OYUNCULAR SENDİKASI İŞÇİ OLARAK TESCİL İSTİYOR

OYUNCULAR SENDİKASI İŞÇİ OLARAK TESCİL İSTİYOR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 15/12/2015 tarihinde ''Prof. Dr.Berin ERGİN'e Saygı gününde'' düzenlenen etkinlik kapsamında ''Sahne,Perde,Ekran ve Mikrofon Çalışanlarının Hukuki Sorunları''ele alınmıştır.

Bu seminere katıldığımda dışarıdan bakan gözle,tiyatro,sinema,sahne ,dublaj sanatçılarının ve set arkası çalışanlarının dağlar gibi sorunları olduğunu az çok sezinlememe rağmen,ortaya çıkan vahim tablodan inanın haberdar değil idim.

Zaman zaman oyuncular sendikasını köşemde yer vermiştim.

Oyuncular Sendikası kurulduğu günden bu yana meydanlarda ve katıldıkları tüm toplantılarda ''4 A HAKTIR-OYUNCU DA İŞÇİDİR'' dile getiriyordu.

Mücadele alanları;

Sinema Emekçisinin Sosyal Sigorta Haklarının verilmesini,4857 sayılı İş Kanunundan doğan haklarının ödenmesini ,İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun uygulanmasını,Serbest Meslek Makbuzu dayatmasının sonlanmasını,Kayıtdışı çalışmamak,Aşırı çalışma süreleri,Güvencesizlik gibi konular ağırlıkla dile getiriliyordu.

Aslında alanlarında kısıtlayıcı uygulama EK/6 Sigortası ile köşeye sıkışmış kalmışlardı.

Telif hakları ise ayrı bir sorun olarak devam ediyor.

Bununda en güzel örneğini;

2012 Yılında 1 Mayıs da o döviz dile getiriyordu.

Palyaço Kıyafeti giymiş olan Fuat Okan adlı oyuncudur.Taşıdığı pankartta anlamlı mesaj vererek artık sanatçının sosyal güvencesine,İş hukukundan doğan haklarına sahip çıkması gerekliliğini vurgulamıştır.

İşte o anlamlı mesaj;

FUAT OKAN

YAŞ 60

36 YIL SİGORTA TELİF YOK

BİR OYUNCU…

BENİ EMEKLİYE KİM AYIRACAK?

Konuyu kısaca 3 yıl önce de dile getirdiğimizde sorun aynı idi,akademik taraflarda aynı sıkıntı dile getiriliyor.

Devamını oku...

İŞÇİNİN EMEKLİ AYLIĞINI GÜN DIŞINDA MATRAH ORTALAMASI DA BELİRLİYOR

İŞÇİNİN EMEKLİ AYLIĞINI GÜN DIŞINDA MATRAH ORTALAMASI DA BELİRLİYOR

Bu aralar emekli olup,çok günü olanların yüksekten SPEK ödedim diyenler,bağlanan maaşlarla şoklar yaşıyorlar.

Köşemde zaman zaman yer veriyorum.

04/11/1966 doğumlu erkek sigortalı olan okurum 9637 günüm var 2.230 TL maaş bağlandı(Ek ödeme hariç) bunca sene kayıt dışı çalışmadım,fakat aldığım maaşta bu mu olacaktı diyerek sisteme sitem ediyor.

Yıllar

Günler

2000 Öncesi

3947

2000-2008/10 Arası

3140

2008/10 Sonrası

2550

Toplam

9637

 

Yıllara Göre Aylık Bağlama Oranı

Gösterge

13725

Ortalama Yıllık Kazanç

21,520.80

Ortalama Aylık Kazanç

4,344.60

Aylık Bağlama Oranı

71.90

Aylık Bağlama Oranı 2

66.50

Aylık Bağlama Oranı 3

53.54

 

Hesaplamaya Bakalım:

Devamını oku...

