KİMLERİN MAAŞINDAN SGDP KESİNTİLERİ DEVAM EDECEK?

Değerli okurlarım, bugün sizlere emekli aylığı alan işyeri sahibi ve şirket ortaklarının maaşlarından kesinti yapan Sosyal Güvenlik Destekleme Priminin (SGDP) kaldırılmasından ve kaldırılsa dahi kimlerin maaşlarından SGDP kesintilerinin devam edeceğinden bahsedeceğim.

Bilindiği gibi yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam edenlerin; Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla birlikte Esnaf ve Sanatkâr Siciline kayıtlı bulunan yahut anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından 2015 Temmuz ayı öncesine kadar %15 olan kesinti miktarı 2015 Temmuz ayından itibaren %10’a düşürülmüştü. 1 Kasım seçimleri öncesi verilen sözlerden biri de SGDP’nin tamamen kaldırılması hakkındaydı ve bu süreç 5 aylık bir gecikmeyle de olsa 2016 Nisan ayı maaşlarından itibaren kesilmeyecek diye 21.02.2016 tarihli SGK açıklaması ile belirtilerek sonuçlanmıştır.

Yazımın başlığında belirttiğim gibi Maaşlarından SGDP kesilen emeklilerin 2016 Nisan ayından itibaren maaşlarından sosyal güvenli prim desteği kesintisi kalkacağından tam aylık almış olacaklardır.

5000 GÜN İLE 44 YAŞINDA EMEKLİ OLUR

Devamını oku...

MEMUR VE İŞÇİ AYRIMININ SONUÇLARI? PEKİ İSMİMİZ ÇALIŞANLAR OLURSA NE DEĞİŞİR?

MEMUR VE İŞÇİ AYRIMININ SONUÇLARI? PEKİ İSMİMİZ ÇALIŞANLAR OLURSA NE DEĞİŞİR?


Yasin bey yaklaşık 18 yıllık Bld çalışanıyım ve 4857 sayılı yasaya tabiyim eğitimli olduğumdan dolayı İdarecilerimin talimatları ile sürekli amir statüsünde çalıştırıldım fakat beraber çalıştığımız 657 ye tabi arkadaşlar Bana suç işlediğimi ve böyle görevlerde çalıştırılamıyacağımı söylediler bu konuda yardımlarınızı bekler teşekkürlerimi bildiririm.D.E

Devamını oku...

FAZLA ÇALIŞMA NEDİR VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR VE ÖDENİR?

FAZLA ÇALIŞMA NEDİR VE FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ NASIL HESAPLANIR VE ÖDENİR?

4857 İş Kanunun 41. Madde.Fazla çalışma, Kanunda yazılı koşullar çerçevesinde, haftalık kırk beş saati aşan çalışmalardır.( İş Kanunu 41.) Çalışma hayatında fazla mesai olarak adlandırılan çalışmadır.

SORU:Yasin bey Yaklaşık 70 gün dür çalıştığım kurumda hemen hemen her gün fazla mesaiye kalıyoruz ve çalışıyoruz ancak fazla çalışma ve üret hesaplaması nasıl olur bilgi verirseniz memnuniyet duyarım teşekkürler.Arif KALAYCI

Devamını oku...

EVET TAŞERON FİRMA VEYA ŞİRKET ÇALIŞANLARININ BİLMESİ GEREKEN HAKLARI?

EVET TAŞERON FİRMA VEYA ŞİRKET ÇALIŞANLARININ BİLMESİ GEREKEN HAKLARI?

SORU:Yasinbey Biz 4 Arkadaş yıllardır Taşeron Firmalarda Çalışıyoruz zaman zaman haklarımızla ilgili bir şeyler söylediğimizde idarecilerimiz kardeşim Taşeron çalışanının ne hakkı olur hakkı olan maaştır onuda alıyorsunuz diyorlar bu konuda bizlere yardımcı olmanızı istraham ediyoruz.Arkadaşlarım Adına Teşekkürler.Erdoğan Gürsu.

Devamını oku...

Torba Kanundan Sonra Memurun Mazeret İzni Haklarında Son Durum

Doğum gibi, engelli çocuk gibi veya herhangi bir beklenmedik durum gibi  memurun göreve devamında gayrı ihtiyari inkıtalar oluşturabilecek durumlar için Yasa Koyucu birtakım mazeret izinleri düzenlemiş bulunuyor. Bahse konu mazeret izinlerinde 10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6663 sayılı Torba Kanunla bir takım olumlu değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerden sonra memurun mazeret izinlerinde haklar ve uygulama nasıl oldu, bir bakalım ve bu konudaki bilgilerimizi güncelleyelim.

