HER EVLİLİK KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKINI DOĞURMAZ!

HER EVLİLİK KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKINI DOĞURMAZ!

Çetin Bey, 7 yıldır özel bir şirkette çalışmaktayım evlilik sebebiyle kıdem tazminatı alma hakkımı kullanmak için eşimden boşansam, sonra eşimle tekrar evlensem bu evlilik sonucu kıdem tazminatımı talep ederek işyerinden ayrılsam bir sorun olurmu, evlilik nedeniyle işten ayrılanlara tanınan kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkından yararlanabilir miyim?

Devamını oku...

Cumhurbaşkanı’nın Yaşlılık Aylığının Durumu Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle

Cumhurbaşkanı’nın Yaşlılık Aylığının Durumu

Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle ayrılanlara , istekleri üzerine , müracaat tarihini takip eden aybaşından itibaren , istek tarihinde Cumhurbaşkanına ödenmekte olan aylık ödeneğin % 40 ı oranında yaşlılık aylığı bağlanır.Ancak herhangi bir nedenle görevden ayrılan Cumhurbaşkanı , 28. Maddeye göre yaşlılık aylığına hak kazanıyorsa , 29. Maddeye göre yaşlılık aylığı ayrıca hesaplanır ve aylıklardan yüksek olanı yaşlılık aylığı olarak bağlanır.28. maddeye göre aylığa hak kazanmaması halinde birinci fıkraya göre bağlanan aylığın tümü , 28. Maddeye göre aylığa hak kazanması halinde ve 29. Maddeye göre hesaplanan aylık , birinci fıkraya göre bağlanan aylıktan düşükse aradaki fark hazineden tahsil edilir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı veya Başbakanın Yaşlılık Aylığının Durumu

Devamını oku...

9000 GÜNÜ OLAN ASGARİ ÜCRETLİ DÜŞÜK MAAŞLA YIKILDI

9000 GÜNÜ OLAN ASGARİ ÜCRETLİ DÜŞÜK MAAŞLA YIKILDI

Okurum günüm çok emekli maaşım düşük bağlandı diyerek isyanını haykırdı.Prime Esas Kazançlarına baktığımızda asgari ücretten ödendiğini görmüş olduk.Hesaplamanın doğru olup olmadığını bize soruyor.Hasan.

**

Yaşlılık sigortasından aylığa hak kazanmanın genel koşulları;

Devamını oku...

Memurun Derecesini ve Aylığını Hangi Eğitim ve Öğrenimler Etkiler?

Memuriyette aylığın temeli gösterge ile memur maaş katsayısının çarpımı ile başlayıp, ek gösterge aylığı özel hizmet tazminatı gibi memur aylığı içindeki unsurların tutarı memurun derece ve kademesine göre belirlendiğinden memurun parasal hakları içinde derecenin önemi büyük oluyor.

Memuriyet derecesi büyük ölçüde öğrenim derecesine bağlı bulunup kariyer bazı mesleklerin ve öğrenim görülen mesleğin unvanında görev yapmanın da önemi bulunuyor.

Memuriyete giriş derece ve kademeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda işte bu minvalde öğrenim düzeyine göre belirlenmiş olmakla birlikte, bazı eğitim, staj ve kursları görmüş olanlara ilave derece veya kademe verilerek daha avantajlı başlanması da mümkün bulunuyor.

Alınan eğitim ve kursların veyahut stajların bazıları hangi unvan ve sınıfta olunursa olunsun faydalı olurken, bazıları sadece o eğitimin ilgili bulunduğu sınıf ve unvanda görev yapma halinde faydalı olabiliyor.

Memurların bu ilave derece ve kademe haklarını sizler için tablolaştırdık.

Devamını oku...

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLUSU OLUP YAPILANDIRMA YAPANLAR 30 KASIM GÜNÜ ÖDEME YAPACAK MI?

GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLUSU OLUP  YAPILANDIRMA YAPANLAR 30 KASIM GÜNÜ  ÖDEME YAPACAK MI?

Bir çok işsiz,üniversite mezunu olup,askerden dönenler GSS borcu ile karşı karşıya kaldılar.Seçim zamanı BKK ile hastane kapıları Aralık sonuna kadar açıldı,fakat ilaç hakları kapalı kaldı.

