25.07.2017-ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ VAR MI?

ASKERLİK BORÇLANMASI EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ VAR MI?

Okurumuz 18 ay yaptığı askerliğinin emekli aylığına etkisini soruyor.

Burada askerlik süresinin 1999 öncesinde göstergeye etkisini irdelememiz gerekir.Örnekteki okurumuzun çalışmaları asgari ücret olduğundan üst göstergeden borçlanması sonucu etkilemeyecektir.

Devamını oku...

24.07.2017-2017 Temmuz Aralık Döneminde SSK Taban Aylık ve Gelirleri Ne Oldu?

10 Temmuz 2017 günkü yazımızda Temmuz 2017 zammından sonra Emekli Sandığı emekli, dul ve yetim aylıklarına ilişkin taban aylıkların tutarlarını değerlendirmiştik. Bugünkü yazımızda da Temmuz 2017 ayından itibaren SSK sigortalılığından bağlanacak dul-yetim aylık ve gelirlerinin taban tutarlarını ele alıyoruz. SSK gelir ve aylıklarında taban aylık ve gelir tutarları sigortalılık başlangıcı ve ölüm tarihlerine göre değişkenlik arz ediyor.

2000 yılından önce SSK sigortalılarına malûllük ve yaşlılık sigortalarından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından hak sahibi kimselere bağlanacak aylıkların hesabına esas tutulan aylığın alt sınırı, gösterge tablosundaki en düşük göstergenin katsayı ile çarpımının yüzde 70’inden az olamayacağı kuralı söz konusu.

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için bu alt sınır en düşük gösterge olan 9475 gösterge ile 31.12.1999 tarihinde geçerli olan 12.000 memur maaş katsayısının çarpımından oluşmaktaydı.

Devamını oku...

20.07.2017-AYLIK BAĞLAMA ORANI NE ZAMAN %3 UYGULANIR

AYLIK BAĞLAMA ORANI  NE ZAMAN %3  UYGULANIR

Okurumuz aşağıdaki hizmet kütüğünü ve günlerini bize yollamış.

Kendisi 2008/10 sonrası olan ABO:3 Nasıl bulunduğunu soruyor.

Devamını oku...

20.07.2017-KADIN ÇALIŞMA BAKANIMIZA HAYIRLI OLSUN-KADINLAR KADIN BAKANDAN NE BEKLER (SOSYAL GÜVENLİK

İkinci kez bir kadın Çalışma Bakanı oluyor. Sayın Bakan Jülide  Sarıeroğlu'nu tebrik eder, başarılar, hayırlı hizmetler dilerim.

Erkeklerin çalışma yaşamında baskın oldukları, kadınların özellikle toplumumuza has özellikler  çalışma yaşamında yeterince başarılı olamamalarına neden olmaktadır.

Orta öğrenim başarı puanlarına  bakıldığında kızların erkeklerden daha başarılı olduklarını özellikle üniversite sınavlarında başarılarında görmekteyiz. Kızlar ile erkekler arasındaki başarı oranı kızlar lehine 10 puanlık bir farka ulaşmıştır (Yaklaşık erkekler % 45- kızlar % 55) ve bu oran daha artacaktır. Peki kızların daha başarılı olmalarına daha çoğunun üniversite mezunu olmalarına rağmen aynı dönem mezunu bir erkek ile kızın çalışma günleri mukayese edildiğinde kızların daha az gün çalışabildikleri görülmektedir. Belki de bunun doğal sonucu olarak kadınlar erkeklerden daha erken emekli olabilmektedirler.

Devamını oku...