Anneye Doğum İzni

Kadın memura doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni veriliyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta ekleniyor. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabiliyor. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine ekleniyor. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave ediliyor.

6663 sayılı Torba Kanunla doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten de önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile analık izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre de artık doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.

Keza aynı Torba değişikliği doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilmesini öngörüyor.

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlât edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlât edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilecek. Bu izin evlâtlık kararı  verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanacak.

Babaya Doğum izni

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni verilebiliyor.

Evlenme İzni

Memurun kendisinin veya çocuğunun evlenmesi hakinde yedi gün mazeret izni hakkı bulunuyor.

Ölüm İzni

Memurun eşinin, çocuğunun, annesinin, babasının, kardeşinin,  eşinin annesinin, eşinin babasının, eşinin kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilmesi gerekiyor.

On Günlük Klasik Mazeret İzni

Merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde,

mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür.

Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır. Süt izni doğum sonrası tam aylıkla yarı süreli çalışma hakkının kullanıldığı “Doğum Sonrası Aylıklı Kısmi Çalışma” döneminde kullanılamayacak.

Engelli Çocuk İçin Mazeret İzni

2014 yılında yapılan değişiklikle memurlara; en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun (çocuğun evli olması durumunda eşinin de en az yüzde 70 oranında engelli olması kaydıyla) hastalanması hâlinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler

hâlinde on güne kadar mazeret izni verilebiliyor.

Doğum Sonrası Aylıklı Kısmi Çalışma İzni

10 Şubat 2016 tarihi ve sonrasındaki doğumlara özgü olmak üzere doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek.

Devamını oku...

5510 SS VE GSSK SON YAPILAN DÜZENLEMELERLE BİRLİKTE BURSİYERDE KAPSAMA ALINDI

5510 SS VE GSSK  SON YAPILAN DÜZENLEMELERLE BİRLİKTE BURSİYERDE KAPSAMA ALINDI

6676 Sayılı AR-GE Desteklenmesi Hakkında Kanun gereğince 5510 sayılı Kanunda 26/02/2016 tarihi itibari ile değişikliklere gidildi.

Bu değişikliklerle birlikte 5510 sayılı SS ve GSSK önemli düzenlemelere yer verilmiştir.

Devamını oku...

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE İŞE İADE/KÖTÜ NİYET TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİ DE İŞE İADE/KÖTÜ NİYET TAZMİNAT DAVASI AÇABİLİR

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununa tabi olan öğretmenlerin önemli sorunu,her yıl yapılan sözleşmelerden dolayı,işten çıkarılmaları halinde haklarını aramak istemeleridir.

Açılan davalarda ,işverenleri savunanlar düz mantıkla ;

Devamını oku...

İşsizlik Ödeneği Başvurularında Büyük Artış

İşsizlik ödeneği işini kendi kusur ve iradesi dışında kaybetmiş işçilerden son üç yılda en az 600 günlük çalışması olanlara öngörülen bir hak.

İşsizlik ödeneğinden faydalanmak için iş akdinin fesih tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde başvurmak gerekiyor. 1 aylık sürenin aşımı halinde aşılan süre kadar işsizlik ödeneğinden yararlanılamıyor.

İş-Kur kayıtlarına göre oluşturduğumuz aşağıdaki tablodan görüleceği üzere işsizlik ödeneğinden yararlanma amacıyla başvurularda artış hız kesmiyor.

Devamını oku...

İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK İDARİ PARA CEZASINA DİKKAT ÇEKELİM

İŞVERENLERİN CANINI YAKACAK İDARİ PARA CEZASINA DİKKAT ÇEKELİM

6663 Sayılı Kanun 22'inci maddesiyle, 4857 sayılı İş Kanunun 74'üncü maddesinde önemli değişiklikler yapıldı.

Bu değişikliklerle birlikte gündeme 4857/104'üncü Maddesi ile birlikte İdari Para Cezalarının düzenlendiği 74'üncü maddeye aykırılık halleri de genişlemiş oldu.

74'üncü Maddenin son fıkrası uygulamacıların dikkatini çekmediğinden;

Dikkatle okumaları açısından tekrar yer veriyoruz.