2 Kasım tarihine kadar SYDV başvurup gelir testi yada SYDV gelir testine gitmeden borçlu olanlar.

Çıkan borçlarını yapılandırma yaparak ödemek için müracaat edenler için 30 Kasım 2015 Pazartesi bugün son gün.

BORÇLULAR İKİLEMDE KALDI

Devamını oku...

Vazife Malûllerinin Malûliyet Öncesi Sigortalılıkları Hizmet Birleştirmede Dikkate Alınmıyor

2829 sayılı Hizmet Birleştirme Kanununun mülga 5 inci maddesi gereğince - malûllük ile vazife malûllüğü aylığı bağlananlardan kontrol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulunanlar bu durumdan hariç olmak üzere - sosyal güvenlik kurumlarının birinden aylık bağlanmış veya aylık alma haklarını kaybetmiş olanların hizmet süreleri birleştirmede dikkate alınmıyor.

5434 sayılı Kanuna göre vazife malûllüğü aylığı bağlanmış Vazife malûlleri aylıkları kesilmeden dilerlerse destek primine dilerlerse normal prim ödeyerek 4/1-a (SSK)   sigortalılığı statüsünde çalışabiliyorlar. Hatta bu çalışmaları SSK statüsünden emekli olmaya yetecek bir miktara erişirse bir de SSK emeklisi olmaları mümkün bulunuyor.

SSK'dan emeklilikte ilk defa sigortalı olunan tarihin önemi büyük olduğuna göre, peki bu vazife malûlünün Emekli Sandığı iştirakçisi olmadan önce SSK'ya tabi hizmeti varsa ne olacak? Bu başlangıç geçerli sayılacak mı? Sayılmayacak mı?

Devamını oku...

SEÇİM VAATLERİ HÜKÜMET TARAFINDAN AÇIKLANARAK START VERİLDİ

SEÇİM VAATLERİ HÜKÜMET TARAFINDAN AÇIKLANARAK START VERİLDİ

64. Hükümet programını açıkladı.Seçim alanlarında açıklanan vaatlerin hayata geçirilmesi için ,start verilmiş oldu.

Tüm vaatlerin hayata geçmesi için TBMM yasal düzenlemeye ihtiyaç vardır.

Biz buradan sadece konumuzu ilgilendiren vaatleri yazı konumuz yapacağız.

6 temel alanda reformları  yoğunlaştıracak. Bunlar;

• Demokratikleşme ve adalet,

• Eğitim,

• Kamu yönetimi,

• Kamu maliyesi,

• Reel ekonomide köklü değişim,

• Öncelikli dönüşüm programları alanında gerçekleşecek reformlardır.

30 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI VAR

Devamını oku...

AGİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYACAK

AGİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYACAK

2016 yılında belirlenecek asgari ücretle ilgili yapılan çalışmalarda işveren tarafları sıklıkla aralarında tartıştıkları nokta AGİ dahil mi yoksa hariç mi olacağı yönünde ağırlık kazandı.

Hükümet tarafı 1300 TL/Net asgari ücretin oluşmasından yana , seçimde vaat edilen sözün yerine getirilmesi,seçmen önünde güven kazanmak adına atılmış bir adım olarak görülüyor.

Asgari ücret ise,4857 sayılı yasa ile belirlenmiş,Yönetmeliğin esasları doğrultusunda işlem yapılıyor.

Çalışma hayatına etkisi ise,sadece 4857 sayılı İş Kanununa tabi olan işyerlerini değil,

'' İş sözleşmesi ile çalışan ve 4857 sayılı İş Kanununun kapsamında olan veya olmayan, her türlü işçinin çalıştığı bütün işkollarını kapsar'' denilerek geniş bir alana yayılmıştır.

Asgari Ücret Eşitlik İlkesi de Önem Taşımaktadır.

Devamını oku...

İŞ KAZASINA MARUZ KALMIŞSINIZ

İŞ KAZASINA MARUZ KALMIŞSINIZ

Çetin Bey,  oğlum inşaatte çalışırken düştü ve öldü kendisi bekardı annesi ve babası olarak bize herhangi bir aylık bağlanır mı?

Faruk D.