Memurlar İçin Aylık, Taban Aylık ve Yan Ödeme Katsayıları Neyi İfade Ediyor?

Memurun temel parasal hakları göstergelerle katsayılara bağlı bulunuyor.

Zamana bağlı olarak verilen zamlar katsayılara endeksli olarak gerçekleştiriliyor.

Memurun aylık haklarını etkileyen üç temel katsayı bulunuyor.

Bunlar maaş katsayısı, taban aylık katsayısı ve yan ödeme katsayısı ve bunlardan en geniş etkilisi ise maaş katsayısı oluyor.

Bu katsayılar her yıl rutin olarak Ocak ve Temmuz aylarında artırılarak güncelleniyor. Her artış memurun kazancının artması demek oluyor. Ama tam ve somut olarak neleri ifade ediyor, bugün de bu konuyu irdeleyelim dedik.

Devamını oku...

BAĞKURLULARDA ÖLÜM TARİHLERİ NEDEN ÖNEMLİ

Ölüm aylığı geride kalanlara, eşlere çocuklara anne babalara kısaca geride kalanlara ölüm aylığı bağlanması şartları tamamen ölen Bağkurlunun ölüm tarihiyle ilişkilidir. Hal böyle olunca her ölen bağkurlu hak sahibine ölüm tarihleri en önemli belirleyici kıstas olmaktadır.

Her ne kadar tek çatı altında birleştirilmiş olsada SSK, BAĞKUR ve EMEKLİ SANDIĞI na tabi çalışanların ölümlerinden sonraki uygulamaların farklı farklı değerlendirilmesi eleştirilebilir bir uygulamadır. 5510 sayılı kanunla gelen değişikliklerle Bağkurlular açısından aynı şartlar devam ederken SSK kapsamındakiler için daha ağırlaşmış emekli sandığı mensupları için ise daha hafifleştirilmiştir.

ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR

Devamını oku...

BORÇLANMALAR BİR KEZ Mİ İPTAL ETTİRİLEBİLİR ?

SGK’YA YAPILAN ASKERLİK, YURT DIŞI VE DOĞUM GİBİ BORÇLANMA BEDELLERİNİN GERİ ALINMASINA İLİŞKİN DETAYLARIN AÇIKLANMASI

Yukarıdaki başlık sayın Vakkas Demir beyin yazı başlığı, ayrıntılı yazı ise http://www.sgkrehberi.com/haber/6745 adresinde yayımlanmış,

Aynı yazı Facebook’ta takipçisi olduğum ALMANYA TÜRK HUKUK BÜROSU’nun sayfasında 30 Ekim 2015 tarihinde sayın Şerif Yılmaz tarafından paylaşılmıştı.

Ayni konu sayfa yazarlarımızdan sayin Vedat İlki tarafından 30.08.2013 tarihli yazıda ele alınmış ve güncel değişiklikler duyurulmuştu.

Vakkas bey pek çok yazısı gibi burada da derli toplu güzelce bilgilendirmiş.

Dün SGK’ya yaptığımız doğum borçlanmasını müvekkilin ikinci kez iptal ettirmek istemesi başvurumuzda aynı yazı içeriğindeki gibi bir kez para iadesi yaparız. İkinci kez yapmayız uyarısına muhatap oldum. Yazı nedeni ile de sahibi olduğum bu bilgi aslında beni çokta şoka uğratmadı.

Ancak iş öylemi idi acaba gerçekten 1 kere mi iptal işlemi yapılırdı.

Devamını oku...

MESLEK LİSESİ VEYA ÇIRAKLIK SİGORTASI (1) SİGORTA BAŞLANGICI

(Konuya ilgi duyanların sayfa yazalarımızdan Aygün Aygökçe'nin 08.12.2015 tarihli aynı konudaki yazısını da okumalarını yararlı bulmaktayım)

Her gün yaklaşık 4 ayrı kişiden şu soruyu alıyorum.