''Bu madde hükümleri iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçi için uygulanır.''

Bu şu demek oluyor;

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olanların dışında kalan,Basın -İş Kanunu,Deniz-İş Kanunu ve aynı zamanda Borçlar Kanunu hükümleri ile birlikte iş sözleşmesi düzenlenenlerde bu kanunda olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm hizmet akdi ile çalışanları bağlayacaktır.

4-1(a) dediğimiz tüm SSK çalışanlar uygulama dışında kalmayacak,uygulama alanı içinde olacaktır.

İDARİ PARA CEZASI

Devamını oku...

HASTALIK HALİNDE İŞVERENLERE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENMEZ

HASTALIK HALİNDE İŞVERENLERE GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENMEZ

5510 sayılı SS ve GSSK hazırlanırken tek çatı kavramı ile uygulamada Norm ve Standart Birliği Sağlaması amaçlanmıştı.

Hastalık 5510/15.Maddesinde
4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalının, iş kazası ve meslek hastalığı dışında kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık halidir.

Kısa vadeli sigorta kolları bakımından sigortalı sayılanlar(Tebliğ)

Devamını oku...

Çalışanlar Cenaze Gideri ve Ölüm Yardımı Hakkında Bunları Bilmeli

Ölüm halinde uygulama ve hakların ortaya konması bakımından cenaze işlemleri ile ölüm yardımını ayrı ele almak gerekiyor. Zira cenaze giderleri ayrı, ölüm yardımı yine ayrı bir hak oluyor.

Memurların Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığı 15.01.2010 tarihinden önce tedavi yardımı ve cenaze giderleri bakımından tüm giderler memurların görev yaptıkları kamu kurumları tarafından karşılanmaktaydı.

15.01.2010 tarihinden itibaren sağlık yardımından istifade yönünden kamu personeli de Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştı.

Konuyla yakından ilintili olan sağlık yardımından yararlanma açısından bu durum böyle olsa bile kamu personelinin ölümü halinde, cenazenin başka yere nakil işlemleri de dahil cenaze giderlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun[1] 210 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde, kamu personelinin kurumu tarafından ödenmesi uygulaması devam ediyor.

Yurt içinde ölüm halinde

Devamını oku...

AİLE BAKANLIĞININ ÇOCUK YARDIMI HER KESİMİ KAPSAR KAMU ÇALIŞANLARI SÖZLEŞMEDE VARSA NE OLACAK?

AİLE BAKANLIĞININ ÇOCUK YARDIMI HER KESİMİ KAPSAR KAMU ÇALIŞANLARI SÖZLEŞMEDE VARSA NE OLACAK?


Doğum Yardımı Hakkında Bilgilendirme


Doğum Yardımı" programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek-4'üncü maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300.-TL, ikinci çocuğu için 400.-TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600.-TL tutarında doğum yardımı yapılacaktır.

Devamını oku...

ZEKİ VE BİLGİN BİR SENDİKACI TEMSİL ETTİĞİ ÜYELERİNE NASIL DAVRANMALI VE ÜYELERİ İÇİN NELER YAPMALID

ZEKİ VE BİLGİN BİR SENDİKACI TEMSİL ETTİĞİ ÜYELERİNE NASIL DAVRANMALI VE ÜYELERİ İÇİN NELER YAPMALIDIR ?
Sendikacı'nın ve sendikanın başlıca görevi,üyesinin çıkarlarını korumak,gözetmek ve geliştirmektir yapılması gerekeni gerçekleştirmektir.
Ancak bu yazıyı ele aldığımda aklıma ilk geldiği şey görevi nasıl tanımladığınız ve girişken iyi bir sendikacı olup olmadığınıza bağlıdır.
Eğer size göre üyenizin veya temsil ettiğinizin çıkan,yalnızca onun iş yerindeki günlük sorunlarıyla sınırlıysa,iyi sendikacı olup olmadığınız tartışılır.ancak. Üyenin sorumluluğunu üslenmiş idarecisi ile yaşadığı soruna çözüm bulabilirseniz?.ve sorunu çözerken üyenin güvenini kazana bilirseniz.?

Devamını oku...

MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETMESİ HALİNDE YERİNE YAPILACAK ATAMA NASIL VE KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİR?

MECLİS ÜYELERİ İSTİFA ETMESİ HALİNDE YERİNE YAPILACAK ATAMA NASIL VE KİMLER TARAFINDAN BELİRLENİR?