18.07.2017-AYLIK HESAPLARINDA BİLİRKİŞİLERCE YARATILAN MUAMMA-ÖZELLİKLE BİLİRKİŞİLERE, YARGIÇLARA, D

Her gün birkaç aylık hesabı, bağlanmış aylıkların kontrolü, bağlanacak aylıkların kurgusu gibi işlemler sırasında rastladığım bilirkişi raporlarında yapılan uygulamaya aykırı hesaplamalardan muamma oluşturulduğu, bu hatalar mahkeme aşamalarında düzeltilemese bile Bölge Adliye ve Yargıtayda temyiz aşamalarında fark edilerek düzeltme yapılmak suretiyle  sağlanmaktadır. Doğal olarak yargı kararlarının kesinleşmesi uzamakta, olması gereken ilk ve tek doğru bilirkişi raporu yerine düzeltme sonrası ikinci ve sonraki raporlar alınmak sureti ile sonuca gidilmektedir. Bu ise artan yargılama masraflarına neden olmaktadır. Üstelik kaybedilen davalar nedeni ile SGK vekiline ret vekalet ücreti ödenmektedir (2.000TL civarında).

Aylık hesaplarının nasıl yapılacağı SGK 2011/48 ve 58 sayılı genelgelerinde ve Yargıtayın Bozma kararlarında ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Devamını oku...

18.07.2017-ALT SINIR AYLIĞINDAN ENGELLİ AYLIĞI 818 TL.

ALT SINIR AYLIĞINDAN ENGELLİ AYLIĞI 818 TL.

Okurum engelli %40 oranında alt sınır aylığından aylığını hesaplamamızı istediğinde karşısına çıkan rakama inanmak istemedi.(Çalışmaları SSK statüsünden)

Çalışma Dönemine Göre Süreleri

YIL

GÜN

1999

46

2000-2008/10

1470

2008/10

3036

 

4552

 

Ödemeler asgari ücret olduğundan ABO önemi yok.

Devamını oku...

18.07.2017-GURBETÇİLER, TÜRKİYE’DEN EMEKLİLİĞİNİZDE HATAYA DÜŞMEYİN..!

Yurtdışında çalışarak hayat mücadelesi veren gurbetçilere 3201 sayılı kanun çerçevesinde Türkiye den emeklilik hakkı verilmiştir. Gurbet hayatını sonlandırıp yeniden ülkelerine dönmeyi isteyen vatandaşlarımızın çalıştıkları süreleri, işsizlikte geçen sürelerini ve ev kadınlığında geçen sürelerini belirli şartları taşımak koşuluyla, güncel rakamlar üzerinden hesaplanan borçlanma bedellerini ödemek suretiyle emekli olabilecekleri hususuna bu yazımızda yer vermek istedik. Aşağıdaki yazımızda ana hatlarıyla yer verdiğimiz yurtdışı borçlanma konusu gerek yatan para miktarının yüksekliği, gerekse bağlanacak maaş miktarının değişkenliği sebebiyle özellik arzeden bir konudur.

Devamını oku...

17.07.2017-Memurlarının 2017 Yılı Temmuz-Aralık Arası Borçlanma Tutarları Ne Kadar Olacak?

5510 sayılı Kanun kapsamında borçlanma süreleri için günlük asgari ücretin yüzde 32’si (18,96 TL) ila bu rakamın 7,5 katı (142,20 TL) arasında değişen miktarda günlük rakam seçmek ve buna göre borçlanma yapmak mümkün.

Emekli Sandığı kapsamında yapılacak borçlanmalarda ise daha farklı bir metot uygulanıyor. Bu yöntemin en önemli unsuru memur maaş katsayısı ise diğer unsuru ise memurun göreve giriş derecesine göre göstergeleri oluyor. Bu göstergeler unvana, sınıfa ve öğrenim derecesine göre değişiyor.

Devamını oku...

17.07.2017-5 PUANLIK TEŞVİK-SGK HASIM-KAMU İHALELİ İŞ-HASIM SGK (İŞVERENLER İÇİN)

5510 MD.81-1(ı) başlığında yapılan düzenleme 1.10.2008 tarihinden itibaren kamudan ihaleli iş alan işverenlerinde 5 puanlık hazine teşvikinden yararlanma imkanı getirmiş, düzenleme daha sonra  kamu işyerinden iş ala işverenler kapsamdan çıkarılmıştı.(2011 yılı 6111 sayılı kanun değişikliğine kadar.