SGK hizmet cetvelimi güncellemiş, artık meslek lisesi dönemindeki stajım/çıraklık dönemim sigorta başlangıcı görünüyor.

Devamını oku...

KURSİYER/ÇIRAK/MESLEKİ ÖĞRENİM GÖRENLER (2) ÜCRET HAKKI

Son aylarda aldığım en çok sorulardan biri de kursiyer, çırak ve mesleki eğitim görenleri bu süre zarfında ücrete hak kazanıp kazanamadıklarıdır.

3308 sayılı çıraklık kanunun adı meslek eğitimi kanunu olarak değişmiştir.

Öncelikle  belirtmek gerekir ki;

18 yaşını tamamlayan çıraklar hakkında İş Kanunu hükümleri sadece iş güvenliği bakımından uygulanır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun ilgili hükmü  ÜCRET VE SOSYAL GÜVENLİK :

MADDE 25 "Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin %30'undan aşağı ücret ödenemez. (Değişik son cümle: 6111 - 13.2.2011 / m.64) "Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30'undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15'inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30'undan aşağı ücret ödenemez."

Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin aktedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33'üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden bakanlık (Ek ibare: 6111 - 13.2.2011 /md.64) "ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin" bütçesine konulan ödenekle karşılanır.

Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 23,24,35 ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanun'a göre işgöremezlik ödenekleri bağlanacak sürekli işgöremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır."

Denilmiş olmakla öncelikle ikili bir ayrım göze çarpmaktadır.

Ücret bakımından ;

Devamını oku...

ÇOK GÜLDÜRDÜN BENİ SAYIN BİLİRKİŞİ ALLAH’TA SENİ GÜLDÜRSÜN (BASINA YANSIYAN AYLIK HESABI)

17.03.2015 tarihli yazımızda basında çıkan haberler üzerine H.U. Elazığ dosyasının Yargıtay Kararını yayınlamıştık.

Kararda Bozma sebebi olarak  Bilirkişinin üst gösterge tavan ABO (Aylık Bağlama Oranı olarak ) oranının yanlış alınması gösterilmişti.

Dünya küçük döndü dolaştı bir başka dosya içinde Bozma öncesi Mahkemeye verilen Bilirkişi Raporu elime geçti.

Bilirkişi SGK Emekli Başmüfettişi E.G. Raporu 02.01.2014 tarihli Ankara 5.İş Mahkemesi aracılığı ile Elazığ Mahkemesine gönderilmiş.

 

Raporda hata nerede ;

Devamını oku...

100TL.LİK TEMMUZ ZAMMINDAN YARARLANMAK İSTEYENLER KASIM 2015’TE EMEKLİ DİLEKÇESİ VERMELİDİRLER.

Sosyal güvenlikte emekli zamları ile düşük maaşlar karşılaştırıldığında emekli zamlarının çalışarak elde edilecek yararlardan daha çok olduğu tartışmasız kabul edilmelidir. Bu husus özellikle işçiler ve bağımsız çalışanlar için önem taşımaktadır.

Hatta o hale gelmiştir ki 2000 sonrası çalışmalar aylık tutarlarını sayı olarak az günü olanlar bakımından artırmamakta azaltmaktadır. Yani 3600, 5000, 6000 gibi günler ile emekli olmak isteyenlerin düşük kazançla çalışmaya devam etmeleri anlamlı değildir.

Devamını oku...

2015 YILI MİLLİ KOMİTE ETKİNLİĞİ ARDINDAN

20-21 Kasım 2015 tarihinde İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği (Türk Milli Komitesi)’nin 2014 yılı Yargıtay Kararlarını Değerlendirilmesi Semineri Ankara Hukuk Fakültesinde yapılmış oldu.

 

Kısa Notlar İletmek Gerekirse

ÖNCEKİLERDEN NE FARKI VARDI

Devamını oku...