Yasin Hocam. Meclis üyesiyim:Büyük şehir Belediyesi meclis üyesinin istifa ederse onun yerine büyük şehir meclisine gelecek kişi sıradaki meclis üyesi mi olur, yoksa onun yerine yedekten seçilen üye mi büyük şehir belediyesine gelir?Mikail TARAKÇI.

Devamını oku...

DEĞERLİ OKURLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKATİNE EMEKLİ OLMADAN ÖNCE İŞİN EHLİ OLAN.UZMAN BİRİNE D

DEĞERLİ OKURLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKATİNE EMEKLİ OLMADAN ÖNCE İŞİN EHLİ OLAN.UZMAN BİRİNE DANIŞMANIZ FAYDANIZA OLACAKTIR?

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM? SORULARINIZ DAN BİR KAÇ CEVAP?


1)SORU:Yasin Bey hocam.11.01.1977 doğumluyum. 2000 yılında sigorta başlangıcım ve 1070 gün primim var. Ne zaman emekli olurum? Zeki BULUT

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. SİGORTA VE BAĞ KURLULARLA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR
 2. SANATÇI BORÇLANMASI İÇİN MÜZİK SEN HAK ARAMAYA DEVAM DİYOR
 3. ŞUBAT AYINDA PATRON CÖMERT DAVRAN
 4. Torba Yasa çalışana hangi hakları getirdi?
 5. SGK sigara içenlere kanser ilacı vermiyor mu?
 6. 3600 gün ile emekli olamazsınız…
 7. EMEKLİ MAAŞLARINIZI EVİNİZDE ALABİLİRSİNİZ
 8. KİMLERİN BAĞKURDAN EMEKLİ OLMASI DAHA AVANTAJLI?
 9. EMEKLİ ÇALIŞANA TEŞVİK YOK
 10. Okur sorularına cevaplar…
 11. ÇIRAKLIK SİGORTASI EMEKLİLİK HESABINA SAYILMAZ
 12. İŞ KAZALARIN DA BİLİRKİŞİNİN RAPORU YASAL KRİTERLERE GÖRE ÇOK ÖNEMLİ?
 13. 5510 SAYILI KANUNUN 37.MADDESİNİN EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ NE DAİR UYGUN GÖRMEDİKLERİ DURUMLAR
 14. ÇALIŞANIN HAFTALIK 45 SAAT TAN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİNE HANGİ HALLERDE KAZANILMAKTADIR?
 15. ÇALIŞAN İŞÇİ VATANİ GÖREVİNİ İFA ETMEK İÇİN İŞTEN AYRILIRSA KIDEM TAZMİNATI VE İŞSİZLİK MAAŞI ALABİL
 16. ÇALIŞANLAR HAKLARINIZI BİLİN VE HAKLARINIZA SAHİP ÇIKIN MAĞDUR OLMAYIN?
 17. EY İŞ VEREN ÇALIŞAN VE İDARECİLER KAŞ YAPARKEN GÖZ ÇIKARMAYALIM ÇÜNKÜ GÖZ BİZE HER ZAMAN LAZIM
 18. İŞ VERENLERİN FAYDASINA OLACAKTIR? SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BİR YANLIŞI DAHA TESPİT EDİP DÜZELTTİ
 19. DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI GEÇİCİ İŞ GÖRMEZLİĞİ ALMA ADINA HİLE YAPANLARI SGK AFFETMEZ
 20. Çalışan Kadınlara İşsizlik Fonundan Annelik Desteği Geldi
 21. 100 LİRA TEŞVİKİ HİLE BOZAR
 22. EV HİZMETLİSİ ÇALIŞTIRANLARDA ASGARİ ÜCRET TEŞVİKİNDEN YARARLANACAKTIR
 23. 100 LİRA DESTEK İÇİN SGK KRİTERLERİ BELİRLEDİ -2
 24. 100 LİRA DESTEK İÇİN SGK KRİTERLERİ BELİRLEDİ -1
 25. 6663 Sayılı Torba Kanun Memurlara Ne Getirdi?
 26. Ev hizmetlisi de 100 lira teşvik kapsamında
 27. Formu doğru doldur maaşın yüzde 5 artsın