Kanunun yürürlükte kaldığı dönemle sınırlı olmak üzere, SGK’yı hasım tutan yüzlerce dava açılmış ve davalarda Yargıtay 10. Hukuk Dairesi SGK’yaı hasım kabul ederken 21.Hukuk Dairesi SGK yerine Hazine’nin hasım tutulması gerektiğini kabul etmişti.

Devamını oku...

14.07.2017-SAHİ TAVAN KAÇ PARA- PARADAN ÜSTÜN DEĞERLER

13 Temmuz 2017 tarihli Güneş Gazetesinin ekonomi sayfasında  emekli maaşını çalışırken artırım başlıklı yazıda SGK tavan kazanç örneği verilirken SGK’ya tavan (10 bin 705,50 liradan) kazanç bildirilmesi açıklamasına yer verilmesi garipsedim.

2017 yılı için tavan asgari ücretin brütünün 7,5 katı idi yani bu hesapla 1.777,50*7,5= aylık tavan kazanç tutarı 13.331,25 TL dir. Peki niye 10.705,50 denilmiştir. Geçen sene asgari brüt kazanç 1.647*tavan çarpan oranı 6,5 = 10.705,50 yani bu tutar 2016 yılı tavan kazancı olmakta idi. Herhalde yazıyı kaleme alan ya örnek olduğu için ya tavan kazancın değiştiği gerçeğini görmezden gelerek örnekleme yapmıştı.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. 14.07.2017-EVLENEN KADINLARIN HAKLARI NEDİR?
 2. 13.07.2017-OHAL İHRAÇLARININ İTİRAZ YERİ-KURALLAR BELİRLENDİ
 3. 12.07.2017-SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN GAZİLERE KÖTÜ SÜPRİZ
 4. 12.07.2017-Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az Ücret
 5. 11.07.2017-SGK hatadan dönüyor teşvikler düzeliyor
 6. 11.07.2017- KENDİ İŞYERİNDE SİGORTALI OLMA YANARSIN
 7. 10.07.2017-Temmuz 2017 Zammıyla Emekli Sandığı Taban Aylıklarında Son Durum
 8. 10.07.2017-TEMMUZ AYINDA DEĞİŞECEK BORDRO PARAMETRELERİ BELİRLENDİ
 9. 10.07.2017-Sosyal güvenlikte merak edilenler
 10. 08.07.2017-Yargı ve Emniyet Mensuplarının 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 11. 08.07.2017-Çıraklık başlangıcı emeklilikte sayılmaz
 12. 07.07.2017-Sınıf ve Rütbelerine Göre Askeri Personelin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarlar
 13. 07.07.2017-EMEKLİLİĞİMİ PLANLAR MISINIZ?
 14. 06.07.2017-Unvanlarına Göre Akademisyenlerin 2017 Temmuz Emekli Aylık ve İkramiye Tutarları
 15. 06.07.2017-EMEKLİ OLMAK İÇİN FIRSAT
 16. 05.07.2017-Son Zamlarla Unvanlarına Göre Memurların Emekli İkramiyeleri ve Maaşları
 17. 05.07.2017-BİR ÖRNEK ÜZERİNDEN MADENCİNİN FİİLİ HİZMET ZAM SÜRESİNİN 506 VE 5510 SİGORTALILARI BAKIM
 18. 03.07.2017-İşçi-İşveren Uyuşmazlıklarını Arabulucu’ da Kaybetmek?
 19. 03.07.2017- Personel Risklerini Önleme Ve Maliyetleri Azaltma Yöntemi
 20. 03.07.2017-Performans Yönetimi’ nin İşe İadede Arabulucu Ve Mahkeme Süreçlerine Etkisi
 21. 03.07.2017-Sosyal Güvenlik Kurumu' nun Küçük Şirketleri Cezalandırma Yöntemi