(2)AYLIK ALMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE BULUNAMAYAN EKSİK GÜNLER VEYA SONRADAN TAMAMLANMAK İSTENEN GÜNLER

2829 sayılı yasa 5510 sayılı yasa ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak eski dönem (1.10.2008) öncesi sigortalılık işlemlerine uygulanacaktır. 2829’un ihyayı düzenleyen  5.maddesinin son fıkrası “Ancak, kurumlardan birinden aylık bağlanmış (malûllük ile vazife malullüğü aylığı bağlananlardan kontrol muayeneleri sonunda aylığı kesilmiş bulunanlar hariç) veya aylık alma haklarını kaybetmiş olanların, söz konusu devrelere ait hizmet süreleri yapılacak birleştirmede dikkate alınmaz.” Düzenlemesi  şu şekilde anlaşılabilecektir.  Aylık bağlandı ise artık ihya yapamazsın veya ihya edersin ancak hizmet birleştirmede nazara alınmayacağı için sana ihya ettiğin hizmet aylığa yeterse ayrıca bir aylık daha bağlanır yetmiyorsa ödemiş isen toptan ödeme olarak alırsın denilebilecektir.

5510’un geçiş hükümlerine dair geçici 5.maddesinde SSK ve Bağ-Kur’lular için  1.10.2008 öncesi hizmetlerin ihya usulü, geçici 4.maddesinde emekli sandığı mensuplarının ihya usulü düzenlenmiştir.

Ancak sınırlama tarihi 1.10.2008 öncesi hizmetlere ilişkindir. 1.10.2008 sonrası hizmetler ise her tahsis hükmü içinde örneğin ölüm için ölüm aylığında yaşlılık için yaşlılık aylığında düzenlenmiştir. Örneğin yaşlılık toptan ödemesi aldıktan sonra yeniden sigortaya giren kişi ihya isteyebilecektir.

Bu hükümlerde yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra geçmiş dönem ihya edilmemiş hizmeti olanların, tahsisten sonra ihya edebilecekleri, edemeyecekleri anlaşılamamaktadır. Özellikle 1.10.2008 tarihi sonrası geçen hizmetler bakımından bu durum önem arz etmektedir. 5510 sayılı kanuna 6645 sayılı yasa ile eklenen geçici  63.maddesinde  12 aydan çok borcu bulunan 4 b sigortalılarının borç ödenmemesi halinde sigortalılıklarının durdurulması ve istenmeleri halinde tamamının ihyasının zorunlu hale getirildiğini görmekteyiz.

Borçlanmaları düzenleyen 5510 md.41.de borçlanmaların tahsisten sonra yapılamayacağına dair bir kural bulunmaktadır.  506 sayılı kanun md.60’te  2422 sayılı kanunla 1982 yılında yapılan değişiklik ile askerlik süreleri borçlanılabilir hale gelmiş, grev ve lokavtta geçen  sürelerim borçlanılması ise 2000 yılında gelmiş ,4958 sayılı yasa değişikliği ile 2003 yılında yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemelerde de  borçlanmanın tahsisten sona yapılamayacağına dair bir kural bulunmamaktadır.

506 sayılı Kanun çıktığı 1964 yılından da emekli olanların yeniden çalışmaları halinde 1986 yılındaki 3279 sayılı yasa değişikliğine kadar (506 md.63)yaşlılık aylıkları kesilmekte idi hem yaşlılık aylığı hem de çalışarak ücret elde imkanı 1986 yılında getirilmişti. Aynı değişiklikte tüm sosyal güvenlik kurumlarından emekli olanlarında çalışmaları halinde (md.3 ve 63) SGDP ödeyecekleri, aylıklarını kestirmeden çalışabilecekleri düzenlenmişti.

Devamını oku...

ASGARİ ÜCRET 1.300 TL OLDUKTAN SONRA KISA DÖNEMDE İSTİHDAMDA NELER DEĞİŞECEK

Hükümetin vaadinde duracağı kesin, 1.300 TL net asgari ücrette işverenin  vergi  azaltılması, SGK prim desteği yahut hazine finansmanı ile desteklenerek işverenin-istihdamın olumsuz etkilenmemesi yolları araştırılıyor.