 

Faruk Bey, başınız sağolsun bu gibi olaylar iş kazası kapsamındadır. Geride kalan anne ve babaya gelir ve aylık bağlanabilmesi için Anne ve babanın her türlü gelirinin asgari ücretin net tutarından az olması gerekmektedir, ölen kişinin eş ve çocuğu var ise artan hisse bulunması durumunda eğer anne ve babanın 65 yaşını doldurmaları halinde de artan hisseye bakılmaksızın yukarıda bahsedilen gelir şartları oluşuyor ise gelir ve aylık bağlanır.

 

FİİLİ HİZMETE TABİSİNİZ

Devamını oku...

Aile Yardımı Ödeneği ve Asgari Geçim İndiriminden Yararlanma Kriterleri Farklıdır

Okurum Sevilay Budinli Söz soruyor: “Bir devlet okulunda öğretmenim. Aile Yardımı Ödeneği ile ilgili yazınızı okudum. Ancak tereddütte kaldığım bir konu var.  4 Aralık 2007 tarih ve 26720 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gelir Vergisi Tebliği 6 ncı maddesinde emekli olan eş çalışmayan eş olarak değerlendirir” denilmektedir. Bu durumda emekli olan eşim sebebiyle eş yardımı alabilir miyim?“

Aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi memurlar için geçerli ve önemli iki hak. Asgari geçim indirimi kamuda olsun özel sektörde olsun tüm hizmet çalışanları ilgilendiren ve 2007 yılına kadar vergi iadesi uygulaması yerine geçen bir hak. Buna karşın aile yardımı ödeneği memurlar, sözleşmeli personel ve geçici personele yine aile durumlarına göre ödenen bir başka hak oluyor.

Her ikisinde de eş ve çocuklar belli şartlar dahilinde kapsama girerken her iki uygulamanın faydalanma kriterleri farklı bulunuyor.

Asgari geçim indirimi (AGİ) alacak çalışanların eşleri için bu haktan yararlanmaları sadece eşlerin ücretli çalışan olmamasına bağlı bulunuyor. Bu bağlamda çalışan örneğin emekli aylığı alan eşi için AGİ alabiliyor. Çocuklar için AGİ 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olmaları şartına bağlı bulunuyor.

Devamını oku...

İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI NEDİR?

İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI NEDİR?

Yazımızda Bin gün primi olan tabandan SPEK ödeyen sigortalı ile Sekiz Bin Beşyüz gün prime sahip olan  tavandan SPEK ödeyen iki sigortalının vefatı halinde hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanmasında esas alınan ABO nereden bulunduğunu siz okurlarımıza açıklayacağız.

2000 Yılı Öncesi Kısmi Aylığın (A1) Hesabı (506 SK  GM 82/1-a)

A1 aylığı: Gösterge x katsayı x Aylık Bağlama Oranı formülüne göre hesaplanır.

Gösterge; sigortalının  2000 yılından önce çalıştığı sektör (kamu/özel) için geçerli olan ve ortalama yıllık kazanç hesabına giren takvim yılı sayısı esas alınmak suretiyle hazırlanan olan gösterge ve üst gösterge tespit tablolarında ortalama yıllık kazanca  eşit sayının, tabloda eşit sayı yoksa en yakın sayının karşılığı olarak alınır.

 

8/9/1999 ÖNCESİ SSK ÇALIŞANLAR

Devamını oku...

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(2)

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(2)

Sigortalılık Kontrolü ve Sorgulanması

Bankalardan ve diğer kurum ve kuruluşlardan elektronik ortamda alınan bilgilerin Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce sigortalılık kontrolü toplu ve elektronik ortamda yapılmış olarak ünitelere bildirilmesi nedeniyle, KADİM Servislerince bu bilgiler için ayrıca sigortalılık ve işyeri sorgulaması yapılmadan ünitelere açılan ekranlardan dökümleri alınacaktır.

KADİM Servislerince; kimlik bildirme formları ve 5510 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 100 üncü madde kapsamındaki kurum ve kuruluş,  gerçek ve tüzel kişilerden alınan bilgilerden, öncelikle; bilginin Kuruma intikal ettiği tarih itibarıyla kişilerin Kurumumuza kayıtlı olup olmadıkları konusunda T.C. Kimlik Numaraları bazında sorgulamalar yapılacaktır.