 22. 03.07.2017-Memuriyete Geçen Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorununun Çözümü Var
 23. 03.07.2017-ÖLÜM SSK HEM BABADAN HEM KOCADAN ÇİFT AYLIK ARTIK YOK
 24. 28.06.2017-GENEL SAĞLIK SİGORTASI İÇİN 7020 YAPILANDIRMASI YOK-GEREKTE YOK
 25. 03.07.2017-İSTİFA ETMEK İSTİYORUM
 26. 03.07.2017-10 MADDEDE İŞVERENLERİN SGK SORUMLULUKLARI !!!
 27. 03.07.2017- İŞVERENLER İŞ DAVALARINDA ELİNİZİ GÜÇLENDİRİN
 28. 29.06.2017-EMEKLİ AYLIĞI PLANLAMASINDA DÜŞEN EMEKLİ AYLIĞI VAR
 29. 29.06.2017- MUHTAÇLIK HALİ
 30. 28.06.2017-İşçilerin yol izni kaç gündür?
 31. 28.06.2017-Sosyal Güvenlikte Doğru Bilgi Zamanında Alınırsa Kazandırır
 32. 28.06.2017-SGK BORCU OLANLAR SÜRE BİTİYOR
 33. 27.06.2017-7020 KANUN YAPILANDIRMASI (Sosyal Güvenlik Bakımından)
 34. 23.06.2017-İŞÇİ EMEKLİ AYLIĞINI BİLENLER YAZIYOR
 35. 23.06.2017-İşçi buluşları
 36. 23.06.2017- RAMAZAN BAYRAMI TEBRİĞİ
 37. 22.06.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
 38. 21.06.2017-BASIN ÇALIŞANLARININ YILLIK İZİN ESASLARI NEDİR?
 39. 20.06.2017-DENİZ İŞ HUKUKUNDA YILLIK İZİN
 40. 19.06.2017-Evlenme ve Eşin İş Durumu Değişikliklerinde Aile Yardımı Ödeneği
 41. 19.06.2017-10 maddede işsizlik maaşı
 42. 17.06.2017-ŞİMDİ ŞURAYA DA MUTLU BİR EMEKLİ ÇİZELİM..
 43. 16.06.2017-İŞÇİ YILLIK İZİNDE YOL İZNİ İSTER Mİ?
 44. 12.06.2017-Yaş düzeltmesi ile emeklilik
 45. 12.06.2017-Ek-5 sigorta primi ödeyenler 3600 günle emekli olabilir
 46. 14.06.2017-Yıllık izin birer gün olarak kullanılır mı?
 47. 10.06.2017-Yurtdışında doğum borçlanması ile emeklilik
 48. 07.06.2017-Esnafa 4-b ihya hüsranı
 49. 15.06.2017-'687 TEŞVİKİ'' DAMGA VERGİSİ VE KİMLİK BİLDİRİM DAYATMASI İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK
 50. 12.06.2017-Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
 51. 12.06.2017-Emekliye Temmuz Zammında İşin Doğrusunu Bizden Okuyun
 52. 09.06.2017-GÜLDÜREN VE ÜZEN EMEKLİ AYLIĞI NEDİR?
 53. 08.06.2017-İŞVERENLER DİKKAT SGK DENETİM GÖREVLİLERİNE ŞİDDET UYGULAYANA ON ASGARİ ÜCRET İDARİ PARA
 54. 08.06.2017- AVUKATLARIN EMEKLİLİĞİ
 55. 07.06.2017-GÖÇÜK ALTINDA KALAN MADENCİNİN HAYALİ ERKEN EMEKLİ OLMAK-2
 56. 06.06.2017-2-3 HAZİRAN GALATASARAY HUKUK FAKÜLTESİ-İSTANBUL BAROSU ETKİNLİĞİ
 57. 06.06.2017-GÖÇÜK ALTINDA KALAN MADENCİNİN HAYALİ ERKEN EMEKLİ OLMAK-1
 58. 05.06.2017-Satış Primlerinin Kıdem Tazminatı ve Sigorta Primi Açısından Önemi - Yeni Madencinin Emek
 59. 05.06.2017-KIDEM TAZMİNATI 2017
 60. 02.06.2017-HİZMET BİRLEŞTİRME EMEKLİ MAAŞINA ETKİSİ
 61. KIDEM TAZMİNATI FONA DEVİR OLURSA?
 62. GAZETECİLERİN EMEKLİLİĞİ
 63. SOSYAL GÜVENLİK VE ANNELİK