6552 sayılı yasanın 5.maddesi ile maden işyerlerinde çalışma sürelerinin  36 saate indirilmesi , 36 saatten fazlasının  çalışma sayılması gibi değişiklikler aslında ücretin zammı, üretim maliyetlerinin artması anlamına geldiğinden maden işyerlerinde şunlar yaşanmıştı,

-İşyeri kapatma,

-Kayden kapatılan işyerlerinde fiilen kaçak üretim (halen böyle devam eden bildiğim işyerleri  var),

- İşçi çıkarma ,

- Yemeğin yer altında yenilmesi (Ermenek olayı)

- İş güvenliği önlemlerinden maliyet olmasın diye kaçınma,

-Kayıtsız işçi çalıştırma,

- Yer üstünde çalışma gösterme,

- Kayıtların fazla çalışmasız 36 saat olarak düzenlenmesi gibi,

- Ücretlerin zamanında ödenmemesi,

Bir çok yöntem ile yasa ile gelen güvenceyi işverenler aşmaya çalışmıştı.  Bunun tek nedeni maliyet artışlarından kaçış- çıkış yolu aramaktı.

Devamını oku...

(1)AYLIK ALMAYA BAŞLADIĞI TARİHTE BULUNAMAYAN EKSİK GÜNLER VEYA SONRADAN TAMAMLANMAK İSTENEN GÜNLER

Tahsis işlemleri yapılırken sigortalı dosyasında tahsis için yeterli gün bulunması halinde aylıklar bağlanmaktadır.

Tahsis anında dosyada bulunmayan sigortalı günlerine,

 1. Grup ; prim yatmadığı için hizmet olarak kabul edilemeyen günler, mahkeme kararı veya kurumca tespit ile sonradan gelen günler, sigortalının siciline yüklenmeyen veya başka sicilde kalan günler gibi durumlar sayılabileceği gibi,
 2. Grup, başka sosyal güvenlik kurumlarında geçen ve bildirilmeyen hizmetler, bu hizmetlerden toptan ödemesi yapılıp ihyası yapılmayan hizmetler,(SSK,BAĞ-KUR,Emekli Sandığı, Bankalar, Odalar Borsalar gibi) olabileceği gibi, başka sandıklarda geçen hizmetlerden bir kısmının bildirilmediği hizmetlerde olabilecektir.
 3. Grup ise tahsisten sonraki daha önce borçlanılmayan veya ihyası yapılmayan hizmetlerin borçlanılmasının ve ihyası ile gelebilecek olan günler olarak gruplanabilir.

Kural olarak eksik olan ve sonradan dosyaya gelen her hizmetin tahsiste nazara alınmasıdır. Bu işlem kurumda ikinci karar işlemi olarak anılmakta ve gelen günler ile baştan aylık artışları ödenmektedir.

Devamını oku...

TERÖRDEN ZARAR GÖRENLERİN HAKLARI-MUKAYESE TABLOSU-BEKLENTİLER

 

TERÖRDEN ZARAR GÖRENLERİN HAKLARI-MUKAYESE TABLOSU

Devamını oku...

BORÇLANMA BEDELLERİ NE KADAR ARTACAK 2015 BİTMEDEN BORÇLANMALARA BAŞVURU YAPALIM MI?

02.11.2015 tarihli yazımızda  asgari ücretin netinin artacağı rakamın beyan edildiğini ancak neti konusunda nasıp bir yöntem izleneceğinin halen bilinmediğini aktarmaya çalışmıştım.

Net 1.300 TL olan asgari ücretin brütü 1.540 veya 1.670 TL seçilecek yönteme göre örneğin tüm asgari ücret vergiye tabi tutulmayacaksa 1540 eski yöntem gibi olacaksa 1.670 TL olacaktır.