Buna göre,

Devamını oku...

İşe İade Davasını Kazanan İşçinin İşsizlik Ödeneğini İade Etmesi Gerekmez

Okurum İlkay Coşkun 15 Nisan 2014 tarihinde işten çıkarıldıktan sonra işsizlik ödeneği almaya başladığını, açtığı işe iade davasını kazandığını, davayı kazandığını, Mayıs 2015 ayında dört brüt dört de net maaşın hesabına yatırıldığını, ayrıca dört aylık sigorta priminin de kayıtlarına geçtiğini, bu sürede çalışmadığını, 2015 Temmuz ayında memur olarak atandığını belirtiyor. Dört aylık sigortam yattığı için 15 Nisan-15 Ağustos arasında aldığım dört aylık işsizlik maaşımı geri ödemem gerekir mi? Eğer böyle bir durum varsa bu ödemeyi nereye yapmam gerekir? diye soruyor.

Okurumuzun cevabına geçmeden önce bu önemli konuda köşe taşlarını bir hatırlayalım.

4857 sayılı İş Kanunu gereği; 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aydan beri çalışan işçinin işverence geçerli veya haklı neden gösterilmeden feshedilmişse veya gösterilen neden işçi tarafından gerçeğe aykırı olduğu iddia ediliyorsa işçinin fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde işe iade davası açma hakkı bulunuyor.

On Günlük Hak Düşürücü Süre

Devamını oku...

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(1)

KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(1)

İki gün siz okurlarımıza 2015/25 sayılı Genelgeyi özetleyerek ana hatlarıyla siz okurlarımıza anlatacağız.

Detay bilgiler ve uygulamaya yönelik uygulamaları genelge de bulacaksınız.

16/6/2011 tarihli ve 2011-51 sayılı Kayıt dışı istihdamla mücadele konulu Genelge 2015/25 sayılı Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

SGK KAYIT DIŞI SERVİS HAYATA GEÇTİ

Devamını oku...

Memurlarda Torba Kadro Uygulaması Nedir? Neye Yarar?

657 sayılı Kanunun 68/B maddesi kapsamında;

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabiliyor.

Yani öğretmen, hekim, hemşire, veteriner, sağlık memuru gibi unvanlar için torba kadro uygulaması yapılamayacağını belirtelim.

İşte bu tür atamalara Torba Kadro ataması deniyor. Peki bu tür atama neye yarıyor, sonuçları ne oluyor?

Bir kere bu şekilde bir atamanın yapılabilmesi için ilgilinin;

a) 1 inci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300 ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl,

b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek göstergesi 5300’den az olanlar için en az 10 yıl,

c) 3 üncü ve 4 üncü dereceli kadrolar için en az 8 yıl,

hizmetinin bulunması ve yükseköğrenim görmüş olması gerekiyor.

Dört yıldan az süreli yükseköğrenim görenler için bu sürelere iki yıl ilave ediliyor.

Bu sürelerin hesabında;