 64. Derneğimizin Geleneksel İftar Programına Davet
 65. 01.06.2017-SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-3
 66. 31.05.2017-SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-2
 67. 30.05.2017-SİGORTA PRİM BORÇLARI İÇİN YENİ YAPILANDIRMA ESASLARI BELLİ OLDU-1
 68. 29.05.2017-7020 sayılı Yapılandırma Kanunu Sigortalı ve İşverenler İçin Ne Anlama Geliyor?
 69. 28.05.2017-Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği
 70. 25.05.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
 71. 25.05.2017-ÇALIŞTIKÇA EMEKLİ AYLIĞI DÜŞER Mİ?
 72. 24.05.2017-İnsan Kaynakları Yönetim Projesi nedir?
 73. 23.05.2017-SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI BİTERKEN- 5510 80 VE 17.MADDELERİ ARASINDAKİ ÇELİŞKİYİ FARKETMEK
 74. 23.05.2017-İŞVERENLERİ BÜROKRATİK İŞLEMLER BEZDİRİYOR
 75. 22.05.2017-Özel Sektör Süresi Öğretmenin İkramiye ve Emekli aylığına Nasıl Etki Eder?
 76. 18.05.2017-DENETMENLERİN SEMPOZYUMU HAFTAYA DAMGASINI VURDU
 77. 16.05.2017-SOSYAL GÜVENLİK HAFTASINDA BİLİNÇLENME
 78. SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI KUTLAMA MESAJI
 79. 15.05.2017-Emekli Aylıklarına Hacizde Önemli Yargısal Gelişme
 80. 14.05.2017-ENGELLİLER HAFTASI KORUMALI İŞYERİ ENGEL TİPİNE GÖRE DAHA İŞLEVSEL OLABİLİR
 81. 13.05.2017-ENGELLİ EMEKLİ AYLIĞINDA AYLIK BAĞLAMA ORANI ESASLARI
 82. 13.05.2017-Torbaya neler girmeli
 83. 13.05.2017- AHİLİK SİGORTASI
 84. 13.05.2017- BES- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ
 85. 13.05.2017- Kölelik Yasaları
 86. 13.05.2017- Ev İşçileri
 87. 12.05.2017-ENGELLİ HAFTASINDA ÇÖZÜLMEYEN SORUN DEVAM EDİYOR
 88. 11.05.2017-ENGELLİNİN EV DE BAKIM PARASINDA HANE HALKI GELİRİ DÜZELMEZ Mİ?
 89. 10.05.2017-ANNELER GÜNÜ YAKLAŞIRKEN ANNENİZİN EMEKLİLİK PLANLAMASINI YAPTINIZ MI?
 90. 09.05.2017-687 TEŞVİKTE DAMGA VERGİSİ BELİRSİZLİĞİ İLERİDE SGK İDARİ PARA CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA KA
 91. 08.05.2017-Yeni Borç Yapılandırması Bağ-Kurlular ve İşverenler Açısından Ne Anlama Geliyor?
 92. 06.05.2017-İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE KİMLİK BİLDİRME EZİYETİ
 93. KAMU TAŞERONLARI- KIDEM TAZMİNATI FONU- TEKLİ YETERLİ GÜVENCE SEÇİMİ
 94. Kıdem Tazminatı Fonunda Avusturya Modeli Ağırlık Kazanıyor
 95. Memurların Malûlen Emekliliğinde Yöntemler – 2
 96. MALULLÜK İŞLEMLERİNDE ALT SINIR AYLIĞI KONTROLÜ VAR
 97. 16 YAŞINDAKİ GENÇ İŞÇİNİN ÖLÜMÜNDE SUÇLU KİM?
 98. GÜVENLİK KORUCUSU DA SOSYAL GÜVENLİĞE DAHİL EDİLDİ
 99. 1 MAYIS YAKLAŞIRKEN ÇALIŞMA HAYATINDA BEKLENTİLER
 100. BİREYSEL İŞ HUKUKU KARARLAR 7- İŞ SÖZLEŞMESİNDE ESASLI DEĞİŞİKLİK ÖRNEKLERİ