Bilindiği gibi borçlanma bedelleri SGK asgari kazanç ölçüsü olan asgari ücretin brüt tutarı üzerinden % 32 olarak hesaplanmaktadır.

Halen brüt asgari ücret 1.273,50 TL olduğuna göre asgari ücret 1.540TL olursa % 21 civarında  1.670 TL olursa % 31 civarında artacaktır.

Özellikle yurtdışı borçlanma bedelini seçim öncesi TL’ye çevirmeyenler yüksek kurdan  döviz bozdurmanın cazibesini yavaş yavaş kaybetmektedirler. Bu halen % 10 luk bir eksilmeyi ifade ederken, bu günlerde döviz fiyatlarında gerilemenin devam etmesi halinde % 17-20 lere kadar çıkabilecektir. Üzerine bu defa asgari ücretin artacak olmasından kaynaklanacak % 21-31 arasında bir yük gelecektir.

Devamını oku...

Diğer Makaleler...

 1. ASGARİ ÜCRET 1.300 TL /NET- BRÜT AYARI/SOSYAL GÜVENLİK BAKIMINDAN DEĞERLENDİRME
 2. MERHABA SAĞLIK, ELVEDA AYLIK
 3. RÜCUAN ALACAKLARDA YARGITAY HESAPLAMA İLKELERİNİ DEĞİŞTİRDİ
 4. Memurların Sağlık Raporu Hakkı İle İlgili Merak Edilenler
 5. EMEKLİ OLMAK İSTİYORSANIZ SORUYORSUNUZ CEVAP VERİYORUZ
 6. Yazarlarımız
 7. ASGARİ ÜCRETLİ YAPILAN HİLEYLE NET ÜCRETİ 2015 ARALIK AYINDA AZALIYOR
 8. Borçlanmalara Gelecek Zamma Bir de Bu Açıdan Bakın
 9. ASGARİ ÜCRETTEN PRİM ÖDEYENLER ARALIK SONUNA KADAR EMEKLİ AYLIĞINA MÜRACAAT EDERSE SEYYANEN İKİYÜZ
 10. Tarım SSK Sigortalılığında Çakışma Hali ve Doğum Borçlanmasında Uygulaması Nasıl Olmalı?
 11. SGK DENETMENLERİNİN HAKLARI VERİLMESİ GEREKMEZ Mİ?
 12. HANGİ KADINLAR ERKEN EMEKLİ OLUR
 13. ASKERLİK BORÇLANMASINDA HAYATA GEÇMEYEN PROJE
 14. Akademisyenlerin Güncel Emekli Aylıkları ve Bu Aylıklarda En Önemli Nokta
 15. ASGARİ ÜCRET TARTIŞMASI 3 TABLOYLA BAŞLAYACAK
 16. Eski ve Yeni Madencilerin Emeklilik Hesabı Nasıl Yapılmalı? - 2
 17. ASGARİ ÜCRET TÜM YIL BOYUNCA BİN 300 TL/NET OLMASI HALİNDE VERGİ DİLİMİ AYARLANMASIYLA SORUN ÇÖZÜLÜR
 18. Eski ve Yeni Madencilerin Emeklilik Hesabı Nasıl Yapılmalı? - 1
 19. ENGELLİLER İÇİN BİR DAKİKA ENGELLİ OL
 20. ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ BAŞLARKEN İŞVEREN TARAFI SIKINTILI BAŞLIYOR
 21. HER EVLİLİK KIDEM TAZMİNATI ALMA HAKKINI DOĞURMAZ!
 22. Cumhurbaşkanı’nın Yaşlılık Aylığının Durumu Cumhurbaşkanı iken bu görevinden herhangi bir nedenle
 23. 9000 GÜNÜ OLAN ASGARİ ÜCRETLİ DÜŞÜK MAAŞLA YIKILDI
 24. Memurun Derecesini ve Aylığını Hangi Eğitim ve Öğrenimler Etkiler?
 25. GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLUSU OLUP YAPILANDIRMA YAPANLAR 30 KASIM GÜNÜ ÖDEME YAPACAK MI?