 28. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarl
 29. İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN EMEKLİ OLUNUR MU?
 30. TRAFİK SİGORTASI, KASKO KAZA HALİNDE YARGITAY 17.HUKUK DAİRESİ KARARLARINA GÖRE TÜKETİCİ - TİCARET M
 31. Uzman Erbaşların Ek Gösterge Sorunu Bu Defa Çözüldü
 32. HİZMET AKDİ İLE ÇALIŞAN EMEKLİ SGK PRİM ÖDER EMEKLİ AYLIĞINA ETKİSİ OLMAZ
 33. Mirası reddedenler yetim aylığı alabilir mi?
 34. 6552 ÖNCESİ DAVALAR-KÜÇÜK BİR SUPRİZ-GEÇ DAVA AÇANLAR-BAŞVURU TARİHİNDEKİ PRİMDEN BORÇLANMA HAKKINI
 35. GENÇLER İÇİN GENEL SAĞLIK SİGORTASINA PANSUMAN YAPILIYOR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞAN ÖĞRENCİ İÇİN DÜZENLEME
 36. YARIM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN HANGİ ESASA GÖRE ÖDENİR
 37. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU İŞ MAHKEMELERİNDE KARŞI TEMYİZ HAKKI TANIYOR
 38. Memurların Otuz Yıldan Fazla İkramiye Hakkında Dava Açma Süresine Dikkat
 39. İSTİHDAM YARATAN EMEKLİ İŞVERENİN DESTEKLEME PRİMİ ÖDEMESİ KALDIRILIYOR
 40. SGK 1992’den sonra ilk kez bu yıl kâra geçecek
 41. İŞTEN AYRILANLAR KAÇ GÜN SAĞLIKTAN YARARLANABİLİR?
 42. İşşiz kalana da kıdem tazminatı ödenmeli
 43. İŞVEREN İŞÇİNİN İŞE İADE TAZMİNAT ÖDEMESİNİ FAZLA ÖDERSE GERİ ALMA İHTİMALİ YOKTUR
 44. Kamudaki Geçici Personelin 2016 Yılı Ücret Hakları ve Hesaplaması
 45. 2016 YILINDA ENGELLİ DE VERGİ DİLİMİNE TAKILIYOR NET GELİRİ DÜŞÜYOR
 46. TAVANDAN PRİM ÖDENENLER İÇİN 2015 SONUNDA MI EMEKLİ OLMAK İYİ OLDU? 2016 BAŞINDA MI EMEKİ OLMAK İYİ
 47. GÜNLÜK ÇALIŞAN EMEKTAR KADINLARIMIZ İÇİN OLMASI GEREKEN TEŞVİKLER YOLDA
 48. KIDEM TAZMİNATINDAN FAYDALANMAK HAKKETMEK VE HAK ETMEMEK DURUMLARI ÇALIŞAN ŞAHISLARIN DURUMLARINA GÖ
 49. ASANSÖR FACİASI 3 İŞÇİNİN CANINI ALDI
 50. ÖZEL HASTANELER YOKSUL VATANDAŞA BAKACAK
 51. İŞVERENLERİN 100 LİRALIK SİGORTA PRİMİ HAZİNECE KARŞILANACAK.
 52. Akademisyenler ve Yargı Mensuplarının Güncel Emekli Aylıkları
 53. ACİL MÜDAHALEDE HANGİ HASTANE OLURSA OLSUN PARA İSTEYEMEZ
 54. Engellilerin muhtaçlık kriteri değişmeli
 55. ANLAŞMALI BOŞANMA DA 2011/58 SAYILI GENELGE TAAHHÜTNAME YER VERİLMİŞTİR
 56. 5 milyon gencin gözü torba yasada
 57. ANLAŞMALI BOŞANMA SÜRECİNDE ÇÖZÜM DENETİM Mİ OLMALI?
 58. SOSYAL GÜVENLİK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEMEYEN BİR KISIM İHTİLAFLARIN LİSTESİ
 59. İş güvenliği hizmetini esnaf verebilir mi?
 60. 549 TL geliri olana sağlık yardımları bedava
 61. TOPLU PİRİM ÖDEYEREK GÜN KAZANILMIYOR?ANCAK DOĞUM BORÇLANMALAR HARİÇ?
 62. ALMANYA DA ÇALIŞAN YURTTAŞLARIMIZIN SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI NELERDİR VE NASIL SAĞLANIR?