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI FİKS OLDU
 2. PARMAĞI KOPAN TAKSİCİ EK/6 STATÜSÜNDE SİGORTALI İSE İŞ KAZASINDAN GELİR ALAMAZ
 3. Memurun Göreve Başlama Süreleri Hakkında Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
 4. TÜİK DAR GELİRLİ VATANDAŞA İDARİ PARA CEZASI KESMİŞ
 5. SOSYAL GÜVENLİKTE GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ ÖNEMLİDİR HATA OLURSA İDARİ PARA CEZASI ÖDENİR
 6. Fiili Hizmet Süresi Uygulamasında Önemli Bir Esneklik Geldi
 7. 2016 YILI ASGARİ ÜCRETİ AGİ'de FARKLI RÜZGAR ESTİRECEKTİR
 8. BİN 300 TL/NET OLACAK ASGARİ ÜCRET İKİ AŞAMADA OLUR MU?
 9. Memurlarda Tedviren Görevlendirmeye İlişkin Merak Edilenler
 10. ÇALIŞANIN İŞİ DE ZOR, ÇALIŞTIRANIN DA, DEVLETİN DE..
 11. 2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİ %20 DİLİMİNDEN VERGİ ÖDEYECEK Mİ?
 12. Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanların Çeşitli Statülerde Çalışması Hali
 13. 1300 TL NET ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?
 14. ÇALIŞMA HAYATININ TEMELLERİNDE ONUN İMZASI VAR
 15. Memurun Aile Yardımı Hakkında Bunları Biliyor musunuz?
 16. ANAYASA MAHKEMESİ ÖLÜM AYLIĞINDA 900 GÜNE BORÇLANMA HARİÇ İBARESİNİ OLUMLU BULDU
 17. Hizmet Çakışmalarında Hangi Sigortalılık Esas Alınır?
 18. ÖLÜM AYLIĞINDA 900 GÜNE PANSUMAN GEREKİYOR
 19. İşçilikten Memurluğa Geçenlerin İkramiye Sorununda Çözüm Işığı Geldi Okurum Murat Irk soruyo
 20. YURTDIŞI BORÇLANMA İLE YÜKSEK AYLIK ALMA İMKANI VAR
 21. DUL KADINA MAAŞ VAR BOŞANAN KADINA NE VAR?
 22. EMEKLİ OLMA ŞANSINIZ YOKSA PRİMLERİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ
 23. ASGARİ ÜCRET ZAMMI KİMLERİ ÜZECEK!
 24. 1 Kasım Seçim Değerlendirmesi
 25. ERKEN DOĞUM YAPAN KADIN SİGORTALI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALIR
 26. Yetim Aylığı Muvazaalı Boşanma İddiasıyla Kesilen Kadınlara Anayasa Mahkemesinden Kötü Haber
 27. ÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN VAATLER SEÇİM SONUÇLARINI ŞEKİLLENDİRDİ
 28. BASIN ÇALIŞANI İŞTEN ATILIRSA
 29. SEÇİM RÜZGARI VE VAATLER ÇALIŞMA HAYATINA ÇARE OLUR MU?
 30. Akın İpek bu suçlardan hangisini işlemiş?
 31. Millet 'Millet'e sahip çıktı
 32. CUMHURİYET BAYRAMI YAKLAŞIRKEN SOSYAL GÜVENLİK GERÇEĞİ
 33. Emekli maaşına izinsiz haciz konulamaz
 34. Emekli doktor, aile hekimi olarak çalışmaya devam ederse aylığı kesilir mi?
 35. Birden çok iş yerinde çalışanlar ne kadar emekli maaşı alır?
 36. Kamu Personelinin Yabancı Dil Tazminatı Hakkında Önemli Noktalar
 37. HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE SON YEDİ YIL KAVRAMI
 38. Bağ-Kur borcu SSK’dan emekliliği geciktiremez
 39. Memurun Dereceleri ve Haklar Bakımından Etkileri
 40. KAMU EMEKLİLİĞİ Mİ?BİREYSEL BİRİKİM SİGORTASI MI?
 41. Kamu bankalarından emekli olanlar neden düşük maaş alıyor?
 42. İŞVERENİN KIZIYLA EVLENDİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
 43. Evlenen kadınlar ne zaman tazminatını alıp işi bırakabilir?
 44. Vatandaşlık ve İkamet Durumunun Genel Sağlık Sigortası Haklarına Etkisi
 45. MAAŞ BAĞLAMA HESABI EZBERE YAPILMAZ
 46. Terör mağdurları tazminat için 60 gün içinde başvuru yapmalı
 47. Malul çocuğu olanlar erken emekli olabilir mi?
 48. Memurların Emekli İkramiyesinde Yanlış Bilinenler