 26. Vazife Malûllerinin Malûliyet Öncesi Sigortalılıkları Hizmet Birleştirmede Dikkate Alınmıyor
 27. SEÇİM VAATLERİ HÜKÜMET TARAFINDAN AÇIKLANARAK START VERİLDİ
 28. AGİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİNDE ROL OYNAYACAK
 29. İŞ KAZASINA MARUZ KALMIŞSINIZ
 30. Aile Yardımı Ödeneği ve Asgari Geçim İndiriminden Yararlanma Kriterleri Farklıdır
 31. İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE AYLIK BAĞLAMA ORANLARI NEDİR?
 32. KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(2)
 33. İşe İade Davasını Kazanan İşçinin İşsizlik Ödeneğini İade Etmesi Gerekmez
 34. KAYITDIŞINA KAYITSIZ KALIRSANIZ SGK AFFETMEZ(1)
 35. Memurlarda Torba Kadro Uygulaması Nedir? Neye Yarar?
 36. EKİM 2008 SONRASI İLK DEFA SİGORTALI OLANLARIN EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMASI FİKS OLDU
 37. PARMAĞI KOPAN TAKSİCİ EK/6 STATÜSÜNDE SİGORTALI İSE İŞ KAZASINDAN GELİR ALAMAZ
 38. Memurun Göreve Başlama Süreleri Hakkında Mutlaka Bilinmesi Gerekenler
 39. TÜİK DAR GELİRLİ VATANDAŞA İDARİ PARA CEZASI KESMİŞ
 40. SOSYAL GÜVENLİKTE GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ ÖNEMLİDİR HATA OLURSA İDARİ PARA CEZASI ÖDENİR
 41. Fiili Hizmet Süresi Uygulamasında Önemli Bir Esneklik Geldi
 42. 2016 YILI ASGARİ ÜCRETİ AGİ'de FARKLI RÜZGAR ESTİRECEKTİR
 43. BİN 300 TL/NET OLACAK ASGARİ ÜCRET İKİ AŞAMADA OLUR MU?
 44. Memurlarda Tedviren Görevlendirmeye İlişkin Merak Edilenler
 45. ÇALIŞANIN İŞİ DE ZOR, ÇALIŞTIRANIN DA, DEVLETİN DE..
 46. 2016 YILINDA ASGARİ ÜCRETLİ %20 DİLİMİNDEN VERGİ ÖDEYECEK Mİ?
 47. Sürekli İş Göremezlik Geliri Alanların Çeşitli Statülerde Çalışması Hali
 48. 1300 TL NET ASGARİ ÜCRETE AGİ DAHİL Mİ?
 49. ÇALIŞMA HAYATININ TEMELLERİNDE ONUN İMZASI VAR
 50. Memurun Aile Yardımı Hakkında Bunları Biliyor musunuz?
 51. ANAYASA MAHKEMESİ ÖLÜM AYLIĞINDA 900 GÜNE BORÇLANMA HARİÇ İBARESİNİ OLUMLU BULDU
 52. Hizmet Çakışmalarında Hangi Sigortalılık Esas Alınır?
 53. ÖLÜM AYLIĞINDA 900 GÜNE PANSUMAN GEREKİYOR
 54. İşçilikten Memurluğa Geçenlerin İkramiye Sorununda Çözüm Işığı Geldi Okurum Murat Irk soruyo
 55. YURTDIŞI BORÇLANMA İLE YÜKSEK AYLIK ALMA İMKANI VAR
 56. DUL KADINA MAAŞ VAR BOŞANAN KADINA NE VAR?
 57. EMEKLİ OLMA ŞANSINIZ YOKSA PRİMLERİNİZİ İADE ALABİLİRSİNİZ
 58. ASGARİ ÜCRET ZAMMI KİMLERİ ÜZECEK!
 59. 1 Kasım Seçim Değerlendirmesi
 60. ERKEN DOĞUM YAPAN KADIN SİGORTALI GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALIR
 61. Yetim Aylığı Muvazaalı Boşanma İddiasıyla Kesilen Kadınlara Anayasa Mahkemesinden Kötü Haber
 62. ÇALIŞMA HAYATINI İLGİLENDİREN VAATLER SEÇİM SONUÇLARINI ŞEKİLLENDİRDİ
 63. BASIN ÇALIŞANI İŞTEN ATILIRSA
 64. SEÇİM RÜZGARI VE VAATLER ÇALIŞMA HAYATINA ÇARE OLUR MU?
 65. Akın İpek bu suçlardan hangisini işlemiş?
 66. Millet 'Millet'e sahip çıktı
 67. CUMHURİYET BAYRAMI YAKLAŞIRKEN SOSYAL GÜVENLİK GERÇEĞİ
 68. Emekli maaşına izinsiz haciz konulamaz
 69. Emekli doktor, aile hekimi olarak çalışmaya devam ederse aylığı kesilir mi?
 70. Birden çok iş yerinde çalışanlar ne kadar emekli maaşı alır?
 71. Kamu Personelinin Yabancı Dil Tazminatı Hakkında Önemli Noktalar
 72. HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİNDE SON YEDİ YIL KAVRAMI
 73. Bağ-Kur borcu SSK’dan emekliliği geciktiremez
 74. Memurun Dereceleri ve Haklar Bakımından Etkileri
 75. KAMU EMEKLİLİĞİ Mİ?BİREYSEL BİRİKİM SİGORTASI MI?
 76. Kamu bankalarından emekli olanlar neden düşük maaş alıyor?
 77. İŞVERENİN KIZIYLA EVLENDİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?
 78. Evlenen kadınlar ne zaman tazminatını alıp işi bırakabilir?
 79. Vatandaşlık ve İkamet Durumunun Genel Sağlık Sigortası Haklarına Etkisi
 80. MAAŞ BAĞLAMA HESABI EZBERE YAPILMAZ
 81. Terör mağdurları tazminat için 60 gün içinde başvuru yapmalı
 82. Malul çocuğu olanlar erken emekli olabilir mi?
 83. Memurların Emekli İkramiyesinde Yanlış Bilinenler
 84. 2016 YILINDA İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİNİN YÜZÜ GÜLECEK Mİ?
 85. Malul çocuğu olan anneye maaş
 86. Mesai yerine üniversiteye giden memur ceza alır mı?
 87. 7 .YILINI DOLDURAN 5510 SAYILI KANUN İHTİYAÇLARI KARŞILAR MI?
 88. Erkek ve Kız Çocukların Sağlık Yardımı Hakkında Önemli Noktalar
 89. İşten çıkarılan işçiye kaç saat iş arama izni verilir?
 90. 3600 GÜN YOKSA AYLIK BAĞLAMA ORANI %3 UYGULANIR
 91. Terör mağdurlarının tazminat hakları da var
 92. Kıdem Tazminatında Süre Hesabı Nasıl Yapılmalı?
 93. SSK EMEKLİLERİ TAHSİS KODLARI
 94. Sivil terör mağdurlarının ve yakınlarının sosyal hakları nelerdir?
 95. TERÖRLE MÜCADELEDE KANUN VE YÖNETMELİĞE GÖRE YAPILACAK ÖDEMELER
 96. Terör mağdurlarına ve geride kalanlara ne olacak?
 97. Azerbaycan’daki Süreleri Birleştirip Kısmi Aylık Bağlatmalı mıyım?
 98. Emekliye kaşıkla verip kendi maaşlarını şişirdiler
 99. YENİ YAPILACAK DÜZENLEME İLE 2016 YILINDA İŞÇİ VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ GEÇİNEBİLİR Mİ?
 100. Vatandaşın haber alma hakkı gasp edilemez!