 63. HER SİGORTALI ÇALIŞANIN BİLMESİ GEREKEN HAYATİ KONULAR.SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI?
 64. Tüm Asker ve Polislerin 2016 Yılı Emekli Aylık ve İkramiyeleri
 65. KURALSIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA HAYATTAN BİR GENCİ ALDI
 66. 10 GÜNDEN AZ ÇALIŞAN EV HİZMETLİSİNİN PRİM ÖDEMESİ %30 ZAMLANDI
 67. TEKNİK DİREKTÖR-ANTRENÖR-ANTRENÖR YARDIMCISI-MENAJER-MASÖR VE MALZEMECİ İŞ KANUNUNA TABİ OLMASI
 68. ASGARİ ÜCRET VE BUNA ENDEKSLİ OLARAK ÖDENECEK PRİMLERDE MEYDANA GELEN ARTIŞLAR.
 69. OKUR SORULARINA CEVAPLAR (Vekil Öğretmenlik Kimlere İlaç Olacak? - Yurtdışı Borçlanması Hangi Durum
 70. KANUNSUZ SURİYELİ ÇALIŞIRSA İDARİ PARA CEZALARI CAN YAKACAKTIR
 71. İHTİRAZİ KAYIT İŞÇİYE HAK KAZANDIRIR
 72. GÜNCELLENEN SİGORTALI HİZMET BELGESİNDE İŞTEN AYRILIŞ NEDENLERİ KARMAŞASI GÜNDEM YARATTI
 73. SOSYAL TEHLİKEYE KARŞI ÖLÜM SİGORTASI
 74. 2016 ÇALIŞMA HAYATINDA NELER DEĞİŞTİ
 75. İşsizlik Sigortasında Başvurularında Büyük Artış – Güle Güle Remzi Evren
 76. 2016 YILINDA SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ DE ZAMLANDI
 77. BASIN İŞ KOLUNDA MATBAA ÇALIŞANI YIPRANMALI EMEKLİ OLUR
 78. Memurlar 2016 Yılında Borçlanma İçin Kaç TL Ödeyecek?
 79. ÇOCUK YETİŞTİRME SÜRELERİ ALMANYA DA EMEKLİLİĞE SAYILIR
 80. 6656 Sayılı Son Torba Kanunun Getirdikleri
 81. ANLAŞMALI BOŞANANLAR SGK KURTULMA YÖNTEMLERİ GELİŞTİRİYOR
 82. 2016 YILI BORDRO ESAS PARAMETRELER NETLEŞİYOR
 83. Genel Sağlık Sigortası (GSS) Prime Esas Kazançların 2016 Yılında Rakamlarla En Az ve En Fazla Tutarl
 84. 2016 Yılında Çalışanın Maaşındaki Vergi Oranı Artmaya Devam Ediyor
 85. SON YASAL DÜZENLEMEYLE BİRLİKTE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLERİN MAAŞ / TAZMİNATLARI GÖSTERGEYE BAĞLANDI
 86. BENDE BU KİTAPLARDAN İSTERİM DİYENLER- SOSYAL GÜVENLİK-İTHAF- YILIN SORUSU VE CEVAP ARAYIŞI
 87. KONUT KAPICILARININ MAAŞLARI ASGARİ ÜCRETLİYİ GEÇTİ
 88. KİMLER MALUL SAYILIR VE MALUL SAYILAN HALLER VE ŞARTLARI NELERDİR?
 89. DEĞERLİ OKURLARIMIZ VE ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKATİNE EMEKLİ OLMADAN ÖNCE İŞİN EHLİ OLAN.UZMAN BİRİNE
 90. SİGORTA VE BAĞ KURLULARLA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR
 91. 30 Haziran’a kadar borç olsa bile sağlıktan faydalanılır mı ?
 92. BAĞ-KUR (4-b) PRİMLERİNE TEŞVİK YOK MU?
 93. SGK çalışanları üvey değil as olmalı
 94. Asgari ücrette kazanan yine devlet
 95. 18 yaşından büyük kızlar sağlık yardımı almıyor mu?
 96. SGK’da kaç gün sağlık hizmeti alırsınız
 97. Çeyiz yardımı yeni değil ki…
 98. 2016 Yılında Uygulanacak Asgari ve Azami Ücret Miktarları.
 99. ASGARİ ÜCRET ARTIŞI KIDEM TAZMİNATINI ETKİLEDİ
 100. Emekli Memurlar ile Dul ve Yetimlerinin Yeni Taban Aylıkları Ne Oldu?