 49. 2016 YILINDA İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİNİN YÜZÜ GÜLECEK Mİ?
 50. Malul çocuğu olan anneye maaş
 51. Mesai yerine üniversiteye giden memur ceza alır mı?
 52. 7 .YILINI DOLDURAN 5510 SAYILI KANUN İHTİYAÇLARI KARŞILAR MI?
 53. Erkek ve Kız Çocukların Sağlık Yardımı Hakkında Önemli Noktalar
 54. İşten çıkarılan işçiye kaç saat iş arama izni verilir?
 55. 3600 GÜN YOKSA AYLIK BAĞLAMA ORANI %3 UYGULANIR
 56. Terör mağdurlarının tazminat hakları da var
 57. Kıdem Tazminatında Süre Hesabı Nasıl Yapılmalı?
 58. SSK EMEKLİLERİ TAHSİS KODLARI
 59. Sivil terör mağdurlarının ve yakınlarının sosyal hakları nelerdir?
 60. TERÖRLE MÜCADELEDE KANUN VE YÖNETMELİĞE GÖRE YAPILACAK ÖDEMELER
 61. Terör mağdurlarına ve geride kalanlara ne olacak?
 62. Azerbaycan’daki Süreleri Birleştirip Kısmi Aylık Bağlatmalı mıyım?
 63. Emekliye kaşıkla verip kendi maaşlarını şişirdiler
 64. YENİ YAPILACAK DÜZENLEME İLE 2016 YILINDA İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GEÇİNEBİLİR Mİ?
 65. Vatandaşın haber alma hakkı gasp edilemez!
 66. AYLIK BAŞVURUSUNDA KUTUCUK İŞARETİ ÖNEMLİ
 67. İşsizlik maaşı rezaletini neden kimse düzeltmiyor?
 68. Ölen eşinden aylık alamayan kadınlar ne yapmalı?
 69. GSS Gelir Testi Neye Göre Yapılır?
 70. BALIK SEZONUNDA TAYFALAR EK/5 SİGORTA KAPSAMINA GİRİYOR
 71. Emekli maaşında banka promosyonu skandalı
 72. YÖNETMELİK GÖRMEZDEN GELİNEREK GENÇ İŞÇİLER İŞ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDİYOR
 73. İşten ayrılanlar kaç gün daha sağlık hizmetinden yararlanabilir?
 74. DUL KADINA SOSYAL YARDIM VER DUL MAAŞINDA 900 GÜNE BORÇLANMA VERME
 75. Ucuz iş gücü stajyerlere ‘çerez parası’ ödeniyor
 76. GSS prim borçlusu artık hastaneye gidebilecek (!)
 77. YURTDIŞI BORÇLANMA YAPANLAR İKİNCİ AYLIK TÜRKİYE'DEN
 78. GSS borcunuzu ödemeyin koalisyon için dua edin
 79. YÜKSEKTEN PRİM ÖDEYEN GELİR AYLIĞINI YÜKSEKTEN ALIR
 80. EMEKLİLİK İLE İLGİLİ SORULARINIZA CEVAPLAR
 81. Vefat eden kişilerden de GSS primi alınıyor
 82. İkramiye Bekleyen Eski Memurlara Anayasa Mahkemesinden Kötü Haber
 83. SON GÜN GSS BUGÜN
 84. Tek bir hamleyle borcunuzu düşürebilirsiniz...
 85. İLERLEYEN YAŞLARDA SİGORTALI OLANLARA BAĞ-KUR ŞARTLARI İLE EMEKLİ OLMAYI ÖNERİRİM
 86. 6 milyon vatandaşa hastane kapısı kapanıyor
 87. Kısmi Süreli Çalışanlar GSS Sorununa Dikkat Etmeli
 88. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM BAŞLIYOR
 89. Ek-5 Tarım Sigortalıları Nereden Emekli Olacak?
 90. İş kazası geçiren işçinin emeklilik alternatifleri
 91. Devlet memuru şirket ortağı olabilir
 92. Emeklilik Hakkı Kazanamayan Şehit ve Malûl Askerler İçin Tazminat Hakkı Var
 93. EMEKLİ OLMAK İSTEYENLER SORUYOR CEVAPLIYORUZ
 94. Eski emekli memura ikramiye kazığı mahkeme kararıyla tescillendi
 95. BAYRAM DA ÇALIŞAN İŞÇİ HAKKINI ALMALI VERİLMEZSE İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR
 96. Uluslararası çalışan TIR şoförlerinin tazminat sorunu nasıl çözülür?
 97. Şehit ve Malûl Çocuklarının Eğitim Yardımı İçin Başvuru Süresi Başladı
 98. SEÇİM DÖNEMİ YAKLAŞTI EMEKLİLERE YÖNELİK ASPARAGASLAR ÇOĞALDI
 99. Yeni Memurun Hakları Eski Memurdan Çok Farklıdır
 100. Servislerde Görevli Rehber Personel Ek/6 Sigortalısı Olabilir